Iga kord, kui süsteem osutub täielikult määratletuks, avastab keegi lollakas midagi, mis kas muudab kogu süsteemi olematuks või avardab seda äratundmatuseni.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 38, artikleid 3790
[eelmine] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [järgmine]

10.01.2017

04:10 Riigieksamitulemusi vaidlustati vähem kui mullu [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Ülikooliseadus eeldab tudengikandidaadilt teadlikku erialavalikut [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Valitsus kiitis heaks kutseharidussüsteemi arengukava aastateks 2005-2008 [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Kõrghariduse riikliku koolitustellimuse lepingud said allkirjastatud [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Kaks erarakenduskõrgkooli jäid koolituslubadeta [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Neli spordikooli said koolitusloa [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Ministrid tutvusid euroopaliku palgasüsteemiga [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Minister Mailis Reps on visiidil Pärnus [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Eelmise aasta parim kutseõppeasutus võõrustab kvaliteedihuvilisi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Minister Mailis Reps ei teinud Marimaal välispoliitilisi avaldusi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Riia Eesti Keskkoolis tulevad talgud [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Noorgiidide ja kodu-uurijate 11. ühisekspeditsioon „Tartumaa 2005” [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Minister Reps on visiidil Läänemaal [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Koostöö õppekavade arendamises jõuab uuele tasemele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Kohtumine muukeelse hariduse valdkonna spetsialistidega [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Muukeelse hariduse asjatundjad toetavad eesti keeles õpetatavate ainete määratlemist [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Viljandi Kultuuriakadeemia liitub Tartu Ülikooliga [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Üle-eestiline koolirahu kuulutatakse välja Narvas [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Tõukefondide haridusmeetme valikukomisjon rahuldas 61 taotlust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 II üle-vabariigiline tervisepäev kutsub reipalt koolipinki [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Ministeeriumi keeleosakonda juhib tänasest Jaak Viller [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Algab üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Minister Reps kohtus Marimaa asjatundjatega [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Minister Mailis Repsi kommentaar Eesti Moskva saatkonna ettekandele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Minister Mailis Reps nõuab saatkonna ettekande täielikku avalikustamist [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Ettevõtjad ja koolid panevad pead kokku [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Reps: Allkirjastatud memorandum väljendab häid kavatsusi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Mailis Reps tõrjub Jürgen Ligi süüdistusi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Lisaeelarvest tuleb raha kutseõppe koefitsentide tõusuks ja eelkutseõppeks [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Hariduse Kutsenõukogu kinnitas õpetaja kutsestandardi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Väike-Maarjas istutatakse keeleteadlasele mälestustamm [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Õpetajate palkade alammäärad kerkivad ligi veerandi võrra [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Tallinnas toimub „Aasta Õpetaja 2005” vastuvõtt [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Täiskasvanuhariduse kvaliteedi arendusprojektid saavad riiklikku toetust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Ministeerium kuulutas välja õpilaste kirjutiste konkursi „Minu lemmikõpetaja” [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Täna algab kaheksas Täiskasvanud õppija nädal [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Selgusid aasta õppija, koolitaja ja koolitussõbralikumad organisatsioonid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Õpivagun alustas sõitu [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Tutvustatakse hariduse ja tööhõive alaseid uuringuid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Haridusprojektid saavad Euroopa Liidust ligi 200 miljonit krooni toetust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Probleemid õppetoetustega saavad lahenduse [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Täiskasvanuhariduse kvaliteet võetakse fookusesse [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Haridus- ja Teadusministeerium eraldab õppetoetusteks lisaraha [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Kutseharidust ootab tuntav eelarvekasv [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Tervisepäeva „Reipalt koolipinki” parimad koolid on selgunud [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Elukestva õppe strateegia sai valitsuselt heakskiidu [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Münchenis toimub keelepäev väliseestlastele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad avatuks projektikonkursi uue vooru [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Euroopa haridusministrid arutlevad haridusvaldkonna prioriteetide üle [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Konverentsil innustatakse noori tööturule sisenemisel toetama [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Eesti, Soome ja Ungari haridus- ja kultuuriministrid arutasid kolmepoolset soome-ugri koostööd [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Jutud loodusainete vähendamisest on alusetud [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Konverentsil arutletakse õppimise ja õpetamise taseme üle Eesti koolides [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Kõrgharidusstrateegia keskendub kõrghariduse kvaliteedile [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Kulukamate erialade õppeks antakse rohkem raha [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Autasustatakse rahvusvaheliste õpilasvõistluste lauereaate [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Huvikooliseadus tugevdab riigi rolli [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Ministeerium tänab koole väärt tegude eest [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Ministeerium pikendab kirjutiste konkursi tähtaega [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Seminaril antakse ülevaade üldhariduses toimunust ja toimuvast [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Euroopa teadusministrid arutlevad teadustegevuse edendamise üle [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Loomisel on Kooliamet [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Õpilaste Teadusliku Ühingu konverents toob kokku paarsada teadushuvilist noort [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Kirjutiste võistluse „Mina ja ettevõte 2005” pidulik lõpetamine [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Selguvad üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Minister arutles teadlastega haridusuuringute üle [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Kutse tõukefondide aastakonverentsile [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Parimad teadustööd kirjutanud üliõpilased said preemiat [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Tõukefondide aastakonverentsil tunnustati parimaid projekte [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Haridusminister: Tartu peab tagama tasuta koolitoidu [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Euroopa Koolile Saksamaal otsitakse direktorit [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Puudega üliõpilaste õppimisvõimalused paranevad [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Algas õpilaste teadustööde riiklik konkurss [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Riikliku õppekava üle arutletakse konverentsil [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Riigieksamitele saab registreeruda 20. jaanuarini [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Väited keelekümbluskeskuse sulgemisest on alusetud [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Rahvusvähemuste hariduse osakonda juhib Cilja Laud [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Oma lemmikõpetajast kirjutas üle 1400 õpilase [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Tänasest söövad põhikooli õpilased tasuta koolitoitu [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Kinnitati teaduse sihtfinantseerimise maht ja teemad [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Õpipoisikoolitus saab tuule tiibadesse [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Külmalaine ajal võib koolitunnid ära jätta [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Algasid uued stipendiumikonkursid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Pärnu tudengid saavad Orissaare Internaatkoolis praktikavõimaluse [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 „Minu lemmikõpetaja” konkursi parimad saavad pärjatud [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Haridus- ja Teadusministeerium ning MEIS sõlmivad keelekümblusleppe [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Põllumajandusminister ja haridusminister kohtuvad homme maamajandushariduse teemadel [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Filmi Sihtasutus alustavad koostööd [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Algab Tai rahvusvahelise erakooli stipendiumikonkurss [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Õpetajate palga alammäärad tõusid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Eesti ja Saksamaa kavandavad noortepoliitika alast koostööd [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Õppeasutuste hindamise muudatusi hakkab arutama Riigikogu [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Eesti ja Prantsusmaa käivitavad üliõpilaste vahetusprogrammi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Wiedemanni keeleauhinna saab Heldur Niit [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Riik suurendab toetust õpilasmalevatele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Olümpiaraamat kõigile koolidele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Kutsehariduse arendamine aitab tööpuudust vähendada [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Haridusprojektidele jagati 83,5 miljonit krooni [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Cannes’i filmifestival otsib žüriisse Eesti esindajat [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Hariduse infosüsteeme esitletakse messil CeBIT 2006 [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 38, artikleid 3790
[eelmine] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [järgmine]