Kui probleem kaob, ei kao inimesed, kes püüavad seda lahendada.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 30, artikleid 2987
[eelmine] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [järgmine]

26.06.2017

10:16 Nestor: koos oleme tugevad, koos oleme vabad [Riigikogu] (26.06)

22.06.2017

13:06 Vakra: betoon või asfalt ei asenda vana pärna-alleed [Riigikogu] (22.06)
10:36 Riigikogu keskkonnakomisjon kutsus kokku ümarlaua hõberemmelga asjus [Riigikogu] (22.06)

20.06.2017

14:06 Riigikogus moodustati Riigikogu väärikuse toetusrühm [Riigikogu] (20.06)

19.06.2017

17:06 Erikomisjonis oli kõne all riigiettevõtete nõukogudesse liikmete nimetamine [Riigikogu] (19.06)
15:46 Menetlusse võeti autoveoseaduse eelnõu [Riigikogu] (19.06)
14:21 Põhiseaduskomisjon arutas täiendavate puhkepäevade lisamist [Riigikogu] (19.06)
13:56 Riigikogu muudab seadust harrastuskalapüügi kohta [Riigikogu] (19.06)
13:56 Riigikogu võttis erakorralisel istungjärgul vastu 15 seadust [Riigikogu] (19.06)

16.06.2017

14:34 Eesistumise parlamentaarse mõõtme info on leitav veebilehel parleu2017.ee [Riigikogu] (16.06)
10:46 Riigikogus muutus kolme alatise komisjoni koosseis [Riigikogu] (16.06)
10:46 Menetlusse võeti eelnõu abikaasade tuludeklaratsiooni kohta [Riigikogu] (16.06)
10:46 VIDEO: Riigikogu lõpetas kevadistungjärgu korralised istungid [Riigikogu] (16.06)

15.06.2017

14:31 Riigikogu kolm komisjoni valisid esimehe [Riigikogu] (15.06)
14:31 Nestor: Euroopa majandus kasvab, kui teeme targemat ja keerukamat tööd [Riigikogu] (15.06)
13:01 Riigikogus läbis teise lugemise seitse keskkonnaalast eelnõu [Riigikogu] (15.06)
10:51 Riigikogu koguneb erakorralisele istungjärgule esmaspäeval, 19. juunil [Riigikogu] (15.06)
10:51 Riigikogu võttis vastu 21 seadust ja ühe otsuse [Riigikogu] (15.06)

14.06.2017

17:05 Riigikogu võttis vastu platvormipõhise taksoveo seaduse [Riigikogu] (14.06)
16:25 Riigikogu võttis vastu kaks seadust maavalitsuste tegevuse lõpetamise ja omavalitsuse korralduse kohta [Riigikogu] (14.06)
15:40 Riigikogu konverentsisaalis toimus Eesti Maksumaksjate Liidu ja Riigikogu rahanduskomisjoni korraldatud salaturu teemaline ümarlaud [Riigikogu] (14.06)
15:40 Välisminister selgitas infotunnis Euroopa Komisjoni rikkumismenetluse põhimõtteid [Riigikogu] (14.06)
15:40 Nestor juuniküüditamise aastapäeval: vabas riigis me ei tembelda mitte kedagi [Riigikogu] (14.06)
15:40 Riigikogu võttis vastu riigihangete seaduse [Riigikogu] (14.06)
15:40 Riigikogu võttis vastu joobes sõidukijuhtide karistust karmistava seaduse [Riigikogu] (14.06)
12:36 Erikomisjon tutvus võimaliku huvide konfliktiga seoses aheraine tehinguga [Riigikogu] (14.06)
10:26 Arenguseire Keskuse seminar keskendub arenguseire suundadele [Riigikogu] (14.06)

13.06.2017

16:35 Majanduskomisjon saatis Rail Balticu lepingu ratifitseerimise eelnõu lõpphääletusele [Riigikogu] (13.06)
15:50 Kultuurikomisjon tegi valitsusele soovitused kutsehariduse edendamiseks [Riigikogu] (13.06)
14:51 Riigikogus läbis esimese lugemise perevägivalla vastane eelnõu [Riigikogu] (13.06)
14:51 Menetlusse võeti eelnõu ravimiseaduse muutmiseks [Riigikogu] (13.06)
14:51 Riigikogu juhatus muutis kuue komisjoni koosseisu [Riigikogu] (13.06)
10:30 Kohtumisel Itaalia parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga oli fookuses rändekriis [Riigikogu] (13.06)
10:30 Ministrite vahetus tõi kaasa muudatused Riigikogus [Riigikogu] (13.06)
10:30 Peaminister vastas arupärimisele vanema põlvkonna kaasamisega seotud küsimustele [Riigikogu] (13.06)

12.06.2017

14:35 Korruptsioonivastase erikomisjoni esimeheks valiti Andres Herkel [Riigikogu] (12.06)

09.06.2017

08:51 Menetlusse võeti eelnõu äriühingu juhi töötuna arvelevõtmise kohta [Riigikogu] (09.06)

08.06.2017

16:50 VIDEOUUDIS: Parlamendiajakirja uus number tutvustab Eesti eesistumist [Riigikogu] (08.06)
15:35 Rahanduskomisjon arutas huvigruppide ettepanekuid tulumaksuseaduse eelnõu muutmiseks [Riigikogu] (08.06)
15:15 Pikamäe tähtsustas kohtusüsteemi ja Riigikogu koostööd põhiõiguste järelevalves [Riigikogu] (08.06)
09:45 Riigikogus läbis teise lugemise joobes sõidukijuhtide karistust karmistav eelnõu [Riigikogu] (08.06)
09:45 Hanso Minski visiidi eel: suhtluskanalid Valgevenega peavad olema avatud [Riigikogu] (08.06)

07.06.2017

16:06 Majanduskomisjon algatas erivedude tegemise võimalusi laiendava eelnõu [Riigikogu] (07.06)
14:36 Infotunnis oli kõne all tervise infosüsteemi küsimus [Riigikogu] (07.06)
10:20 Parlamendiajakirja uue numbri keskmes on Eesti eesistumine [Riigikogu] (07.06)
09:51 Riigikogu arutab metsaseaduse muudatusi [Riigikogu] (07.06)
09:51 Rahanduskomisjon arutas koos huvigruppidega magustatud joogi maksu seaduse eelnõu [Riigikogu] (07.06)
09:51 Riigikogus on Kaido Ole maalinäitus [Riigikogu] (07.06)
09:51 Riigikogus on kõne all Eesti puidutööstuse tulevik [Riigikogu] (07.06)

06.06.2017

14:35 Kruusimäe saab majanduskomisjoni liikmeks [Riigikogu] (06.06)
13:55 Riigikogu kiitis heaks Eesti maapõuepoliitika põhialused [Riigikogu] (06.06)
13:55 Menetlusse võeti eelnõu lasteaia maksu küsimuses [Riigikogu] (06.06)
10:01 Kultuurikomisjon arutab õpetajahariduse õppe edendamist [Riigikogu] (06.06)

05.06.2017

17:35 Hanso: riigiasutuste omavahelise koostöö parandamine tugevdab merejulgeolekut [Riigikogu] (05.06)
17:35 Maaeluminister vastas arupärimisele kakskeelsuse kohta ministeeriumi ametlikus teavituskampaanias [Riigikogu] (05.06)
15:55 Õiguskomisjon ei toetanud lapspornot kirjalikes tekstides lubavat eelnõu [Riigikogu] (05.06)
15:55 Rahanduskomisjon arutas kogumispensionide teise samba väljamaksete paindlikumaks muutmist [Riigikogu] (05.06)
15:55 Nestor Leedu presidendile: suhtlus riigi ja inimese vahel on kolinud internetti [Riigikogu] (05.06)
15:55 Õiguskomisjon saadab esimesele lugemisele perevägivalla vastase eelnõu [Riigikogu] (05.06)
12:50 Keskkonnakomisjon toetab tsirkuses metsloomade kasutamise keelustamist [Riigikogu] (05.06)
06:05 Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis on kõne all asendusemadus [Riigikogu] (05.06)

04.06.2017

15:16 Eesti lipu päeval külastas Pika Hermanni torni ligi 700 inimest [Riigikogu] (04.06)
08:45 Brexiti pealäbirääkija andis ülevaate läbirääkimiste ajakavast ja prioriteetidest [Riigikogu] (04.06)
08:45 Nestor: lipp on saatnud meid rõõmudes, aga olnud toeks ka rasketel hetkedel [Riigikogu] (04.06)

02.06.2017

10:01 Menetlusse võeti eelnõu Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimise küsimuses [Riigikogu] (02.06)
10:01 Riigikogu vaagis Eesti inimarengut rändeajastul [Riigikogu] (02.06)

01.06.2017

15:36 Sesteri umbusaldusavaldus ei leidnud toetust [Riigikogu] (01.06)
15:36 Riigikogus moodustati Rahvusooper Estonia sõprade toetusrühm [Riigikogu] (01.06)
10:21 Tarmo Kruusimäe asub Riigikogu liikmeks [Riigikogu] (01.06)
09:16 Eesti lipu päeva puhul kutsub Riigikogu pidulikule lipuheiskamisele ja Pika Hermanni torni [Riigikogu] (01.06)

31.05.2017

17:51 Riigikogu kiitis heaks julgeolekupoliitika alused [Riigikogu] (31.05)
14:50 Riigikogu infotunnis oli kõne all laulupidude programm [Riigikogu] (31.05)
13:38 Rõivas: Ida-Ukrainas on pidev lahingutegevus [Riigikogu] (31.05)
09:51 Menetlusse võeti pagulase seisundit käsitlev eelnõu [Riigikogu] (31.05)
09:51 VIDEOUUDIS: Antonio Tajani sõnul vajame Euroopa Liitu, mis on kodanikele lähemal [Riigikogu] (31.05)

30.05.2017

17:15 Rahanduskomisjon arutas koos huvigruppidega rahapesu tõkestamist [Riigikogu] (30.05)
16:15 Riigikogu ei toetanud elektroonilise eelhääletamise pikendamist [Riigikogu] (30.05)
16:15 VIDEOUUDIS: Frans Timmermans peab Eesti eesistumise ajal oluliseks keskendumist Euroopa Liidu tulevikule [Riigikogu] (30.05)
12:25 Mihkelson ja Hanso on töövisiidil Armeenias [Riigikogu] (30.05)

29.05.2017

17:11 Sotsiaalkaitseminister vastas arupärimisele sotsiaalkindlustuse kriisi kohta [Riigikogu] (29.05)
16:41 Ligi: Rail Balticu ja eelarvepoliitika lõdvendamisega on seotud tuntavad riskid [Riigikogu] (29.05)
15:41 Õiguskomisjon algatas pagulasstaatuse äravõtmist laiendava eelnõu [Riigikogu] (29.05)
15:41 Õiguskomisjon esitas Europoli kontrolli töörühma liikmekandidaadid [Riigikogu] (29.05)
13:21 Rõivas Harkivi julgeolekukonverentsil: konflikt Ukrainas mõjutab kogu Euroopat [Riigikogu] (29.05)
09:25 Riigikogu komisjonid arutavad Riigikontrolli aruannet Rail Balticu kohta [Riigikogu] (29.05)

28.05.2017

14:21 Eesti võtab Maltalt üle EL Nõukogu parlamentaarse tasandi eesistumise teatepulga [Riigikogu] (28.05)

26.05.2017

13:46 Riigikogu delegatsioon osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungil Gruusias [Riigikogu] (26.05)
13:46 Riigikogus on Balti transpordiühenduste ja taristu konverents [Riigikogu] (26.05)

24.05.2017

11:45 VIDEOUUDIS: Kosmosekonverentsil arutati Eesti kosmoseseaduse loomise vajaduse üle [Riigikogu] (24.05)
11:45 Palling Küprose kolleegidele: Küprose taasühendamine on kogu Euroopa Liidu huvi [Riigikogu] (24.05)

23.05.2017

13:51 Nestor avaldas Manchesteri terrorirünnaku ohvrite lähedastele kaastunnet [Riigikogu] (23.05)
13:15 Nestor andis Saksa parlamendi delegatsioonile ülevaate Eesti eesistumise prioriteetidest [Riigikogu] (23.05)

22.05.2017

09:51 Põhjamaade, Balti ja Poola kaitsekomisjonid arutavad Norras julgeolekualast koostööd [Riigikogu] (22.05)

21.05.2017

14:05 Väliskomisjoni visiit Hiina keskendub kahepoolsetele suhetele ja julgeolekuküsimustele [Riigikogu] (21.05)

19.05.2017

15:06 Menetlusse võeti eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmiseks [Riigikogu] (19.05)
15:06 VIDEOUUDIS: Ansipi sõnul toob Eesti eesistumine lauale olulised digiteemad [Riigikogu] (19.05)
09:50 Rahanduskomisjon arutas koos huvigruppidega kogumispensionide seaduse muudatusi [Riigikogu] (19.05)

18.05.2017

16:01 Riigikogu arutas kutseharidust riiklikult tähtsa küsimusena [Riigikogu] (18.05)
15:35 Mihkelson: Eesti süüdistamine piirilepingu ratifitseerimise viibimises on alusetu [Riigikogu] (18.05)
10:21 Andres Ammas: ööistungil selgus, et valitsuse eesmärk on abitu ja alandlik kodanik [Riigikogu] (18.05)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 30, artikleid 2987
[eelmine] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [järgmine]