Inimestele, kes on teile meelepärased, meenutate te eranditult kedagi teist.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1694
[eelmine] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [järgmine]

10.01.2017

04:10 Justiitsministeerium otsib Tartumaale vanglast vabanejatele majutus- ja nõustamisteenuse pakkujat [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium tahab elatisvõlgnikke jõulisemalt survestada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Juuniküüditamisest möödub 75 aastat [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Reinsalu: suurema majanduskasvu võti on parem konkurentsivõime [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Homme mälestatakse 75 aasta möödumist juuniküüditamisest [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium: omandireform pani aluse omanike ühiskonnale [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister: me ei tohi reeta küüditatute mälestust [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Liiva kalmistul mälestati kommunistliku massimõrva ohvreid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium andis välja ärikorruptsiooni vastased juhised [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister moodustas korruptsioonivastase nõukogu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Tallinna vangla uus direktor on Hannes Liivak [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Eesti andis Vladimir Poljakovi Ukrainale välja [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Reinsalu: justiitsvaldkonnas on piiriülese elektroonilise suhtluse tõhustamisel oluline EL koostöö [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Tartumaal hakkab vanglast vabanenutele majutus- ja nõustamisteenust pakkuma MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Kuritegevus langes esimesel poolaastal kaheksa protsenti [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Vahistatute arv püsib samal tasemel [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Ministeerium hakkab uurima haridusvaldkonna korruptsiooniriske [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Esimesel poolaastal vähenes tabatud joobes juhtide arv [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Avavangla vang ei tulnud vanglasse tagasi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Vanglaametnikud võtsid Sergei Kostritsõni kinni [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Riigi õigusabi muutub senisest kättesaadavamaks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Eesti kohtueksperdid külastavad Kõrgõzstani [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Eesti ühineb lapsi seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise eest kaitsva konventsiooniga [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium toetab uimastitega seotud süütegude ennetamist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister arutas õigus- ja korrakaitseasutuste esindajatega põhiõiguste paketti [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister tutvus Läti okupatsioonikahjude komisjoni tööga [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister Urmas Reinsalu pidas täna kõne Bratislavas Slovakkia kommunismiohvrite memoriaali mälestustseremoonial [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Vabadussõja võidusamba jalamil mälestati kommunismi ja natsismi ohvreid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Viie riigi justiitsministrid tegid MRP aastapäeva puhul ühisavalduse [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Euroopa mäluinstituudid toetasid Eesti initsiatiivi moodustada üleeuroopaline kommunismi-kuritegusid uuriv asutus [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Sõjameeste mälestuskirikus tähistati Vene okuaptsioonivägede Eestist väljaviimise päeva [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium kutsub taas esitama kodanikujulguse aumärgi kandidaate [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister kohtus India kolleegiga [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Järgmisel aastal saab hakata elatist sisse nõudma ka USA-st [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister: Otto Tiefi valitsus andis Eesti riigile õigusliku järjepidevuse katkematuse [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Põhja- ja Baltimaade justiitsministrid rääkisid Tallinnas rändekriisist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Ahistav jälitamine muutub eraldi kuriteoks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Rohkem inimesi hakkab saama riigi õigusabi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Toimub seminar nügimisvõtete kasutamisest õigusloomes [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium keelab vanglates suitsetamise [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium kutsub arutlema kriminaalpoliitika tuleviku üle [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Korduvad roolijoodikud saavad karmimalt karistada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Reinsalu: ohtlikud kurjategijad peavad saama jäigema kohtlemise osaliseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Ministeerium soovib kuriteoga tekitatud kahju aegumistähtaega pikendada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Täna on rahvusvaheline inimkaubanduse vastase võitluse päev [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Maaomanikud hakkavad saama õiglasemat talumistasu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 E-õiguskeskkonna portaalis on varsti kättesaadavad Euroopa pärimismääruse dünaamilised vormid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Euroopa Nõukogu avalikustas võrdleva ülevaate 45 liikmesriigi õigussüsteemidest [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister kohtus EL julgeolekuliidu volinikuga [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Reinsalu: riik peab aitama võlgades või kasutuskõlbmatute majade elanikke [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Vanglate asekantslerina jätkab Priit Kama [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium premeeris kriminaalpoliitika esseekonkursi võitjaid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium muutis vahistatute õiguste deklaratsiooni [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Juriidilise isiku juhatus võib varsti asuda ka välisriigis [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Seaduse tekst peab olema kasutajale arusaadav [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeeriumis kogunes üüriõiguse ümarlaud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Eesti toetab tugeva Euroopa prokuratuuri loomist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Reinsalu: Eesti vajab konkurentsivõime parandamiseks konkurentsireformi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister moodustas põhiseaduse asjatundjate kogu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Viru maakohtu esimeheks sai Astrid Asi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Reinsalu: Eestis tuleb luua alaealiste õigusrikkujate erikohtlemise süsteem [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister nimetas Liivi Loide teiseks ametiajaks Tartu maakohtu esimeheks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Parim valvur 2016 on Aulis Teetlok [Justiitsministeerium] (10.01)

30.05.2014

14:15 Justiitsminister ja siseminister arutasid seadusemuudatuste kitsaskohti [Justiitsministeerium] (30.05)
11:05 Vangla otsib taga Sergei Semiglasovit [Justiitsministeerium] (30.05)

29.05.2014

14:15 Uue vägivalla vähendamise arengukava koostamise ettepanek ootab arvamusi [Justiitsministeerium] (29.05)

28.05.2014

10:45 Anvelti hinnangul võiks valimisiga langetada [Justiitsministeerium] (28.05)

27.05.2014

18:05 Notaritel võiks abielude lahutamisel olla suuremad volitused [Justiitsministeerium] (27.05)

23.05.2014

11:05 Kuritegevus kasvas nelja kuuga 3% [Justiitsministeerium] (23.05)

21.05.2014

11:35 Justiitsministeeriumi kantsler lahkub ametist [Justiitsministeerium] (21.05)

20.05.2014

17:30 Krediidikulukuse määrale tuleb ülempiir [Justiitsministeerium] (20.05)

19.05.2014

10:50 Rahvusvahelise justiitskoostöö hulk kasvab iga aasta märgatavalt [Justiitsministeerium] (19.05)

16.05.2014

10:30 Anvelti sõnul on riigil ettevõtjatelt palju õppida [Justiitsministeerium] (16.05)

15.05.2014

09:00 Riigist väljasaatmist lisakaristusena kohaldatakse järjest enam [Justiitsministeerium] (15.05)

14.05.2014

16:15 Riigi valitsemine muutub kaasaegsemaks [Justiitsministeerium] (14.05)

13.05.2014

11:45 Euroopa Komisjon andis välja juhised inimõiguste teemal interneti kasutamisel [Justiitsministeerium] (13.05)
10:00 Justiitsministeerium toetab venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmist [Justiitsministeerium] (13.05)

12.05.2014

12:45 Alates tänasest saavad ametiisikud huvisid elektroonselt deklareerida [Justiitsministeerium] (12.05)

09.05.2014

14:25 Uuest aastast muutus pärimise kord [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Taasühiskonnastamist asus juhtima Kristel Varm [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu tõhustab võitlust kartellidega [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglateenistuse juubelil tunnustati tublimaid töötajaid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministeerium korraldab eksami uute pankrotihaldurite leidmiseks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti ja Leedu kriminalistid vahetasid esmakordselt DNA-andmebaase [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministeerium kuulutab välja konkursi õigusabi andjate leidmiseks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tulevikus saavad notarid õigusi ja kohustusi juurde [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus korruptsioonivastase seaduse eelnõu suurendab avaliku sektori läbipaistvust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-Toimik rakendus plaanipäraselt [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang: Postimees vassib [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kuritegevuse näitajad on stabiilsed [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Statistika näitab, et kuritegevus on stabiilne [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Inimlik eksitus tegi Valgast kuriteopesa [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Riigireetjate karistused karmistuvad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Valga on suuremate linnade seas kuritegevuse tasemelt alles kuues [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 MTÜ-de ja sihtasutuste osapoolte kaitse paraneb [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus töölepinguseadus ei takista Statistikaameti tööd [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-äriregistri uue süsteemi kaudu on esitatud sadu majandusaasta aruandeid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu muudab kuriteoks nii identiteedivarguse kui pilootide pimestamise [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kartellikuriteod Eestis ja nendevastane leebusprogramm [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang tervitab kohtute seaduse eelnõu valmimist [Justiitsministeerium] (09.05)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1694
[eelmine] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [järgmine]