Ühelt inimeselt ideede varastamine on plagiaat; paljudelt ideede varastamine on teadustöö.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 39, artikleid 3810
[eelmine] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [järgmine]

10.01.2017

04:05 Riigikontroll toetab Haridus- ja Teadusministeeriumi pürgimusi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Täiskasvanuhariduse foorumit saab jälgida internetis [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Finantsinspektsioon lõi õpilastele mängu „Rahatsirkus” [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Eesti Euroopa kõrgharidusruumis - kuidas edasi? [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Lukas: Bologna protsess on olnud Eesti kõrghariduspoliitika teljeks [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Minister Lukas ei toeta liigset bürokraatiat Euroopa teadusruumi juhtimisel [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Haridus- ja Teadusministeerium rajab muusikaliste õppeasutuste ühist kompleksi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Tõukefondide abiga suurenevad teadusraamatukogude võimalused hankida teavikuid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Koolide jaoks valmis kriisikäitumise juhend [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Tõnis Lukas läheb tagasi kooli Valgamaal ja Tallinnas [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Varasem töökogemus lihtsustab õpinguid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Eesti riik kindlustab Eesti teaduse konkurentsivõimet [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Tartu Kõrgema Kunstikooli rektorina jätkab Vallo Nuust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Ainesõnastikud toetavad üleminekut eestikeelsele aineõppele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Eesti Teaduste Akadeemia koosseis nooreneb [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Lukas peab ettekande Cambridge`i Ülikoolis [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Kuidas läheb, teadmistepõhine Eesti? [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Tiigrihüppe Tarkvaraprojektide infopäev [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Lukas: teadmistepõhise Eesti nimel tuleb pingutada [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Koolielu portaalis algab reaal- ja loodusteaduste veerand [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Itaallasi huvitab füsioteraapia õppekorraldus Eestis [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Esilinastub dokumentaalfilm „Krimmi õpetaja“ [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Haridus- ja Teadusministeerium toetab teaduse populariseerimist [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Minister kutsub avaldama arvamust õpirände teemal [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Pedagoogikatudengid saavad taotleda stipendiumi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Teavituskonverents „Kvalifikatsioonid uude raami?!“ [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Minister viis vene ja eesti koolinoored koostööle [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Haridus- ja teadusminister tunnustas Nõo Reaalgümnaasiumi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Koolide sisehindamine toetab vajalikke haridusuuendusi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Euroopa haridusministrid toetavad õpetajate ametialast arengut [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Maimets valiti Euroopa Molekulaarbioloogia Konverentsi presidendiks [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Eesti hariduse kvaliteedinäitajad Euroopa parimate hulgas [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Keeletegu 2009 ootab kandidaate [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Selgusid parimad universumi uudistajad [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Riigi toel ilmub poolsada eestikeelset kõrgkooliõpikut [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas osaleb Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Esimene tõuketoetuste periood hariduses sai punkti [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Tunnustatakse noori leiutajaid ja robotimeistreid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Koostatakse riikliku tähtsusega uute teadusobjektide nimekirja [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Haridus- ja Teadusministeerium toetab hiina keele õpet Eestis [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Eelmise õppeaasta väärikad algatused saava pärjatud [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Uue riikliku õppekava eelnõud on valmis [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Head ajakirjanikud! [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Haridus- ja teadusminister tunnustab noorsootöö arendajaid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Euroopa keelemapp – mis see on? [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Kanada ja Eesti allkirjastasid noortevahetuse kokkuleppe [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Eesti ja Kanada lihtsustavad noortevahetuse korda [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Jätkub eestikeelsete kõrgkooliõpikute konkurss [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Kevadsemestril pakutakse taas enam kui 5500 inimesele tasuta kursuseid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Haridusminister ja Haridustöötajate Liit leppisid kokku õpetajate palkade alammääras [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonda juhib Mart Laidmets [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Soome ja Eesti allkirjastavad noorsootööalase koostööprotokolli [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Haridus- ja teadusminister kinnitas teadusteemade sihtfinantseerimise mahu 2010. aastaks [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Teadus- ja arendustegevuse kava sai valitsuse heakskiidu [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Koolirahvas tutvus haridusasutuste kriisijuhendiga [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Valitsus kiitis heaks põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Riik toetab täiendavalt Narvas eestikeelset õpet [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Zürichis analüüsitakse Euroopa teaduse konkurentsivõimet [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Riik toetab noorte aktiivset suvevaheaega ligikaudu 13 miljoni krooniga [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Jätkub riiklik programm „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi“ [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Konkurss riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu“ täitmiseks 2010. aastal [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Riik toetab noorteorganisatsioone seitsme ja poole miljoni krooniga [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Nurgakivi saab järjekordne tõukefondide abil ehitatav õppehoone [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Uute õppekavade rakendamise kulud on täpselt teada [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Valitsus andis heakskiidu noorsootöö seaduse eelnõule [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Minister ei muutnud noorteühingute rahastamise tingimusi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Haridus- ja teadusminister ei toeta erakondlike noorteühenduste topeltrahastamist [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Lukas: Loobun kooliastmete tsentraliseeritud lahutamisest, et päästa kogu ülejäänud haridusuuendus [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Milline on üldsuse arvates 2009. aasta parim keeletegu? [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Minister Tõnis Lukase pöördumine [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Wiedemanni keeleauhinna laureaat on Ain Kaalep [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Euroopa Liidu raamprogrammides osalemine on elavdanud Eesti teadus- ja arendustegevust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Algab rahvuskaaslaste programmi stipendiumikonkurss [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:05 Kooli pooleli jätnud kutseõppurid saavad võimaluse lõpetada õpingud [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Julged otsused tõid täiskasvanud koolipinki [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Haridus- ja Teadusministeerium toetab Viljandi linna ettepanekut [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Teaduse populariseerimise projektikonkurss 2010 [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss 2010 [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Haridus- ja Teadusministeerium toetab omavalitsusi koolivõrgu korrastamisel [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Riik toetab koolide õpilaskodusid rohkem kui 10 miljoni krooniga [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Lukas: uus põlvkond toetab ühtset haridussüsteemi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Viljandi linn ja ministeerium muudavad koos koolivõrku [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Bologna protsessist saab Euroopa Kõrgharidusruum [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Viiendik esmakursuslastest ei oska korralikult emakeelt [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Aasta keeleteo peaauhinna sai Kihnu aabits „Aabets“, rahvahääletuse auhind kuulub Sergei Metlevile [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Erinoorsootöö konverents pakub praktilisi lähenemisi tööks alaealiste õigusrikkujatega [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Haridus- ja Teadusministeerium kutsub katkenud kõrgharidusteed jätkama [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Riik toetab jätkuvalt eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamist ja väljaandmist [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Pekingisse lähetatakse eesti keele lektor [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Algab konkurss Krimmi õpetaja kohale [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Haridus- ja Teadusministeerium ei toeta suvevaheaja lühendamist [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridustöötajate Liit uuendasid koostöölepet [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Konkursile „Koolielu tänapäeval ja vanasti“ oodatakse õpilaste töid veel kuni 30. aprillini [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Eesti ja Aserbaidžaan sõlmisid haridus- ja teaduskoostöö kokkuleppe [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Algab teine Prantsuse-Eesti teaduskuu [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Kaitsepolitsei pidas kinni Haridus- ja Teadusministeeriumi ametniku [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Euroopa Liidu haridusministrid kavandavad järgmise kümnendi hariduspoliitikat [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Riia Eesti Keskkool tähistab 20. aastapäeva [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Energiatehnoloogiat saab edendada Euroopa Liidu tõukefondide toel [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Tunnustati parimaid õpilasteadlasi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 39, artikleid 3810
[eelmine] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [järgmine]