Kes õigel ajal oskab vaikida, võib paljugi vastu teiste inimeste tahtmist läbi viia.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 38, artikleid 3790
[eelmine] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [järgmine]

10.01.2017

04:06 Kristjan Jaagu stipendiuminõukogu jagas 90 tudengi välisõpingute toetuseks ligi 7 miljonit krooni [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Loeng koolikonfliktide lahendamisest [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Apellatsioonikomisjon muutis 109 riigieksami tulemust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Ministrid arutlevad teadus- ja arendustegevuse rahastamise teemal [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Krimmi Aleksandrovka keskkool saab uue eesti keele õpetaja [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Lukas allkirjastab koostöölepingu lastevanemate liiduga [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Valitsus kiitis heaks kõrgharidusstrateegia rakenduskava aastateks 2007-2009 [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Projektikonkursid huvihariduse arendamiseks [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Eesti Noorsootöö Keskus seab prioriteediks kodanikuteadlikkuse ja -kasvatuse [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Algas eestikeelse terminoloogia stipendiumikonkurss [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Lukas kohtub Viljandimaal haridustöötajate ja õpilasmalevlastega [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Kõrgharidusstandardi muudatused said valitsuses heakskiidu [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Eesti kooliolümpiamängude üle arutletakse seminaril [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Venekeelsete koolide eesti keele õpetajad kogunevad seminarile [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Tugiõpilaste suvekoolis õpitakse üksteise toetamist [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Noorgiidid ja kodu-uurijad teevad Muhu- ja Saaremaal ühisekspeditsiooni [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Arvutijoonistuste võistluse tähtaeg läheneb [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Läti õpetajad koolitavad Eesti venekeelsete koolide matemaatikaõpetajaid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Kooliaasta alguse infoüritus [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Valiti eesti keele ja kultuuri lektor Varssavi Ülikooli [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Koolikohustuse täitmisele suunatud meetmed nõuavad aega [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Pärnus kuulutatakse välja Koolirahu [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Ministeerium soovib laiendada eestikeelse õppe võimalusi Soomes [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Lukas algatab stipendiumiprogrammi tulevastele õpetajatele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Ministri tervitus [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Ministeerium toetab õpilasesinduste algatust luua koolide õiglase hindamise süsteem [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Eesti ajalugu asetati kuueteistkümnele plakatile [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Konverentsil arutatakse Eesti kõrghariduse plusse ja miinuseid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Tervisepäev „Reipalt koolipinki” [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Lukas: kutsekool on meistrite kool [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Euroopa Komisjoni teadusvolinik külastab Eestit [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Algab õppeasutuste nõunike koolitus [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Ministeerium kutsub keele- ja kultuuriteemalisi dokumentaalfilme vaatama [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Noortele õpetajatele hakatakse maksma lähtetoetust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Eesti gümnasist võitis Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursi eripreemia [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Teadlaste Öö [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Joonistuskonkursi võitjad selgunud [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Ministrid allkirjastasid ettevõtlusõppe edendamise ühisdeklaratsiooni [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Tõnis Lukas tunnustab Aasta Õpetajaid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Tõnis Lukase tervitus õpetajate päeva puhul [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Algavad läbirääkimised eestikeelsete kõrgkooliõpikute käsikirjade koostamiseks [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Huvilised saavad tutvuda erinevate keeleõppematerjalidega [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Konverents „Iga kool on omanäoline” [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Lukas: kõrghariduse ja teaduse rahastamine suureneb [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Rakveres peetakse koolinoorte kodu-uurimiskonverents [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Haridus- ja teadusvaldkonnale avanesid EL tõukefondid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Balti Assamblee komitee arutab ühise kõrgharidusruumi edendamist [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Täna algab kümnes Täiskasvanud Õppija Nädal [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Riik taastab kontrolli õpikute kirjastamise üle [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Neli institutsiooni allkirjastavad eesti keele alase koostöö ühisprotokolli [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Kutse eesti keele alase koostööprotokolli allkirjastamisele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Ministeerium toetab terminoloogia edendamist stipendiumidega [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Eesti ja Euroopa Komisjoni esindajad arutavad teaduskoostöö küsimusi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Lukas kohtub ÜRO eriraportööri Diène´iga [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Infopäev üleminekust eestikeelsele õppele venekeelsete koolide gümnaasiumiastmes [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Foorumil räägitakse täiskasvanuharidusest virtuaalühiskonnas [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Lukas selgitas ÜRO eriraportöörile Diène´ile Eesti seisukohti [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Lukas tegi ettepaneku lisada Balti kett UNESCO „Maailma mälu” programmi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Lukas kuulutab välja õpilaste esseekonkursi Mahtra sõja ainetel [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Lukas soovib pöörata rohkem tähelepanu eesti keele õppele Soomes [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Tõnis Lukas: kõigil olgu võimalus koolieelseks õppeks [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Homme selguvad „Õppeaasta Väärt Teod” [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Lukas kohtub Põhja- ja Baltimaade haridus- ja teadusministritega [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Lukas tunnustas „Õppeaasta Väärt Tegusid” [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Valemivihiku sügisolümpiaad pakub õpilastele huvitavaid elamusi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Tõnis Lukas kohtus noorte kutsemeistritega, kes Eestit Jaapanisse esindama lähevad [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Tartus esitleti presidendi esseevõistluse kogumikku ja arutleti kodanikualgatuse võimaluste üle [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Ligi kümme tuhat inimest saavad kutseõppeasutustes tasuta täiskasvanute tööalast koolitust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Algab keskkonna-alaste uurimistööde võistlus [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Teabepäev üleminekust eestikeelsele õppele venekeelsete koolide gümnaasiumiastmes [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Tulemas on rahvuskaaslaste programmi konverents [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Algab Valemivihiku olümpiaad [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Lukas: õpilaste ettepanekud koolitervishoiu ja alkoholismi vähendamise osas on tähelepanuväärsed [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase pöördumine [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Lukas tutvustab valitsusele tegevuskava üleminekuks eestikeelsele aineõppele venekeelsetes gümnaasiumides [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Ministeeriumis arutletakse teismeliste vägivalla teemadel [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Konverentsil räägitakse eestlusest ja rahvuskaaslastest [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Vene õppekeelega koolide õpilased sõidavad Vargamäele ja Palamusele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Tõnis Lukase kõne rahvuskaaslaste konverentsil [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Hariduse kvaliteedist välishindaja pilgu läbi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Euroopa haridusministrid arutavad kõrgharidusega seotud teemasid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Venekeelsed koolid saavad riigilt eestikeelseks õppeks lisatoetust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Eesti keeletehnoloogia konverents Tallinnas [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Lukas: keeletehnoloogilised lahendused aitavad eesti keelel kestma jääda [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Riik tahab kindlustada kõigile koolieelse õppe võimaluse [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Konverentsil räägitakse õpetajate väärtustamisest ja motiveerimisest [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Õppekava muudatusega täpsustatakse venekeelsete koolide üleminekut eestikeelsele aineõppele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Eesti ja Soome ühisprojekti HETA lõpukonverents keskendub kutsehariduse koostöövõrgustikule Tallinna ja Helsingi piirkonnas [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Noored kutsemeistrid jõudsid WorldSkillsilt tagasi väärt kogemustega [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Kordame pressiteadet: minister autasustab rahvusvaheliste õpilasvõistluste laureaate [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Kutse üldhariduse arengusuundade infopäevale [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Algas noorte infomess TEEVIIT 2007 [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Kordame pressiteadet: kutse PISA uuringu tulemuste tutvustamisele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Haridus- ja teadusminister esineb puuetega inimeste päeva konverentsil [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Muud materjalid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Eesti õpilased ja õpetajad on maailma tipus [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Esmakordselt õpetajana tööle asujad hakkavad saama lähtetoetust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Minister Tõnis Lukas tänab PISA uuringus osalenud koole [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Haridus- ja Teadusministeerium ning USA Välisministeerium sõlmisid vastastikuse mõistmise memorandumi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:06 Ministeerium lükkab ümber valeväite PISA tulemuste kohta [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 38, artikleid 3790
[eelmine] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [järgmine]