Murphy: Teooria ja praktika on sarnased ainult teoorias.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 38, artikleid 3753
[eelmine] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [järgmine]

10.01.2017

04:10 Emakeelepäeval selguvad emakeeleolümpiaadi võitjad [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Minister Maimets Jerusalemmas uue muuseumi avamisel [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Maimets osaleb Vilniuses säästvat arengut toetava haridusstrateegia vastuvõtmisel [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 17. märtsil tähistab üle 6000 kooli Euroopa Kevadpäeva [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Koolinoorte keemiaolümpiaadi võitjad selguvad laupäeval [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Ilmunud on raamat “Kakskeelne laps” [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Tutvustatakse noortevaldkonna uuringute tulemusi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Keeleteadlased said riigilt kümme miljonit krooni [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Homme on Euroopa kodanikuhariduse aasta avaüritus [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Täna algab üle-eestiline noorgiidide konkurss [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Täna toimub konverents Ferdinand Johann Wiedemann 200 [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Selgusid loodusteaduste olümpiaadi võitjad [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Tutvustatakse õpilaste keskkonna-alaseid uurimistöid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Selgusid Eesti parimad noorfilosoofid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Algab kaheksas soome keele olümpiaad [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Algab kasvatusteaduslike tööde konkurss [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Õues õppimise võimalusi tutvustatakse seminaril [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Peterburis tähistatakse Wiedemanni 200. sünniaastapäeva [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Homme kirjutatakse lõpukirjandit [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Selgus Göttingeni ülikooli eesti keele lektor [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Eesti kõrgkoolidesse tuleb seitse väliseestlast [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Väike-Maarjas toimub keelepäev [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Pedagoogiliste kirjutiste võistlus [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Kutse uuringu tulemuste tutvustamisele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Avaneb taas võimalus EL haridusmeetmest raha taotleda [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Europassi tutvustatakse konverentsil [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Eesti õpilased osalevad PISA-uuringu eeltestis [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Tiigrihüppe Sihtasutus autasustab uuendusmeelseid õpetajaid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Ahtme Gümnaasiumis rikuti riigieksami protseduurireegleid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Esimesel EL-i aastal said noored 11,3 miljonit enam toetust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Noorsootöö foorum toimub noortelinnas Pärnus [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Algab Riia Eesti Keskkooli eesti keele õpetaja konkurss [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Haridus- ja Teadusministeeriumi abiministriks sai Erkki Piisang [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Minister Mailis Reps tutvub Narva hariduseluga [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Eesti ja Iirimaa koolid tähistavad 9. maid Euroopa Liidu sünnipäevana videokonverentsiga [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Ilmunud on saatesarja „Ametilood” kogumik [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Kõrghariduse kvaliteedi üle arutletakse konverentsil [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Struktuurifondide toel käivitub 30 uut haridusprojekti [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Noortefoorumil tutvustatakse noorsootöö tulevikuplaane [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Tõukefondide toetusel alustab tegevust kuus doktorikooli [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Õppeaasta väärt tegu [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Tartu Hiie Kooli õpetaja tunnistati Euroopa uuendusmeelseimaks [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Algab Euroopa Vabatahtliku Teenistuse kampaania SAA SUUREKS [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Tasuta koolitoidu eelnõu sai valitsuselt heakskiidu [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Euroopa haridusministrid arutavad kõrgharidusega seonduvat [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Õppiv kool ja enesehindamine [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Tartus arutatakse Eesti ning Soome koostööd kultuuri- ja hariduse vallas [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Peterburi ülikooli otsitakse eesti keele lektorit [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Konverentsil arutletakse vaba liikumise üle Euroopas [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Minister Mailis Reps arutas Hollandi kolleegiga koostöö arendamise võimalusi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Teadusministrid arutavad teaduspoliitika küsimusi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Esimesed riigieksamitulemused selgunud [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Balti riikide haridus- ja teadusministrid kohtuvad Lätis [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Haridus- ja teadusminister Mailis Reps avab Ökokrati lõpukonverentsi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Austria haridusminister tutvub Eesti kõrgharidus- ja teaduspoliitikaga [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Esimene kool saab kvaliteeti kinnitava sertifikaadi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Selgus Riia Eesti Keskkooli eesti keele õpetaja [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Riigieksamite tulemused selgunud [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Esitletakse kogumikku Krimmi eestlaste elust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Selgus Peterburi Riikliku Ülikooli eesti keele lektor [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Kutseõppesse muudatusi toov eelnõu sai valitsuselt heakskiidu [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 SA Innove sai hariduse edendamiseks rekordarvu taotlusi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Minister Mailis Reps: Eesti tööandjad said kiita [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Riigieksamitulemusi vaidlustati vähem kui mullu [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Ülikooliseadus eeldab tudengikandidaadilt teadlikku erialavalikut [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Valitsus kiitis heaks kutseharidussüsteemi arengukava aastateks 2005-2008 [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Kõrghariduse riikliku koolitustellimuse lepingud said allkirjastatud [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Kaks erarakenduskõrgkooli jäid koolituslubadeta [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Neli spordikooli said koolitusloa [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Ministrid tutvusid euroopaliku palgasüsteemiga [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Minister Mailis Reps on visiidil Pärnus [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Eelmise aasta parim kutseõppeasutus võõrustab kvaliteedihuvilisi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Minister Mailis Reps ei teinud Marimaal välispoliitilisi avaldusi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Riia Eesti Keskkoolis tulevad talgud [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Noorgiidide ja kodu-uurijate 11. ühisekspeditsioon „Tartumaa 2005” [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Minister Reps on visiidil Läänemaal [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Koostöö õppekavade arendamises jõuab uuele tasemele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Kohtumine muukeelse hariduse valdkonna spetsialistidega [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Muukeelse hariduse asjatundjad toetavad eesti keeles õpetatavate ainete määratlemist [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Viljandi Kultuuriakadeemia liitub Tartu Ülikooliga [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Üle-eestiline koolirahu kuulutatakse välja Narvas [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Tõukefondide haridusmeetme valikukomisjon rahuldas 61 taotlust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 II üle-vabariigiline tervisepäev kutsub reipalt koolipinki [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Ministeeriumi keeleosakonda juhib tänasest Jaak Viller [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Algab üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Minister Reps kohtus Marimaa asjatundjatega [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Minister Mailis Repsi kommentaar Eesti Moskva saatkonna ettekandele [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Minister Mailis Reps nõuab saatkonna ettekande täielikku avalikustamist [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Ettevõtjad ja koolid panevad pead kokku [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Reps: Allkirjastatud memorandum väljendab häid kavatsusi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Mailis Reps tõrjub Jürgen Ligi süüdistusi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Lisaeelarvest tuleb raha kutseõppe koefitsentide tõusuks ja eelkutseõppeks [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Hariduse Kutsenõukogu kinnitas õpetaja kutsestandardi [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Väike-Maarjas istutatakse keeleteadlasele mälestustamm [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Õpetajate palkade alammäärad kerkivad ligi veerandi võrra [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Tallinnas toimub „Aasta Õpetaja 2005” vastuvõtt [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Täiskasvanuhariduse kvaliteedi arendusprojektid saavad riiklikku toetust [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Ministeerium kuulutas välja õpilaste kirjutiste konkursi „Minu lemmikõpetaja” [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Täna algab kaheksas Täiskasvanud õppija nädal [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)
04:10 Selgusid aasta õppija, koolitaja ja koolitussõbralikumad organisatsioonid [Haridus- ja Teadusministeerium] (10.01)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 38, artikleid 3753
[eelmine] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [järgmine]