Kahel isikul muidu tühjas riietusruumis on alati kõrvuti kapid.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 2, artikleid 105
[eelmine] 1 2 [järgmine]

13.08.2020

15:06 Konsultatsioon avatud: Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022 [Osalusveeb] (13.08)

15.06.2020

13:19 Konsultatsioon avatud: Eesti pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ [Osalusveeb] (15.06)

04.06.2020

10:51 Konsultatsioon avatud: Vabariigi Valitsuse korralduse „„Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõu [Osalusveeb] (04.06)

10.04.2020

07:01 Konsultatsioon avatud: Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest Eestis [Osalusveeb] (10.04)

20.02.2020

00:11 Lihtne kiirtest igaühele – kui guugeldatav on su äri tegelikult? Osalusveeb Konsultatsioon avatud: Lasteaia riikliku õppekava kontseptsiooni avalik konsultatsioon [Osalusveeb] (20.02)

16.10.2019

16:16 Konsultatsioon avatud: Lasteaia riikliku õppekava kontseptsiooni avalik konsultatsioon [Osalusveeb] (16.10)

13.08.2019

12:46 Konsultatsioon avatud: "Välispoliitika arengukava 2030" koostamise ettepanek [Osalusveeb] (13.08)

27.02.2019

10:05 Konsultatsioon avatud: Eesti lipu heiskamine leinalipuna 25. märtsil 2019. aastal [Osalusveeb] (27.02)

26.02.2019

08:06 Konsultatsioon avatud: Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse avalik konsultatsioon [Osalusveeb] (26.02)

25.02.2019

16:46 Konsultatsioon avatud: Dokumendi „Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2019-2023“ kinnitamine [Osalusveeb] (25.02)

10.12.2018

15:33 Konsultatsioon avatud: Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030 [Osalusveeb] (10.12)

14.11.2018

09:51 Konsultatsioon avatud: Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid) [Osalusveeb] (14.11)
09:51 Konsultatsioon avatud: Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid) [Osalusveeb] (14.11)

13.11.2018

14:35 Konsultatsioon avatud: "Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2016–2018 täitmise lõpparuande" eelnõu avalik konsultatsioon ja kooskõlastamine [Osalusveeb] (13.11)

31.10.2018

11:15 Konsultatsioon avatud: Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus [Osalusveeb] (31.10)

05.06.2018

13:25 Konsultatsioon avatud: „Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmine [Osalusveeb] (05.06)

29.05.2018

10:11 Konsultatsioon avatud: „Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2018–2020" eelnõu avalik konsultatsioon ja kooskõlastamine [Osalusveeb] (29.05)

28.12.2017

14:46 Konsultatsioon avatud: Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine [Osalusveeb] (28.12)

09.01.2017

12:55 Konsultatsioon avatud: Eesti julgeolekupoliitika alused [Osalusveeb] (09.01)

21.10.2016

11:00 Konsultatsioon avatud: Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2014-2016 lõpparuanne [Osalusveeb] (21.10)

08.08.2016

10:10 Konsultatsioon avatud: „Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“ ja selle rakendusplaani aastateks 2017–2020 [Osalusveeb] (08.08)

07.07.2016

13:25 Konsultatsioon avatud: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele [Osalusveeb] (07.07)

15.06.2016

09:55 Konsultatsioon avatud: Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 eelnõu kooskõlastamiseks esitamine [Osalusveeb] (15.06)

06.06.2016

11:25 Konsultatsioon avatud: Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018 avalik konsultatsioon [Osalusveeb] (06.06)

29.02.2016

09:30 Konsultatsioon avatud: Eradetektiivinduse seaduse väljatöötamiskavatuse ettevalmistamisse kaasamine [Osalusveeb] (29.02)

09.12.2015

14:45 Konsultatsioon avatud: Haridusseaduse eelnõu [Osalusveeb] (09.12)

22.10.2015

11:30 Konsultatsioon avatud: Hädaolukorra seaduse eelnõu [Osalusveeb] (22.10)

09.09.2015

17:45 Konsultatsioon avatud: Teadus- ja arendusnõukogu raporti avalik konsultatsioon [Osalusveeb] (09.09)

31.07.2015

15:20 Konsultatsioon avatud: "Eesti EL poliitika 2015-2019" eelnõu [Osalusveeb] (31.07)

03.06.2015

12:00 Konsultatsioon avatud: Toetuse andmise tingimused loomemajandusalase teadlikkuse tõstmiseks, teadmiseks ja oskuste arendamiseks ning loomemajanduse ja teiste sektorite üleste suurprojektide elluviimiseks [Osalusveeb] (03.06)

27.05.2015

15:55 Konsultatsioon avatud: Eesti seisukohad Euroopa rände tegevuskava teatise kohta [Osalusveeb] (27.05)

20.05.2015

10:55 Konsultatsioon avatud: Riigihangete seadus [Osalusveeb] (20.05)

04.02.2015

16:45 Konsultatsioon avatud: Peretoetuste, teenuste ja vanemapuhkuste roheline raamat [Osalusveeb] (04.02)

29.01.2015

16:10 Konsultatsioon avatud: Sotsiaalvaldkonna avalike teenuste kaasajastamise projektist ja riikliku pensionikindlustuse registri ümberkorraldamisest tulenev riikliku pensionikindlustuse seaduse ning sellega seonduvate seaduste [Osalusveeb] (29.01)

27.01.2015

17:40 Konsultatsioon avatud: „Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030“ koostamise ettepanek [Osalusveeb] (27.01)

08.01.2015

10:00 Konsultatsioon avatud: Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ ja selle rakendusplaani 2015-2018 heakskiitmine [Osalusveeb] (08.01)

30.12.2014

13:25 Konsultatsioon avatud: Ravikindlustuse seaduse (RaKS) §-de 54 ja 59 muutmine [Osalusveeb] (30.12)

15.12.2014

11:35 Konsultatsioon avatud: Vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 [Osalusveeb] (15.12)

10.12.2014

10:35 Konsultatsioon avatud: "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine [Osalusveeb] (10.12)

13.11.2014

17:45 Konsultatsioon avatud: Poliitikakujundamise meetme käskkirja ja OECD riigivalitsemise raporti elluviimise tegevuskava kooskõlastamine [Osalusveeb] (13.11)

24.09.2014

16:45 Konsultatsioon avatud: „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord“ [Osalusveeb] (24.09)

08.09.2014

11:30 Konsultatsioon avatud: Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus [Osalusveeb] (08.09)

05.09.2014

13:45 Konsultatsioon avatud: Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused [Osalusveeb] (05.09)

31.07.2014

12:35 Konsultatsioon avatud: Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus [Osalusveeb] (31.07)

30.07.2014

14:35 Konsultatsioon avatud: Riigihangete seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus [Osalusveeb] (30.07)

03.06.2014

10:40 Konsultatsioon avatud: Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2015–2020 koostamise ettepaneku ja Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu [Osalusveeb] (03.06)

12.05.2014

09:40 Konsultatsioon avatud: Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 koostamise ettepanek [Osalusveeb] (12.05)

09.05.2014

23:35 Konsultatsioon avatud: Avatud valitsemise partnerluse Eesti riikliku tegevuskava avalik konsultatsioon [Osalusveeb] (09.05)

07.05.2014

10:25 Konsultatsioon avatud: Haridusseaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus [Osalusveeb] (07.05)

30.04.2014

12:00 Konsultatsioon avatud: „Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ ja arengukava rakendusplaani 2014-2017 heakskiitmine“ [Osalusveeb] (30.04)

28.04.2014

15:15 Konsultatsioon avatud: Juhendmaterjal avaliku teabe masinloetavaks taaskasutamiseks [Osalusveeb] (28.04)

13.01.2014

13:35 Konsultatsioon avatud: „„Riigi jäätmekava 2014 – 2020“ ja rakendusplaan aastateks 2014-2017 heakskiitmine“ [Osalusveeb] (13.01)

30.12.2013

16:35 Konsultatsioon avatud: Lastekaitseseadus [Osalusveeb] (30.12)

02.12.2013

16:35 Konsultatsioon avatud: Uue perioodi kodanikuühiskonna arengukava koostamine - probleemide kirjeldus [Osalusveeb] (02.12)

28.11.2013

15:45 Konsultatsioon avatud: Avaandmete roheline raamat [Osalusveeb] (28.11)

04.10.2013

10:25 Konsultatsioon avatud: Rahvatervise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus [Osalusveeb] (04.10)

27.09.2013

16:55 Konsultatsioon avatud: Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemisel [Osalusveeb] (27.09)

05.09.2013

15:50 Konsultatsioon avatud: „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ ja „Infoühiskonna arengukava 2020 rakendusplaani 2014-2015“ avalik konsulteerimine [Osalusveeb] (05.09)

03.09.2013

09:30 Konsultatsioon avatud: Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 [Osalusveeb] (03.09)

09.08.2013

10:40 Konsultatsioon avatud: Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus [Osalusveeb] (09.08)

23.07.2013

13:00 Konsultatsioon avatud: Uimastitarvitamise vähendamise programm 2013-2016 [Osalusveeb] (23.07)

17.07.2013

14:35 Konsultatsioon avatud: Riigi teadus- ja kultuuripreemiate seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus [Osalusveeb] (17.07)

09.07.2013

16:35 Konsultatsioon avatud: Transpordi arengukava 2014-2020 [Osalusveeb] (09.07)

03.07.2013

14:50 Konsultatsioon avatud: Kinnisasja sundvõõrandamise seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse avalik konsultatisoon [Osalusveeb] (03.07)
14:15 Konsultatsioon avatud: Laste seksuaalse väärkohtlemise vastase direktiivi ülevõtmise seaduse eelnõu [Osalusveeb] (03.07)

12.06.2013

09:25 Konsultatsioon avatud: Eesti regionaalarengu strateegia 2020 eelnõu [Osalusveeb] (12.06)

04.06.2013

10:30 Konsultatsioon avatud: Vabariigi valitsuse korruptsioonivastane strateegia aastateks 2013–2020 [Osalusveeb] (04.06)

03.06.2013

14:00 Konsultatsioon avatud: Energiamajanduse arengukava aastani 2030 [Osalusveeb] (03.06)

07.05.2013

16:00 Konsultatsioon avatud: Eesti infoühiskonna arengukava 2020 [Osalusveeb] (07.05)

06.05.2013

12:15 Konsultatsioon avatud: Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia „Teadmistepõhine Eesti 2014–2020” [Osalusveeb] (06.05)

10.04.2013

15:40 Konsultatsioon avatud: Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu [Osalusveeb] (10.04)

19.03.2013

17:30 Konsultatsioon avatud: Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" uuendamine [Osalusveeb] (19.03)

07.03.2013

17:20 Konsultatsioon avatud: Kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse töötüli seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus [Osalusveeb] (07.03)
14:20 Konsultatsioon avatud: Lastekaitse seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus [Osalusveeb] (07.03)

27.02.2013

14:25 Konsultatsioon avatud: AKI juhend kaamerate kasutamise kohta [Osalusveeb] (27.02)

31.01.2013

16:20 Konsultatsioon avatud: Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2013-2017 ja selle rakendusplaani kinnitamine [Osalusveeb] (31.01)

25.01.2013

11:20 Konsultatsioon avatud: Küberjulgeoleku strateegia 2014-2017 koostamise ettepanek [Osalusveeb] (25.01)

21.01.2013

10:25 Konsultatsioon avatud: "Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030" koostamise ettepanek [Osalusveeb] (21.01)

09.01.2013

11:10 Konsultatsioon avatud: Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2020 [Osalusveeb] (09.01)

07.01.2013

16:00 Konsultatsioon avatud: Eesti riikliku turismiarengukava 2014-2020 eelnõu avalik konsulteerimine [Osalusveeb] (07.01)

10.12.2012

08:50 Konsultatsioon avatud: Likvideerimismenetluse lihtsustamise väljatöötamiskavatsus [Osalusveeb] (10.12)

19.10.2012

09:45 Konsultatsioon avatud: Maksejõuetusasjade menetlemise keskuste loomine ja halduri nimetamise regulatsiooni muutmine [Osalusveeb] (19.10)

25.09.2012

16:50 Konsultatsioon avatud: Võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise eelnõu [Osalusveeb] (25.09)

18.09.2012

15:21 Konsultatsioon avatud: Avalike teenuste korraldamise roheline raamat [Osalusveeb] (18.09)

17.09.2012

16:15 Konsultatsioon avatud: Eesti merestrateegia väljatöötamise esimene etapp [Osalusveeb] (17.09)

05.09.2012

18:15 Konsultatsioon avatud: Keskkonnaministri määruse Kivististe kaitse alla võtmine eelnõu [Osalusveeb] (05.09)
18:15 Konsultatsioon avatud: Laste ja perede arengukava 2012-2020 [Osalusveeb] (05.09)
18:15 Konsultatsioon avatud: Disainivaldkonna tegevusplaan 2011-2013 [Osalusveeb] (05.09)
18:15 Konsultatsioon avatud: Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu [Osalusveeb] (05.09)
18:15 Konsultatsioon avatud: Eesti seisukohtade arutelu EL finantsraamistikule 2014-2020 [Osalusveeb] (05.09)
18:15 Konsultatsioon avatud: Kaasamise hea tava [Osalusveeb] (05.09)
18:15 Konsultatsioon avatud: Vabariigi Valitsuse programmi Aasia kapitali ja turistide meelitamiseks Eestisse ning tärkavatel Aasia turgudel Eesti ettevõtete ekspordisuutlikkuse kasvatamiseks (Aasia programmi) avalik konsulteerim [Osalusveeb] (05.09)
18:15 Konsultatsioon avatud: Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel [Osalusveeb] (05.09)
18:15 Konsultatsioon avatud: Välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine [Osalusveeb] (05.09)
18:15 Konsultatsioon avatud: Looduskaitse arengukava aastani 2020 [Osalusveeb] (05.09)
18:15 Konsultatsioon avatud: Euroopa pangandussektori reformimine [Osalusveeb] (05.09)
18:15 Konsultatsioon avatud: „Riigi jäätmekava 2014–2020“ koostamise ettepaneku heakskiitmine [Osalusveeb] (05.09)
18:15 Konsultatsioon avatud: Vabariigi Valitsuse korralduse „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 koostamise ettepaneku heakskiitmine" [Osalusveeb] (05.09)
18:15 Konsultatsioon avatud: Eesti Riikliku Turismiarengukava 2014-2020 koostamise ettepaneku avalik konsulteerimine [Osalusveeb] (05.09)
18:15 Konsultatsioon avatud: Eesti innovatsiooni- ja ettevõtlusstrateegia 2014-2020 koostamise ettepaneku avalik konsulteerimine [Osalusveeb] (05.09)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 2, artikleid 105
[eelmine] 1 2 [järgmine]