Miski pole võimatu inimesele, kes ei pea seda ise tegema.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1614
[eelmine] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [järgmine]

09.05.2014

14:25 Eelnõu tõhustab võitlust kartellidega [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglateenistuse juubelil tunnustati tublimaid töötajaid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministeerium korraldab eksami uute pankrotihaldurite leidmiseks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti ja Leedu kriminalistid vahetasid esmakordselt DNA-andmebaase [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministeerium kuulutab välja konkursi õigusabi andjate leidmiseks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tulevikus saavad notarid õigusi ja kohustusi juurde [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus korruptsioonivastase seaduse eelnõu suurendab avaliku sektori läbipaistvust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-Toimik rakendus plaanipäraselt [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang: Postimees vassib [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kuritegevuse näitajad on stabiilsed [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Statistika näitab, et kuritegevus on stabiilne [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Inimlik eksitus tegi Valgast kuriteopesa [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Riigireetjate karistused karmistuvad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Valga on suuremate linnade seas kuritegevuse tasemelt alles kuues [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 MTÜ-de ja sihtasutuste osapoolte kaitse paraneb [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus töölepinguseadus ei takista Statistikaameti tööd [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-äriregistri uue süsteemi kaudu on esitatud sadu majandusaasta aruandeid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu muudab kuriteoks nii identiteedivarguse kui pilootide pimestamise [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kartellikuriteod Eestis ja nendevastane leebusprogramm [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang tervitab kohtute seaduse eelnõu valmimist [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: kohtute aruandlus on kohtute läbipaistvuse küsimus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang: rasketel aegadel peaks kokkuhoidu solidaarselt panustama [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang: palkade vähendamiseks peavad asutuste juhtidel olema õiguslikud võimalused [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Reisiparvlaeva Estonia komisjoni aruanne [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tallinna Vangla värbamiskampaania lõppes edukalt [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglateenistuse võistkond tuli riigiametnike korvpallimeistriks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Aktsionäri õiguste teostamine lihtsustub [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Õigussüsteem on stabiilne ja avalik [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ettevõtjaportaalis saab avada firmale e-stardikonto [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Endisel vangil tasub silm peal hoida [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-kinnistusraamat on nüüd 100% elektrooniline [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Aruandluse esitamine muutub ettevõtjatele lihtsamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kinnipeetav üritas haiglast põgeneda [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kas elu Eestis on vägivaldne ja ohtlik? [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Õigusabi andjate leidmiseks kuulutatakse välja uus konkurss [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus avaliku teenistuse seaduse eelnõu sai valitsuse heakskiidu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtupsühhiaatriaekspertiiside tasud ühtlustuvad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Minister Lang on visiidil Hiiumaal [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Registrite ja Infosüsteemide Keskus sai uue juhi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Üldkasuliku töö ja elektroonilise valve võimalusi plaanitakse laiendada [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus korruptsioonivastane seadus muudab avaliku sektori läbipaistvamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu tõhustab kriminaalasjade lahendamist [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumi ja FBI pressikonverents [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-äriregistri ettevõtjaportaalis loodi Soome ID kaardiga esimene ettevõte [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 FBI tippkonverentsil said koolitust 13 riigi küberkuritegevuse uurijad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglateenistus vallandas protokollide võltsimise tõttu kriminaalhooldustalituse juhataja [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Pankrotiavalduse esitamata jätmine on kriminaalkuritegu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Õiguskaitseorganid: valimised peavad olema ausad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium ei soovi tõsta firma loomise riigilõivu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Saneerimine – mitte võluvits, vaid armuaeg ettevõttele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ettevõtjad pääsevad mitmekordsest andmete esitamisest [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 ©veitsi riik investeerib Eesti kohtuekspertiisi 35 miljonit [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eestlane sai Euroopa kohtuarstide juhatusse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Luxembourgis arutatakse ebaseadusliku sisserändega seonduvaid probleeme [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Majandusaasta aruanne tuleb esitada õigeaegselt [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ettevõtjad peavad teavitama oma põhitegevusalast [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang: riigihankeid võiks korraldada üks asutus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kontroll ohtlike kalduvuskurjategijate üle suureneb [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Äriregistrisse on registreerunud alla kolmandiku FIEsid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eestisse toodi karistust kandma Jugoslaavia tribunali süüdimõistetu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Joobe tuvastamise reeglid karmistuvad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu võimaldab määrata ÜKT-d ka väärtegude puhul [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Perevägivalla vastu: ennetamise ja karistamisega [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Norra toetab Viru vanglat ligi kümne miljoni krooniga [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 EKEI uus maja saab nurgakivi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Mitteabielulise kooselu õigusliku regulatsiooni analüüs [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministrid: riigihangete läbiviimise kord tuleb läbi vaadata [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-stardikonto on väga populaarne [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Murru vanglas on kehtestatud liikumispiirang [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium algatas kriminaalasja võimuliialduse uurimiseks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tartu valvuri kriminaalasi algatati vanglateenistuse ettepanekul [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Võltsingute uurimine tõusis uuele tasemele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglad otsivad uut kartulitarnijat [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Marko Rudi antakse USAle välja [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti võiks kaaluda üleminekut 0,5 promillisele alkoholi piirmäärale [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Korteriühistute ülevõtmise vastu aitab e-äriregister [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Euroopa ekspertiisiasutuste juhid tulevad Tallinnasse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister kohtus Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni presidendiga [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti kaugkohtuistung hakkab reklaamima Euroopa e-Justice’i portaali [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 ÜRO raportöör ei soovitanud Eestil seksuaalse enesemääramise vanust tõsta [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Esitage kodanikujulguse aumärgi kandidaate! [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium ja EKÜL arutasid korteriühistute ülevõtmise takistamist [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtute jõudlus asjade lahendamisel on kasvanud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tartu Vangla: seadusetust me ei salli [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglaametnikud pidasid kinni üleviskaja [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang: Malta ja Eesti suhted arenevad jõudsalt [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Üldkasuliku töö tegijad hoiduvad kuritegudest [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vangla asukoht on hinnatud sobivaks mitmete analüüside käigus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministrid: oma ID-kaardi kasutada andmine on karistatav tegu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Murru vangla võitis WHO Parima Praktika auhinna [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministeerium kuulutas välja konkursi kolmele kohtunikukohale [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ettevõtjad pääsevad andmete mitmekordsest esitamisest [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtutäituri seaduse kiireks vastuvõtmiseks tehti ühispöördumine [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministeerium kuulutas välja konkursi kohtunikukohale [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu muudab erakondade ja üksikkandidaatide rahastamise läbipaistvamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tartu vangla: kaebame kriminaalhooldusametniku vallandamisotsuse edasi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti e-lahendused pääsesid Euroopa e-halduse konkursi finaali [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu annab ajakirjanikele õiguse tugineda allikakaitsele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kodanikud andsid sisendit vägivalla vastu võitlemise arengukava koostamiseks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Maksekäsukeskus on olnud väga edukas [Justiitsministeerium] (09.05)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1614
[eelmine] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [järgmine]