Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 3, artikleid 250
[eelmine] 1 2 3 [järgmine]

24.09.2019

09:31 Riigikontrolli delegatsioon osaleb INTOSAI XXIII kongressil Moskvas [Riigikontroll] (24.09)

20.09.2019

11:34 Eesti riigikontrolöri Janar Holmi vastused Venemaa uudisteagentuuri TASS Balti riikide esinduse juhi Jevgeni Antonovi küsimustele 19. septembril 2019 [Riigikontroll] (20.09)

14.09.2019

20:51 Rahvusringhäälingu portaal avaldab koostöös Riigikontrolliga päev-päevalt riigikontrolör Karl Soonpää päeviku aastatest 1939–1940 – riigi saatuses olulist rolli mänginud aeg ja sündmused ehedal kujul lugeja ees [Riigikontroll] (14.09)

11.09.2019

11:00 Riigikontroll analüüsis, miks riigi tarkvaraarenduse projektid nii mõnigi kord ebaõnnestuvad [Riigikontroll] (11.09)

04.09.2019

00:02 Riigikontroll: valitsusel tuleks arvestada Saaremaa ja Hiiumaaga parvlaevaühenduse kulu edasise kasvuga ning mõelda ühenduse pidamise tuleviku üle [Riigikontroll] (04.09)

30.08.2019

11:21 Riigi 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on õige [Riigikontroll] (30.08)

28.08.2019

00:02 Riigikontroll: täiskasvanute eesti keele õppe korraldus vajab selget vastutajat [Riigikontroll] (28.08)

19.08.2019

10:42 Riigikontroll lükkab ümber Eesti Päevalehes 14.08.2019 ilmunud artiklis „Eestlaste toidulaud ei olegi nii ohtlik, kui riigikontroll väitis“ sisalduvad valeväited ning eksitava info [Riigikontroll] (19.08)

23.07.2019

08:16 Riigikontrolör Janar Holm töövisiidil New Yorgis [Riigikontroll] (23.07)

15.07.2019

09:01 Eestis on töövisiidil Hiina riigikontrolli delegatsioon [Riigikontroll] (15.07)

26.06.2019

09:06 Riigikontrolör osaleb Euroopa Liidu kõrgeimate auditiasutuste juhtide kontaktkomitee kohtumisel [Riigikontroll] (26.06)

14.06.2019

09:16 Riigikontroll mälestab 75. surma-aastapäeval riigikontrolör Karl Soonpääd [Riigikontroll] (14.06)

12.06.2019

14:08 Riigikontrolör osaleb EUROSAI juhtkomitee koosolekul [Riigikontroll] (12.06)

09.06.2019

23:41 Teave selle kohta, milliseid ja kui palju kemikaale me sisse sööme, on lünklik [Riigikontroll] (09.06)

29.05.2019

00:02 Riigikontrolör Janar Holm soovitab idapiirilahenduse optimaalsust ratsionaalselt kaaluda [Riigikontroll] (29.05)

16.05.2019

08:02 Riigikontrolör osaleb Astana majandusfoorumil Kasahstanis [Riigikontroll] (16.05)

07.05.2019

09:12 Riigikontroll korraldab EUROSAI WGEA kevadseminari Küprosel [Riigikontroll] (07.05)

06.05.2019

10:52 Riigikontrolör Janar Holm peab Rumeenias ettekande auditiinnovatsioonist [Riigikontroll] (06.05)

02.05.2019

11:53 Riigikontrolli ja Tartu Ülikooli ühistööna valminud e-kursused said kvaliteedimärgi [Riigikontroll] (02.05)

04.04.2019

09:01 Riigikontrolör osaleb EUROSAI IT-töörühma aastakoosolekul [Riigikontroll] (04.04)

25.03.2019

09:50 Riigikontrolör Janar Holm osaleb auditisümpoosionil Kuveidis [Riigikontroll] (25.03)

11.03.2019

15:51 Riigikontrolör Janar Holm osaleb EUROSAI-ASOSAI konverentsil Jeruusalemmas [Riigikontroll] (11.03)

07.02.2019

10:10 Välisluureameti raamatupidamises ja sisekontrollisüsteemides ei ole olulisi probleeme [Riigikontroll] (07.02)

30.01.2019

12:17 15 kõrgeima auditiasutuse ja Euroopa Kontrollikoja ühisaudit: paljud Euroopa riigid ei suuda täita õhukvaliteedi kohta õigusaktidega seatud nõudeid, Eesti on erandiks [Riigikontroll] (30.01)

18.01.2019

14:46 Ehitushangete lepingute täitmine vajab tõsisemat tähelepanu [Riigikontroll] (18.01)

27.12.2018

14:19 Riigikontroll loodi Vabadussõja 30. päeval [Riigikontroll] (27.12)

04.12.2018

16:31 Riigikontroll võõrustab Kasahstani riigikontrolli delegatsiooni [Riigikontroll] (04.12)

29.11.2018

11:03 Kohalike infolehtede kasutamine võimulolijate poliitilistes erahuvides on jätkuvalt probleem [Riigikontroll] (29.11)

14.11.2018

19:04 Riigikontrolör Janar Holm Riigikogus: inimesed ootavad lahendusi päriseluprobleemidele, mitte tegelemist riigiaparaadi sisekaemusega riigireformi nime all [Riigikontroll] (14.11)

13.11.2018

09:01 ELi kontaktkomitee avaldus (CC 1/2018) euroala pankade järelevalvemehhanismi aruandekohustuse ja auditeerimiskorra puuduste kohta [Riigikontroll] (13.11)

12.11.2018

11:25 Riigikontrolör Janar Holm andis Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle aastaraporti [Riigikontroll] (12.11)
11:25 Riigikontrolör Janar Holm andis Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle aastaraporti [Riigikontroll] (12.11)

01.11.2018

00:02 Pere- ja eriarstiabi hädad sunnivad patsiente pöörduma erakorralise meditsiini osakonda [Riigikontroll] (01.11)

22.10.2018

16:47 Riigikontrolör Janar Holm osaleb INTOSAI arenguinitsiatiivi noorte juhtide programmi lõpetamisel [Riigikontroll] (22.10)
16:41 Riigikontrolör Janar Holm osales Euroopa Kontrollikoja ja auditiasutuste juhtide kontaktkomitee kohtumisel [Riigikontroll] (22.10)

17.10.2018

10:21 Riigikontroll pälvis 2018. aasta selge sõnumi edendaja auhinna [Riigikontroll] (17.10)

05.10.2018

11:02 Valitsused võiksid avaliku sektori hoonete energiatõhususe valdkonnas palju rohkem ära teha [Riigikontroll] (05.10)

04.10.2018

15:11 EUROSAI WGEA pidas 16. aastakoosoleku Slovakkias Bratislavas [Riigikontroll] (04.10)

03.10.2018

10:59 Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise parandamine ootab selgeid otsuseid ja tegusid [Riigikontroll] (03.10)

20.09.2018

09:57 Eesti, Läti ja Leedu kõrgeimad kontrolliasutused alustasid Rail Balticu / Rail Baltica projekti auditeerimist [Riigikontroll] (20.09)

30.08.2018

12:01 Riigi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne õige [Riigikontroll] (30.08)

23.07.2018

16:03 Riigikontrolör Janar Holm osales INTOSAI WGEA koosolekul Bandungis [Riigikontroll] (23.07)

28.06.2018

13:41 Euroopa noorte töötuse probleeme käsitlevate auditite koondülevaade nüüd avaldatud [Riigikontroll] (28.06)

21.06.2018

11:08 Riigikontroll: hädaolukordadeks valmistumine vajab reaalseid tegusid [Riigikontroll] (21.06)

12.06.2018

12:32 Omavalitsuste kätte usaldatud andmete turvalisus pole nõuetekohaselt tagatud [Riigikontroll] (12.06)

11.06.2018

09:01 Ukraina riigikontrolör külastab Eesti Riigikontrolli [Riigikontroll] (11.06)

04.06.2018

11:01 Avaliku sektori hoonete energiatõhususe parandamisega on olukord kehv [Riigikontroll] (04.06)

24.05.2018

11:00 Kriitiliste andmekogude turvalisuse tagamine vajab oluliselt rohkem hoolt [Riigikontroll] (24.05)

23.05.2018

10:58 Kaitseliidu ettevalmistatavate sõjaajaüksuste areng on oluliselt edenenud, mittesõjalises osas napib süsteemsust [Riigikontroll] (23.05)

18.05.2018

10:26 Riigikontrolör Janar Holm osales konverentsil „Kõrgeimate auditiasutuste roll avaliku sektori aruandluse, läbipaistvuse ja aususe arendamisel“ Sofias [Riigikontroll] (18.05)

13.04.2018

18:27 Jan O. Karlssoni mälestusele pühendatud Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta auhind avaliku sektori auditi alase teadustöö eest [Riigikontroll] (13.04)

11.04.2018

09:46 Riigikontroll korraldab Tallinnas EUROSAI IT-töörühma koosoleku [Riigikontroll] (11.04)

09.04.2018

15:38 Janar Holm andis Riigikogu ees ametivande ja astus riigikontrolöri ametisse [Riigikontroll] (09.04)

04.04.2018

10:37 Riigiasutuste tugiteenuste tsentraliseerimise eeskuju vääriks rakendamist ka omavalitsustes [Riigikontroll] (04.04)

13.03.2018

11:01 Riigikontrolör Alar Karis osaleb EUROSAI juhatuse koosolekul Gdanskis [Riigikontroll] (13.03)

07.03.2018

17:46 Riigikogu nimetas uueks riigikontrolöriks Janar Holmi [Riigikontroll] (07.03)

05.02.2018

15:51 Riigikontrolli delegatsioon visiidil Kuveidi riigikontrollis [Riigikontroll] (05.02)

29.01.2018

09:41 Riigikontrolör Alar Karis osaleb ASOSAI keskkonnaauditi töörühma koosolekul [Riigikontroll] (29.01)

25.01.2018

14:02 Halvas seisundis olevate põhjaveekogumite olukorra paranemine sõltub enim ümberkorraldustest põllumajanduses ning põlevkivitööstuses [Riigikontroll] (25.01)

09.01.2018

20:51 Riigikontrolör Karl Soonpää aumärgid jõudsid Ameerika Ühendriikidest tagasi kodumaale [Riigikontroll] (09.01)

07.12.2017

11:36 Riigikontroll: omavalitsused ei suuda enda teenuste osutamiseks vajalikku taristut korrastada [Riigikontroll] (07.12)

06.12.2017

16:06 Riigikontrolör Alar Karis osaleb Lima deklaratsiooni 40. aastapäevale pühendatud üritusel [Riigikontroll] (06.12)
10:02 Riigikontroll avaldas 8 auditit Euroopa Liidu toetuste rolli kohta riigi toimimise eri valdkondades [Riigikontroll] (06.12)

06.11.2017

12:02 Riigikontrolör Alar Karis: Eesti peaks tuleviku rajama enda teenitud rahale, eeldamata püsivat välisabi [Riigikontroll] (06.11)

11.10.2017

17:16 Riigikontrolör Alar Karis osaleb Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Liidu kõrgeimate auditiasutuste juhtide kontaktkomitee kohtumisel [Riigikontroll] (11.10)

03.10.2017

15:01 Riigikontrolör Alar Karis osaleb NATO audiitorkogu konverentsil Pariisis [Riigikontroll] (03.10)

13.09.2017

14:31 Digioskuste arendamiseks tuleb pingutada [Riigikontroll] (13.09)

11.09.2017

11:51 Euroopa 40 riigi noored audiitorid arutavad Tallinnas digitehnoloogia kasutamist [Riigikontroll] (11.09)

01.09.2017

14:06 Riigi 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne õige [Riigikontroll] (01.09)

04.07.2017

13:26 Riigikontroll saatis kohalikele omavalitsustele kirja haldusreformi läbiviimise riskide kohta [Riigikontroll] (04.07)

03.07.2017

09:31 Riigikontrolör Alar Karis osaleb AFROSAI keskkonnaauditi töörühma koosolekul [Riigikontroll] (03.07)

16.06.2017

17:06 Riigikontroll avaldas seni piiratud ligipääsuga õigusarvamuse Rail Balticu riikidevahelise lepinguga Eestile võetavate kohustuste kohta [Riigikontroll] (16.06)

12.06.2017

10:45 Omavalitsused peaks paremini maandama korruptsiooniriske ja keskenduma eriti oma ühingutele [Riigikontroll] (12.06)

07.06.2017

11:36 Korruptsiooni ennetamisele riigi äriühingutes tuleks senisest rohkem tähelepanu pöörata [Riigikontroll] (07.06)

01.06.2017

14:50 Riigikontrolör Alar Karis osaleb ÜRO ja INTOSAI sümpoosionil Viinis [Riigikontroll] (01.06)
14:46 Riigikontrolör Alar Karis pidas Euroopa kontrollikojas avaliku sektori auditi alase teadustöö auhinna üleandmisel kõne [Riigikontroll] (01.06)

24.05.2017

11:06 Riigikontroll esitas Riigikogule ülevaate Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkuleppe kohta [Riigikontroll] (24.05)

03.04.2017

13:20 Riigikontrolör Alar Karis osaleb küberkaitseseminaril Jeruusalemmas [Riigikontroll] (03.04)
11:26 Kohalike omavalitsuste rahastamismudel vajab muudatusi [Riigikontroll] (03.04)

13.03.2017

17:50 Riigikontrolör Alar Karis: Sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale sundviimine on mõttetu, ülikallis, seab ohtu siseturvalisuskoolituse kvaliteedi ja sisaldab olulisi julgeolekriske [Riigikontroll] (13.03)

21.02.2017

11:00 Paljud kohalikud omavalitsused peavad nõuetele mittevastavaid andmekogusid [Riigikontroll] (21.02)

15.02.2017

11:00 Riik on töövõimereformiks valmis osaliselt [Riigikontroll] (15.02)

13.02.2017

12:00 Riigikontrolör Alar Karis osaleb ARABOSAI keskkonnakomisjoni koosolekul Kuveidis [Riigikontroll] (13.02)

08.02.2017

13:00 Kaitseväe lahinguvalmidus, mehitatus ja varustatus on paranenud [Riigikontroll] (08.02)

25.01.2017

09:47 Balti riikide, Poola ja Soome riigikontrolli esindajad peavad Tallinnas nõu Rail Balticu teemal [Riigikontroll] (25.01)

19.12.2016

14:36 Eesti võimekus pagulasi vastu võtta ja lõimida on 2016. aasta jooksul arenenud kavakohaselt [Riigikontroll] (19.12)

14.12.2016

11:21 Olmejäätmete äravedu on korraldatud edukalt, sortimine vajab edendamist [Riigikontroll] (14.12)

07.12.2016

11:01 Riik vajab äriühingute välisinvesteeringute tarvis reeglistikku [Riigikontroll] (07.12)

05.12.2016

11:01 Eesti ja Kuveidi riigikontroll sõlmisid koostööleppe [Riigikontroll] (05.12)
10:31 Riigikontrolli delegatsioon osaleb INTOSAI XXII kongressil [Riigikontroll] (05.12)

02.12.2016

16:41 Riigikontrolör Alar Karis töövisiidil Kuveidi Auditibüroos [Riigikontroll] (02.12)

16.11.2016

16:01 Riigikontrolli vastus Irja Lutsari artiklile „Lapsed ei jõua õigel ajal ravile – kas tõesti?“ (Postimees 15.11.2016) [Riigikontroll] (16.11)

15.11.2016

14:05 Riigikontrolör Alar Karis: pidev hirm eksida pidurdab loovust ja innovatsiooni ning viib keskpärasuse lõksu [Riigikontroll] (15.11)

10.11.2016

11:26 Tervishoiusüsteem ei saa paljude laste haigustele õigel ajal jaole [Riigikontroll] (10.11)

07.11.2016

12:31 Riigikontrolör Alar Karis: et üldse valikuid teha, on vaja kõigepealt ideid [Riigikontroll] (07.11)

27.10.2016

11:05 Omavalitsustel napib söakust teha kinnisvarateemalisi otsuseid [Riigikontroll] (27.10)

26.10.2016

11:05 Valitsus pole 15 aastaga riigi kinnisvarapoliitikas üksmeelele jõudnud, kulud kasvavad, remondivajadus on juba praegu ligi 500 miljonit eurot [Riigikontroll] (26.10)

24.10.2016

11:30 Riigikontrolör osaleb INTOSAI keskkonnaauditi töörühma koosolekul Jakartas [Riigikontroll] (24.10)
11:05 Riigikontroll ja Tartu ülikool hakkavad koolitama keskkonnaaudiitoreid [Riigikontroll] (24.10)

20.10.2016

13:45 Balti riikide riigikontrollid valmistuvad Rail Balticu auditeerimiseks [Riigikontroll] (20.10)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 3, artikleid 250
[eelmine] 1 2 3 [järgmine]