Naeratage ... homme on veel hullem.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 18, artikleid 1745
[eelmine] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [järgmine]

10.01.2017

04:11 Uuring: üle poole ärijuhtidest on puutunud kokku korruptsiooniga [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Võru ja Põlva kohtumajade tööpiirkonnad ühendatakse [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Süüteoennetuse nõukogu: õigusrikkumisi toime pannud laste kohtlemissüsteem vajab muutmist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: kuulutame sõja laste seksuaalse väärkohtlemise vastu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Tapmiste arv oli 2015. aastal taasiseseisvusmisaja madalaimal tasemel [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Harku vangla suletakse 1. juunil [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: algatame maksejõuetusreformi ausate ettevõtjate kaitseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium toetab 151 000 euroga tasuta õigusnõu andmist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu sõnul on kohtusüsteem riigireformis eeskujuks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Õigusloome nõukoda: majanduskasvu tõstmiseks on vaja kogu valitsuse koostööd [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu rõhutas kohtutäiturite rolli elatisabi fondi juures [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister ja siseminister andsid suunised kuritegevusvastases võitluses [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: ohtlike narkootikumide levitamist peab riik tõkestama prioriteetse kuriteona [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: riik hakkab paadunud kurjategijatega jõulisemalt tegelema [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Täna anti avalöök konkurentsivõime parandamise raporti tegevustele [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: Euroopa justiitsministrid liigitasid terrori mõiste alla ka küberkuritegevuse [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu esitas volinikule ettepaneku Euroopa ühinguõiguse reformimiseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister võtab konkurentsivõime huvides majanduskuriteod tugevama luubi alla [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister Urmas Reinsalu avaldus seoses eilses Pealtnägija saates toodud probleemiga [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister: okupatsioonimuuseumi nimega muuseum peab Eestis olema [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Homme mälestatakse 67 aasta möödumist märtsiküüditamisest [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister: kommunismiohvrite mälestuseks rajame ohvrite nimedega memoriaali [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: ehitame kommunismiohvrite memoriaali mälestusmärgi ka langenud vabadusvõitlejaile mõeldes [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister kuulutas välja konkursi 11 kohtuniku leidmiseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: riik peab võtma paadunud kurjategijad suurema tähelepanu alla [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Ida-Virumaal hakkab vanglast vabanejatele majutus- ja nõustamisteenust pakkuma Aktiviseerimiskeskus Tulevik [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Avavanglasse tagasi tulemata jätnud vang võeti kinni [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Korduva joobes juhtimise eest saab tulevikus karmimalt karistada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kohtule kuritegude tõendamine on omaette teadus [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister moodustas karistuspoliitika töörühma [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Eesti kohtusüsteem on Euroopa üks tõhusamaid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: äriõigus peab e-residentsuse huvides muutuma paindlikumaks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: narkomaania on ülisuurte kahjudega globaalne probleem ühiskonnas [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu ÜRO-s: inimkonna uimastivastane võitlus peab rajanema tervel mõistusel [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu ÜROs: uimastikaubandus on kiirelt kasvav äri, mis on põhjusega keelatud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister kohtus Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjørn Jaglandiga [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium toetab korruptsioonivastast ennetust riigi äriühingutes [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: mingisugust „Panamat“ Eestist ei tule! [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister jätkab uute töökohtade viimist Ida-Virumaale [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister moodustas rahvusvahelise kommunismikuritegudega tegeleva ekspertide nõukoja [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Jälituslubade arv vähenes eelmisel aastal 6% võrra [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Tulevikus tõusevad tehnovõrkude talumistasud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Reinsalu: riik plaanib koduomanike õigusi laiendada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Reinsalu tutvustas süüteoennetuse nõukogule välismaalastest kurjategijate riigist väljasaatmise kava [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Riigi poolt antav õigusabi muutub inimestele kättesaadavamaks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister tutvustas valitsusele raportit „Konkurentsivõime 2.0“ [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Reinsalu kohtus Eurojusti presidendi Michéle Coninsx’ga [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Inimestele muutub õigusabi kättesaadavamaks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Reinsalu tutvustas riigikogule Eesti poliitilise süsteemi muutmise ettepanekuid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Eesti ratifitseerib lapsi seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise eest kaitsva konventsiooni [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Reinsalu: seaduste kiirkorras tootmise lõpetamiseks on vaja riigikogu toetust [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium otsib Tartumaale vanglast vabanejatele majutus- ja nõustamisteenuse pakkujat [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium tahab elatisvõlgnikke jõulisemalt survestada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Juuniküüditamisest möödub 75 aastat [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Reinsalu: suurema majanduskasvu võti on parem konkurentsivõime [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Homme mälestatakse 75 aasta möödumist juuniküüditamisest [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium: omandireform pani aluse omanike ühiskonnale [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister: me ei tohi reeta küüditatute mälestust [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Liiva kalmistul mälestati kommunistliku massimõrva ohvreid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium andis välja ärikorruptsiooni vastased juhised [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister moodustas korruptsioonivastase nõukogu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Tallinna vangla uus direktor on Hannes Liivak [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Eesti andis Vladimir Poljakovi Ukrainale välja [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Reinsalu: justiitsvaldkonnas on piiriülese elektroonilise suhtluse tõhustamisel oluline EL koostöö [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Tartumaal hakkab vanglast vabanenutele majutus- ja nõustamisteenust pakkuma MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Kuritegevus langes esimesel poolaastal kaheksa protsenti [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Vahistatute arv püsib samal tasemel [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Ministeerium hakkab uurima haridusvaldkonna korruptsiooniriske [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Esimesel poolaastal vähenes tabatud joobes juhtide arv [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Avavangla vang ei tulnud vanglasse tagasi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Vanglaametnikud võtsid Sergei Kostritsõni kinni [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Riigi õigusabi muutub senisest kättesaadavamaks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Eesti kohtueksperdid külastavad Kõrgõzstani [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Eesti ühineb lapsi seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise eest kaitsva konventsiooniga [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium toetab uimastitega seotud süütegude ennetamist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister arutas õigus- ja korrakaitseasutuste esindajatega põhiõiguste paketti [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister tutvus Läti okupatsioonikahjude komisjoni tööga [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister Urmas Reinsalu pidas täna kõne Bratislavas Slovakkia kommunismiohvrite memoriaali mälestustseremoonial [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Vabadussõja võidusamba jalamil mälestati kommunismi ja natsismi ohvreid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Viie riigi justiitsministrid tegid MRP aastapäeva puhul ühisavalduse [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Euroopa mäluinstituudid toetasid Eesti initsiatiivi moodustada üleeuroopaline kommunismi-kuritegusid uuriv asutus [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Sõjameeste mälestuskirikus tähistati Vene okuaptsioonivägede Eestist väljaviimise päeva [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium kutsub taas esitama kodanikujulguse aumärgi kandidaate [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister kohtus India kolleegiga [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Järgmisel aastal saab hakata elatist sisse nõudma ka USA-st [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister: Otto Tiefi valitsus andis Eesti riigile õigusliku järjepidevuse katkematuse [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Põhja- ja Baltimaade justiitsministrid rääkisid Tallinnas rändekriisist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Ahistav jälitamine muutub eraldi kuriteoks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Rohkem inimesi hakkab saama riigi õigusabi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Toimub seminar nügimisvõtete kasutamisest õigusloomes [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium keelab vanglates suitsetamise [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium kutsub arutlema kriminaalpoliitika tuleviku üle [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Korduvad roolijoodikud saavad karmimalt karistada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Reinsalu: ohtlikud kurjategijad peavad saama jäigema kohtlemise osaliseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Ministeerium soovib kuriteoga tekitatud kahju aegumistähtaega pikendada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Täna on rahvusvaheline inimkaubanduse vastase võitluse päev [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Maaomanikud hakkavad saama õiglasemat talumistasu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 E-õiguskeskkonna portaalis on varsti kättesaadavad Euroopa pärimismääruse dünaamilised vormid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Euroopa Nõukogu avalikustas võrdleva ülevaate 45 liikmesriigi õigussüsteemidest [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister kohtus EL julgeolekuliidu volinikuga [Justiitsministeerium] (10.01)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 18, artikleid 1745
[eelmine] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [järgmine]