Inimestele, kes on teile meelepärased, meenutate te eranditult kedagi teist.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 39, artikleid 3810
[eelmine] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [järgmine]

10.01.2017

04:01 Õpilaste teadustööde riiklik konkurss [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Riikliku aastatoetuse pälvis 15 noorteorganisatsiooni [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Seadus tähtsustab Tartu Ülikooli rahvusülikoolina ja määratleb tema ülesanded [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Riik loob Ida-Virumaal eeldused paremaks kutseõppeks [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Selgusid Tallinna balleti- ja muusikakoolide ühishoone arhitektuurivõistluse teise vooru pääsejad [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Täiskasvanud õppijate hulk järjest kasvab [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Seadus annab doktorantidele sotsiaalsed garantiid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Konkurss Mol’i Euroopa Kooli eel- ja algkooli osa õppealajuhataja ametikoha täitmiseks [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Riigikogu kiitis heaks uue keeleseaduse [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Eesti teadlased osalevad edukalt europrogrammis [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Kooliprobleemide ennetamise võtmeks on väljalangevuse vähendamine [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Haridus- ja Teadusministeeriumi kommentaar Lõuna Ringkonnaprokuratuuri teatele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja neli teaduse populariseerimist edendavat konkurssi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Algas Euroopa Liidu ja Hiina noorteaasta [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Saastekvoodi müügituluga renoveeritakse tähtsad ülikoolihooned [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Riik toetab lasterikastest peredest pärit laste huviharidust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Selgusid õpilaskonkursi „Kirjandusraal 2011“ võitjad [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Ministeerium andis koolitusloa Türi linna gümnaasiumile [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Jõgeva linna rajatakse riigigümnaasium [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Riigi toel ilmusid „Eesti-vene õpilase ÕS“ ja „Eesti keele arengukava“ [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Reedel autasustatakse kirjatööde konkursi „Heategu läbi minu silmade“ võitjaid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Ebasobiva taustaga inimesed saab noorsootööst eemal hoida [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Autasustati kirjatööde konkursi „Heategu läbi minu silmade“ võitjaid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Eesti ja Prantsusmaa jätkavad teaduskoostööd [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Riikliku tähtsusega teadustaristusse investeeritakse ligi 30 miljonit eurot [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 2010. aasta parim keeletegu abistab pimedaid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Noortekeskused ja huvikoolid pälvivad lisainvesteeringu [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Eesti tutvustab New Yorgis siinse üldhariduse uuendusi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Riigi toel ilmuvad uued eestikeelsed kõrgkooliõpikud [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Eesti osaleb Euroopa kõrgharidusmaastiku kaardistamises [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Riiklik programm „Eesti keel ja kultuurimälu“ toetab tänavu humanitaarteadusi ligi poole miljoni euroga [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Haridusasutustele korraldatakse „Juhtimise meistriklassid“ [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Haridusminister toetab Pühajärve Põhikooli jätkamist [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Tõnis Lukas: Eesti laste õpetamise tase peab maailma tippu jääma [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Euroopa haridusministrid tähtsustavad kodanikuharidust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Rahvuskaaslaste programm ootab stipendiumitaotlusi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Kohtla-Järve vähendab gümnaasiumide arvu [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus kuulutab välja konkursi „ Aasta karjäärispetsialist 2010“ [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Programmi “Teaduse rahvusvahelistumine” infopäev 18. aprillil 2011 Dorpati konverentsikeskuses [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Euroopa teadusministrid võtavad kokku seitsmenda raamprogrammi vahetulemused [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Ministeeriumile laekusid 16 vene õppekeelega gümnaasiumi eranditaotlused [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Täna algavad 2011. aasta riigieksamid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Riiklik koolitustellimus tähtsustab kõrghariduse kvaliteeti ja vastavust tööjõuturu vajadustele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Tulekul on TULE programmi infopäevad [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Väike-Maarjas peetakse taas keelepäeva [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Ministeerium soovib selgust Tallinna koolidesse vastuvõtu korraldamise kohta [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Tänasest saab tutvuda koostööpartnerite vastustega ministri pöördumisele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Fotovõistlus „Maavalla hiied 10224“ [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Avanes HTMi programm „Teaduse rahvusvahelistumine“ [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Innovest saab toetust taotleda õpetajate täienduskoolituse korraldamiseks [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Finantsaabits nüüd tasuta kättesaadav ka e-raamatuna [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Koolid lahendavad globaalseid probleeme ÜRO simulatsioonil Tartus [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Teaduskeskus Ahhaa sai valmis [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Avanevad meetme „Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond“ taotlusvoorud [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Avaneb alameetme „Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur“ II taotlusvoor [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Tartusse kogunevad parimad õpilastest ajaloouurijad [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektorina jätkab Ülle Ernits [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Riik toetab teaduse populariseerijaid tänavu rohkem kui 150 000 euroga [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Väikerahvaste keeled vajavad kaitset [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Narva gümnaasiumid teevad suurepärast tööd [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Tallinnas istutatakse elukestva õppe puu [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Küberjulgeolekualane koostöö peab riigikaitselt laienema ka haridusele ja teadusele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektorina jätkab Anneli Kannus [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Valminud on Eesti keelehariduspoliitika iseloomustus ehk keeleprofiil [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Haridus- ja Teadusministeerium jätkab HIV ennetustöö toetamist [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide tulemuslikkus on kohati alla poole kokkulepitust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Lihthange „Koolitusruumide pakettide tellimine“ [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Programmi „Teaduse rahvusvahelistumine“ esimese hindamisvooru tähtajad [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Aaviksoo analüüsib kutsehariduse sõlmpunkte [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Euroopa muusikakoolide esindajad arutavad muusikahariduse tulevikku [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Tallinna gümnaasiumide valmisolek eestikeelsele õppele üleminekuks on erinev [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Haridus- ja teadusminister otsib loodavale Eesti Teadusagentuurile juhti [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Täna avatakse Sauel noortekeskuse uus maja [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Hankekonkurss: Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste tegevuste elluviimiseks [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Kõrgharidusreformi lähtealused – projekt aruteluks [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Ümarlaud: iga laps peab elukohajärgsesse kooli pääsema katseteta [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Programmi „Teaduse rahvusvahelistumine“ teise hindamisvooru tähtajad [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Täna jõustub uus keeleseadus [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Algasid õpetajate palgaläbirääkimised [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Eestit külastab Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsioonivolinik [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Täna avatakse Tõrva noortekeskuse korrastatud ruumid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Riigieksamite apellatsioonikomisjonile laekus 514 vaiet [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Kõrgharidussüsteemi muutev seaduseelnõu sai valmis [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Täiskasvanute gümnaasiumid said eestikeelsele õppele üleminekuks ajapikendust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Rahvuskaaslaste programmi toel alustab Eestis õpinguid 14 rahvuskaaslast [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Mol’i Euroopa Kooli eel- ja algkooli osa õppealajuhatajaks sai Eesti õpetaja [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Haridus- ja teadusminister kutsub maailma noored Eestisse füüsikaolümpiaadile [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Pekingis, Varssavis, Peterburis ja Riias alustavad tööd uued eesti keele lektorid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Partnerid peavad kõrgharidusmuudatusi vajalikuks [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Algab kõige laiaulatuslikum täiskasvanute oskuste uuring TEAN ja OSKAN [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Aaviksoo: iga laps peab elukohajärgsesse kooli pääsema ilma katseteta [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Valminud on kogumik järelevalve ja nõustamise korraldusest [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Minister Aaviksoo vastus Rektorite Nõukogule [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Aaviksoo soovib kohtuda Rektorite Nõukoguga [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Kutseõppeasutused jätkuvalt populaarsed [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Euroraha toel käivitatakse viis uut teaduse tippkeskust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 „Eesti teaduse populariseerimise auhind 2011” ootab kandidaate [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Aaviksoo kohtub Rektorite Nõukoguga [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Haridus- ja teadusminister ootab ettepanekuid Tartu Ülikooli uue nõukogu liikmete kohta [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:01 Tallinna Polütehnikum avab uuendatud õppehoone [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 39, artikleid 3810
[eelmine] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [järgmine]