Juhuslikud sündmused kipuvad ilmnema rühmiti.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 44, artikleid 4313
[eelmine] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [järgmine]

28.01.2020

14:14 Menetlusse võeti eelnõu elektroonilise side seaduse muutmiseks [Riigikogu] (28.01)
11:57 Riigikogu lihtsustas kodakondsuse taotlemist alaealistele [Riigikogu] (28.01)
06:37 Riigikogu esimees tervitab Ämari lennubaasis teenivaid Poola õhuväelasi [Riigikogu] (28.01)

27.01.2020

18:23 Riigikogus läbis esimese lugemise laevavrakkide eemaldamist käsitlev eelnõu [Riigikogu] (27.01)
17:32 Erikomisjon sai ülevaate Heiki Kranichi kohustustest ja varadest [Riigikogu] (27.01)
14:52 Keskkonnakomisjon soovib kliimamuutuste mõju metsale arutada riiklikult tähtsa küsimusena [Riigikogu] (27.01)
06:37 ENPA delegatsioon keskendub inimõigustele, demokraatiale ja õigusriigi põhimõtetele [Riigikogu] (27.01)
06:37 Erikomisjon arutab kohustusliku kogumispensioni reformi mõju [Riigikogu] (27.01)

23.01.2020

12:46 Riigikogu liikmed moodustasid parlamendirühma ja toetusrühma [Riigikogu] (23.01)
10:26 Riigikogu võttis vastu Euroopa Liidus relvade käitlemist ühtlustava seaduse [Riigikogu] (23.01)

22.01.2020

18:36 Riigikogus läbis esimese lugemise riigikaitseseaduse eelnõu [Riigikogu] (22.01)
15:14 Infotunnis käsitleti metsandusega seotud küsimusi [Riigikogu] (22.01)
06:22 Riigikogus on Ludmilla Siimu isikunäitus „Olemise ilu ja valu“ [Riigikogu] (22.01)

21.01.2020

16:13 Majanduskomisjon saatis teisele lugemisele laevandust elavdava eelnõu [Riigikogu] (21.01)
14:50 Menetlusse võeti eelnõu diginomaadi viisa loomise kohta [Riigikogu] (21.01)
11:29 Riigikogus läbis esimese lugemise alaealiste psühhiaatrilist abi puudutav eelnõu [Riigikogu] (21.01)

20.01.2020

17:13 pp [Riigikogu] (20.01)
15:47 Riigikogu menetleb alanud töönädalal seitse eelnõu [Riigikogu] (20.01)
14:47 Kultuurikomisjon arutas sportlaste selgema tasustamise korraldamist [Riigikogu] (20.01)
14:07 Maaelukomisjon algatab eelnõu Peipsi kalurite probleemi lahendamiseks [Riigikogu] (20.01)
13:41 Õiguskomisjon saatis esimesele lugemisele investeeringuid soodustavad eelnõud [Riigikogu] (20.01)
05:58 ELAKi esimees arutab kolleegidega Zagrebis Euroopa Liidu päevakajalisi küsimusi [Riigikogu] (20.01)

16.01.2020

10:30 Riigikogu võttis vastu Singapuri investeerimist soodustava seaduse [Riigikogu] (16.01)
05:59 Rahanduskomisjon arutab koos huvigruppidega kohustusliku pensionireformi seaduse eelnõu [Riigikogu] (16.01)

15.01.2020

17:24 Riigikogu sai ülevaate teadus- ja arendustegevuse olukorrast [Riigikogu] (15.01)
14:20 Infotunnis käsitleti hariduselu korraldamise küsimusi [Riigikogu] (15.01)

14.01.2020

16:53 Majanduskomisjon sai ülevaate oktoobritormist õpitust [Riigikogu] (14.01)
16:21 Menetlusse võeti eelnõud lastekaitsepäeva tähistamise kohta [Riigikogu] (14.01)
16:05 Põhiseaduskomisjon arutas valimisjaoskondade ligipääsetavuse parandamist [Riigikogu] (14.01)
11:09 Riigikogus läbis teise lugemise kodakondsuse seadust muutev eelnõu [Riigikogu] (14.01)

13.01.2020

20:28 Peaminister vastas arupärimisele Rail Balticu rahastamise kohta [Riigikogu] (13.01)
15:55 Väliskomisjon arutas Riigikogu esimehega välissuhtlemise põhimõtteid [Riigikogu] (13.01)

09.01.2020

15:53 Väliskomisjon: Eesti toetab Iraagi konflikti lahendamist lähtudes rahvusvahelisest õigusest [Riigikogu] (09.01)

03.01.2020

19:24 Põlluaas: täname Vabadussõjas osalenuid ja langenuid meie omariikluse eest [Riigikogu] (03.01)

01.01.2020

21:16 Riigikogu esimehe Henn Põlluaasa uusaastatervitus Eesti Televisioonis [Riigikogu] (01.01)

19.12.2019

13:33 Menetlusse võeti eelnõu vedelkütuse seaduse muutmiseks [Riigikogu] (19.12)
13:12 Riigikogu liikmed moodustasid kaks parlamendirühma [Riigikogu] (19.12)
11:23 Riigikogus lõppes sügisistungjärk [Riigikogu] (19.12)
10:03 Õiguskomisjon toetas Andres Parmase saamist riigi peaprokuröriks [Riigikogu] (19.12)

18.12.2019

14:38 Riigikogu infotunnis oli kõne all apteegireformi tulevik [Riigikogu] (18.12)
14:38 Riigikogu võttis vastu e-kaubanduse tarbijate huve kaitsva seaduse [Riigikogu] (18.12)

17.12.2019

14:32 Menetlusse võeti eelnõu tuleohutuse tagamiseks [Riigikogu] (17.12)
13:53 Riigikogu hääletas ravimiseaduse muutmise menetlusest välja [Riigikogu] (17.12)

16.12.2019

18:34 Riigikogu langetas kodanikualgatuse toetusavalduse allkirjastamise vanuse 16 aastale [Riigikogu] (16.12)
15:42 Riigikaitsekomisjon algatas eelnõu Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmiseks [Riigikogu] (16.12)
14:48 Majanduskomisjon sai ülevaate Elektrilevi võrguteenuse töökindlusest [Riigikogu] (16.12)
14:34 Sotsiaalkomisjon: infovahetus ravimite tarneraskuste ennetamiseks peab paranema [Riigikogu] (16.12)
14:04 Eesti-Soome parlamendirühm mõistab ühemõtteliselt hukka Mart Helme väljaütlemised [Riigikogu] (16.12)
13:08 Väliskomisjoni avaldus Eesti-Soome suhete toetuseks [Riigikogu] (16.12)

13.12.2019

10:19 Menetlusse võeti eelnõu kogumispensionide seaduse muutmiseks [Riigikogu] (13.12)

12.12.2019

13:38 Riigikogu arutas õigusriigi olukorda olulise tähtsusega riikliku küsimusena [Riigikogu] (12.12)
12:44 Sotsiaalkomisjon saatis apteegireformi puudutava eelnõu esimesele lugemisele [Riigikogu] (12.12)
12:03 Pentus-Rosimannus debateerib Madridis Frans Timmermansiga kliimapoliitika üle [Riigikogu] (12.12)

11.12.2019

18:14 Riigikogu liikmed moodustasid riigieelarve arusaadavaks muutmise toetusrühma [Riigikogu] (11.12)
17:17 Tuleva aasta valitsussektori eelarve on nominaalses tasakaalus [Riigikogu] (11.12)
14:59 Riigikogu viis välismaal dokumentide taotlemise kulud vastavusse tegelikkusega [Riigikogu] (11.12)
14:59 Riigikogu muutis tulumaksuseadust tekkinud ebakõlade lahendamiseks [Riigikogu] (11.12)
14:33 Riigikogu infotunnis räägiti pensionireformist [Riigikogu] (11.12)
14:33 Riigikogu tühistas poliitilise välireklaami keelu [Riigikogu] (11.12)
13:44 Riigikogu Toimetiste värske number keskendub Eesti teadusele [Riigikogu] (11.12)

10.12.2019

18:19 Väliskomisjoni kohtumine Soome kolleegidega keskendus rahvusvahelisele poliitilisele olukorrale [Riigikogu] (10.12)
14:55 Majanduskomisjon tutvus regionaalse majanduse tuleviku arengustsenaariumitega [Riigikogu] (10.12)
14:32 Rahanduskomisjon saatis tuleva aasta riigieelarve kolmandale lugemisele [Riigikogu] (10.12)

09.12.2019

17:44 Korruptsioonivastane erikomisjon peab vajalikuks laiendada poliitiliste nõunike mõistet [Riigikogu] (09.12)
16:48 Eesti delegatsioon osaleb NATO PA Transatlantilisel foorumil Washingtonis [Riigikogu] (09.12)
16:23 Põhiseaduskomisjon toetab sisserändega seotud menetlusnõuete leevendamist hädaolukorras [Riigikogu] (09.12)
15:57 Riigikogu võttis vastu arst-residentide tööjõukulu hüvitamist puudutava seaduse [Riigikogu] (09.12)
14:13 Sotsiaalkomisjon sai ülevaate pensionireformi kohta tehtud õigusanalüüsidest [Riigikogu] (09.12)
07:36 Erikomisjon arutab avalikul istungil Rail Balticu projekti rahastamist ja elluviimist [Riigikogu] (09.12)

05.12.2019

11:49 Riigikogus läbis teise lugemise välisesinduste riigilõivumääradega seotud eelnõu [Riigikogu] (05.12)

04.12.2019

15:48 Infotunni keskne teema oli õigusriigi toimimine [Riigikogu] (04.12)

03.12.2019

17:12 Kultuuri ja –väliskomisjon said ülevaate soome-ugri rahvaste olukorrast   [Riigikogu] (03.12)
14:58 Riigikogu liikmed moodustasid Eesti toiduainetetööstuse toetusrühma [Riigikogu] (03.12)
13:27 Riigikogu arutas kõrghariduse tulevikku olulise tähtsusega riikliku küsimusena [Riigikogu] (03.12)

02.12.2019

19:02 Riigikogus läbis kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse eelnõu esimese lugemise [Riigikogu] (02.12)
14:51 Majanduskomisjon kooskõlastas Arenguseire Keskuse uue aasta tegevuskava [Riigikogu] (02.12)
14:14 Sotsiaalkomisjon: Eesti ei ole valmis kanepi legaliseerimiseks [Riigikogu] (02.12)
05:02 ELAK arutab Helsingis kolleegidega ELi uut tööplaani ja kliimaküsimusi [Riigikogu] (02.12)

29.11.2019

17:13 VIDEO: Balti Assamblee istungjärk käsitleb keskse teemana energiavaldkonna arengut [Riigikogu] (29.11)

28.11.2019

09:43 Eestist saab Balti Assamblee eesistujariik [Riigikogu] (28.11)
06:32 Väliskomisjon arutab visiidil Prantsuse kolleegidega Euroopa tuleviku teemadel [Riigikogu] (28.11)

27.11.2019

15:54 Põlluaas kõneles Kanada kindralkuberneriga digiriigi arengust [Riigikogu] (27.11)

26.11.2019

14:41 Põlluaas kinnitas Zelenskõile Eesti jätkuvat toetust Ukrainale [Riigikogu] (26.11)

25.11.2019

12:23 Põlluaas ja Vanhanen pidasid tähtsaks Eesti ja Soome parlamentide vahelist koostööd [Riigikogu] (25.11)
05:32 Riigikaitsekomisjon saab Brüsseli visiidil ülevaate arengutest NATOs ja Euroopa Liidus [Riigikogu] (25.11)

23.11.2019

08:36 Probleemkomisjon kohtub Soomes kanda kinnitanud eestlastega [Riigikogu] (23.11)

21.11.2019

15:57 Menetlusse võeti eelnõu vesiviljeluse saastetasude kohta [Riigikogu] (21.11)
11:56 Riigikogu nimetas Juhan Sarve riigikohtunikuks [Riigikogu] (21.11)

20.11.2019

14:57 Riigikogu täiendas pensionikindlustuse seadust [Riigikogu] (20.11)
14:36 Infotunnis käsitleti õpetajate palga küsimust [Riigikogu] (20.11)

19.11.2019

17:54 Keskkonnakomisjon arutas kliimamuutustega seotud tegevuskava [Riigikogu] (19.11)
17:54 Rahanduskomisjon saatis kohustusliku pensionireformi seaduse eelnõu esimesele lugemisele [Riigikogu] (19.11)
17:25 Majanduskomisjon: riik võiks kaaluda Eesti Posti äride lahutamist [Riigikogu] (19.11)
13:46 Riigikogu arutelu keskmes olid maksuküsimused [Riigikogu] (19.11)
05:56 Maaelukomisjon arutab oktoobritormi tagajärgi [Riigikogu] (19.11)

18.11.2019

15:46 Sotsiaalkomisjon sai ülevaate pikaajalise hoolduse plaanidest [Riigikogu] (18.11)
14:16 Õiguskomisjon alustab kuulamisi prokuratuuri väidetava kallutatuse küsimuses [Riigikogu] (18.11)
14:16 Rahanduskomisjon arutas majanduse olukorda ja Eesti Panga tegevust [Riigikogu] (18.11)

14.11.2019

16:17 Menetlusse võeti eelnõu kohustusliku kogumispensioni reformi kohta [Riigikogu] (14.11)
15:11 Rahanduskomisjon saatis tulumaksuseaduse muudatused täiskogu istungile [Riigikogu] (14.11)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 44, artikleid 4313
[eelmine] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [järgmine]