Kus on vähe mõtet, sinna valgub palju sõnu.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 19, artikleid 1859
[eelmine] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [järgmine]

08.11.2021

09:55 Alaealiste erikohtlemise reformi esimesed mõjud: täna on vanglas vaid üksikud noored [Justiitsministeerium] (08.11)

06.11.2021

12:00 Tallinna kohtutäitur Arvi Pink tagandati ametist [Justiitsministeerium] (06.11)

04.11.2021

10:35 Seksuaalse enesemääramise eapiir tõuseb 16 eluaastale [Justiitsministeerium] (04.11)

02.11.2021

11:00 Just Film toob taas ekraanile lapse õiguste programmi [Justiitsministeerium] (02.11)

29.10.2021

11:10 Justiitsminister hakkab erakondade rahastamise järelevalve komisjoni tugevdama [Justiitsministeerium] (29.10)

28.10.2021

15:45 Tartu vangla direktoriks saab Edvard Remsel [Justiitsministeerium] (28.10)
10:20 Tsiviilkohtud saavad edaspidi kasutada rohkem lihtsamaid menetlusi [Justiitsministeerium] (28.10)
10:15 Järgmisest aastast peavad monopolid hakkama maksma järelevalvetasu [Justiitsministeerium] (28.10)

22.10.2021

11:30 Riigi koosloome keskkonnas hakatakse kirjutama esimest seaduse eelnõu [Justiitsministeerium] (22.10)

21.10.2021

10:15 Valitsus soovib miinimumelatise alampalgast lahti siduda [Justiitsministeerium] (21.10)

19.10.2021

13:55 Veneetsia komisjoni liikmeks saab Lauri Mälksoo [Justiitsministeerium] (19.10)

15.10.2021

09:55 Eesti vanglasüsteemi uurimisstipendiumi saab Priit Rohtmets [Justiitsministeerium] (15.10)

14.10.2021

10:55 Õigusloojad kogunevad seadusloome kvaliteedi üle arutama [Justiitsministeerium] (14.10)

13.10.2021

14:30 Justiitsministeeriumis jõuti kohtumenetluse avalikkuse teemal kokkuleppele [Justiitsministeerium] (13.10)
11:15 Justiitsministeerium otsib koostööpartnerit vanglatele paberivaba avaliku e-toimiku rakenduse loomiseks [Justiitsministeerium] (13.10)

12.10.2021

14:50 Maris Lauri: Õigusvaldkonna digitaliseerimine on oluline nii riigisiseselt kui EL-i tasandil [Justiitsministeerium] (12.10)
10:55 Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleriks saab Rait Kuuse [Justiitsministeerium] (12.10)

08.10.2021

09:55 ELi justiitsministrid rääkisid inimeste kohtueelsest kinnipidamisest [Justiitsministeerium] (08.10)

05.10.2021

11:15 Justiitsministeerium ootab kandidaate kodanikujulguse aumärgile [Justiitsministeerium] (05.10)

01.10.2021

09:40 Enim langevad eakad kehalise väärkohtlemise ohvriks [Justiitsministeerium] (01.10)

30.09.2021

11:15 Maris Lauri: justiitsvaldkonna varandus on selle inimesed [Justiitsministeerium] (30.09)

29.09.2021

09:30 30. septembril tuleb taas avalikustada kohtumised lobistidega [Justiitsministeerium] (29.09)

28.09.2021

12:45 Süüteomenetlus muutub digitaalseks ning asjatut bürokraatiat vältivaks [Justiitsministeerium] (28.09)

24.09.2021

11:20 Kättetoimetatavaid määrusi kuvatakse edaspidi e-äriregistrisse sisse logides [Justiitsministeerium] (24.09)

23.09.2021

10:55 Monopolid peavad hakkama maksma järelevalvetasu [Justiitsministeerium] (23.09)
10:40 Kohus saab edaspidi tsiviilasjades senisest enam lihtmenetlusi kasutada [Justiitsministeerium] (23.09)

22.09.2021

14:55 Teabevahetus Euroopa Liidu riikide äriregistrite vahel täieneb [Justiitsministeerium] (22.09)

06.09.2021

15:25 Monopoolsed ettevõtted peavad hakkama maksma järelevalvetasu [Justiitsministeerium] (06.09)

01.09.2021

13:40 Sellest nädalast saab kasutada uut e-äriregistrit [Justiitsministeerium] (01.09)
09:00 Kohtumenetlus muutub lihtsamaks ja kiiremaks [Justiitsministeerium] (01.09)

31.08.2021

20:10 Justiitsminister andis 32 inimesele üle Vabaduse Tammepärja aumärgid [Justiitsministeerium] (31.08)

28.08.2021

06:00 Justiitsminister tunnustas parimaid vanglaametnikke [Justiitsministeerium] (28.08)

25.08.2021

10:50 Augusti lõpust käivituv uus e-äriregister toob kaasa teenuste katkestuse [Justiitsministeerium] (25.08)

24.08.2021

15:50 Justiitsministeerium valmistub miinimumelatise eelnõu valitsusse saatma [Justiitsministeerium] (24.08)

23.08.2021

06:25 Täna mälestatakse totalitaarsete režiimide ohvreid [Justiitsministeerium] (23.08)

21.08.2021

16:55 Vägivallaennetuse tunnustusauhinna pälvisid sel aastal kaheksa inimest [Justiitsministeerium] (21.08)

13.08.2021

11:50 Äriregistri teenustes toimub uuele portaalile üleminekul kolmepäevane katkestus [Justiitsministeerium] (13.08)

12.08.2021

10:55 Taastav õigus võimaldab konflikte uuel viisil lahendada [Justiitsministeerium] (12.08)

11.08.2021

10:20 Kohtumenetlus tsiviil- ja haldusasjades muutub paberivabaks [Justiitsministeerium] (11.08)
09:55 Tööalaselt teada saadud rikkumisest teavitajad saavad edaspidi kaitse [Justiitsministeerium] (11.08)

27.07.2021

16:35 Justiitsministeerium otsib noorte probleemse seksuaalkäitumise hindamisvahendite uuringu läbiviijat [Justiitsministeerium] (27.07)

26.07.2021

10:20 Kohtulahendid muutuvad tulevikus enne jõustumist avalikuks [Justiitsministeerium] (26.07)

23.07.2021

09:55 EL liikmesriigid leppisid kokku, et EL andmevahetuskanali e-CODEX asukohaks saab Tallinn [Justiitsministeerium] (23.07)

22.07.2021

15:00 Vaimne vägivald ja lapsohvrid on lähiaastatel suurema tähelepanu all [Justiitsministeerium] (22.07)
13:40 Euroopa Komisjon tunnustab Eestit õigusriigi tagamisel [Justiitsministeerium] (22.07)

16.07.2021

16:15 Euroopa justiits- ja siseministrid arutlesid tehisintellekti määruse üle [Justiitsministeerium] (16.07)

15.07.2021

12:40 Majandusaasta aruande esitas õigeaegselt vaid 53% kohustatutest [Justiitsministeerium] (15.07)

13.07.2021

11:20 Ministeeriumid otsivad algatusi kiusamise ennetamiseks [Justiitsministeerium] (13.07)

09.07.2021

09:30 Riik loob keskse tõlkekeskkonna [Justiitsministeerium] (09.07)

05.07.2021

12:15 Tallinna vangla direktorina jätkab Hannes Liivak [Justiitsministeerium] (05.07)

02.07.2021

16:40 Kuritegevuse tase esimesel poolaastal oluliselt ei muutunud [Justiitsministeerium] (02.07)

30.06.2021

10:10 Justiitsministeerium avalikustas kohtumised lobistidega [Justiitsministeerium] (30.06)

22.06.2021

11:25 Oma huvid deklareerisid tähtajaks 81% kohuslastest [Justiitsministeerium] (22.06)
09:20 Majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg läheneb [Justiitsministeerium] (22.06)

21.06.2021

10:05 Kuriteoohvrite paremaks kaitseks otsitakse uusi meetodeid [Justiitsministeerium] (21.06)

18.06.2021

08:05 Justiitsminister kutsub esitama kandidaate Vabaduse Tammepärja aumärgile [Justiitsministeerium] (18.06)

17.06.2021

13:25 Justiitsministeeriumis arutatakse elatise süsteemi reformi täiendaval ümarlaual [Justiitsministeerium] (17.06)
11:25 Monopolidel tuleb hakata tulevikus maksma järelevalvetasu [Justiitsministeerium] (17.06)

15.06.2021

10:25 Justiitsministeerium asus lahendama mitteadvokaatidest kohtuesindajate probleemi [Justiitsministeerium] (15.06)

09.06.2021

10:20 Justiitsministeerium soovib tagada notariteenuse piirkondlikku kättesaadavust ka tulevikus [Justiitsministeerium] (09.06)

07.06.2021

10:20 Äriregistri andmed saavad õiguskindlust juurde [Justiitsministeerium] (07.06)

04.06.2021

11:30 Maris Lauri: Eesti ühiskonnas on mõned valusad saladused [Justiitsministeerium] (04.06)

03.06.2021

18:05 Maris Lauri ÜRO Peaassambleel: digitaliseeritus annab korruptsiooni ennetamisel kindla eelise [Justiitsministeerium] (03.06)

01.06.2021

09:55 Euroopa Prokuratuur alustab tänasest tööd [Justiitsministeerium] (01.06)

27.05.2021

15:45 Justiitsministeerium ootab vägivallaennetuse tunnustusauhinna kandidaate [Justiitsministeerium] (27.05)
11:30 Tarbija õigused saavad olema paremini kaitstud ka digisisu ostmisel [Justiitsministeerium] (27.05)

19.05.2021

10:45 Mai lõpuks tuleb esitada huvide deklaratsioonid [Justiitsministeerium] (19.05)

14.05.2021

10:56 Justiitsministeerium kuulutab välja stipendiumikonkursi Eesti Vabariigi vanglasüsteemi jäädvustamiseks [Justiitsministeerium] (14.05)

13.05.2021

10:50 Täieneb teabevahetus Euroopa Liidu riikide äriregistrite vahel [Justiitsministeerium] (13.05)

12.05.2021

13:25 Justiitsministeerium avab taas arutelu korteriomandi- ja korteriühistuseaduse üle [Justiitsministeerium] (12.05)

06.05.2021

15:05 Justiitsminister: 100 päeva olulisemad tegevused keskendusid korruptsiooni ennetamisele [Justiitsministeerium] (06.05)
09:55 Autorite õiguste eest seismine aitab edendada kogu kultuurimaastikku [Justiitsministeerium] (06.05)

05.05.2021

15:55 Digitaalne kriminaalmenetlus hoiab kokku aega ja raha [Justiitsministeerium] (05.05)

30.04.2021

16:15 Justiitsministeerium soovib tõsta seksuaalse enesemääramise eapiiri 16 eluaastale [Justiitsministeerium] (30.04)

29.04.2021

14:50 Lauri: justiitsvaldkonna digitaliseerimine tagab õigusriigi toimimise [Justiitsministeerium] (29.04)

27.04.2021

12:15 Uuring: noorte kohtlemine õigussüsteemis on läinud paremaks, kuid perede teadlikkus menetlustoimingutest on endiselt madal [Justiitsministeerium] (27.04)

26.04.2021

10:20 Arutelu elatise kindlaksmääramise korra üle jätkub [Justiitsministeerium] (26.04)

23.04.2021

12:25 Riigi toel jätkab esmase õigusnõu andmisega OÜ HUGO [Justiitsministeerium] (23.04)

21.04.2021

16:10 Justiitsministeeriumi ettepanekul arutati kolme valitsuskomisjoni ühendamist [Justiitsministeerium] (21.04)

20.04.2021

09:15 Majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg on 30. juunil [Justiitsministeerium] (20.04)

14.04.2021

16:45 Ministrid panid paika uued kuritegevuse vastase võitluse prioriteedid [Justiitsministeerium] (14.04)

09.04.2021

15:25 Tarbija õigused saavad digitaalse sisu ostmisel rohkem kaitstud olema [Justiitsministeerium] (09.04)

08.04.2021

13:55 Justiitsministeerium kaasab organisatsioone seksuaalse enesemääramise eapiiri arutelusse [Justiitsministeerium] (08.04)

05.04.2021

10:20 Mida pidada silmas esitades avaldust täitemenetluse lõpetamiseks tsiviilnõudes? [Justiitsministeerium] (05.04)

01.04.2021

13:50 Eesti paistis GRECO hindamisel silma heade tulemustega [Justiitsministeerium] (01.04)
10:40 Maris Lauri: autorite õiguste eest seismine edendab kogu kultuurimaastikku, lõpptulemusena võidab enim tarbija [Justiitsministeerium] (01.04)
09:40 Justiitsministeerium tutvustas lobistidega suhtlemise head tava [Justiitsministeerium] (01.04)

31.03.2021

13:50 Patendiameti pädevusi laiendatakse autorõiguse valdkonnale [Justiitsministeerium] (31.03)
11:20 Salvestusseadmete- ja kandjate tootmisest ja importimisest tuleb edaspidi raporteerida Eesti Autorite Ühingule [Justiitsministeerium] (31.03)

29.03.2021

15:55 Justiitsminister arutas naistearstidega seksuaalse enesemääramise eapiiri üle [Justiitsministeerium] (29.03)

24.03.2021

14:30 Alates 2023. aastast peavad täiturid kasutama keskset infosüsteemi [Justiitsministeerium] (24.03)

23.03.2021

16:15 Ministrid tegid ettepaneku seksuaalse enesemääramise eapiiri tõsta [Justiitsministeerium] (23.03)

18.03.2021

16:05 Lobistidega kohtumised tuleb edaspidi avalikustada [Justiitsministeerium] (18.03)

16.03.2021

11:30 Lauri: Kõlava nime taga võivad olla väikese grupi isiklikud huvid [Justiitsministeerium] (16.03)

12.03.2021

15:20 Justiitsministeerium kavandab ukraina ja rumeenia keeltes vandetõlgi eksami korraldamist [Justiitsministeerium] (12.03)

11.03.2021

17:45 Eesti toetab sideandmete säilitamise teemal EL ühist lähenemist [Justiitsministeerium] (11.03)

10.03.2021

15:30 Kuidas taotleda täitemenetluse lõpetamist tsiviilnõudes, kui täitmine on aegunud? [Justiitsministeerium] (10.03)
09:35 Lauri: korduvkuritegevust aitavad vähendada uudsed lähenemised [Justiitsministeerium] (10.03)

04.03.2021

08:20 Tänasest võtavad Viru ja Tartu vangla üle kohalike arestimajade ülesanded [Justiitsministeerium] (04.03)

02.03.2021

09:00 Justiitsministeerium otsib esmase õigusnõu pakkujat [Justiitsministeerium] (02.03)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 19, artikleid 1859
[eelmine] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [järgmine]