Kui probleem kaob, ei kao inimesed, kes püüavad seda lahendada.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 18, artikleid 1745
[eelmine] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [järgmine]

10.01.2017

04:10 Reinsalu: riik peab aitama võlgades või kasutuskõlbmatute majade elanikke [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Vanglate asekantslerina jätkab Priit Kama [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium premeeris kriminaalpoliitika esseekonkursi võitjaid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeerium muutis vahistatute õiguste deklaratsiooni [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Juriidilise isiku juhatus võib varsti asuda ka välisriigis [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Seaduse tekst peab olema kasutajale arusaadav [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsministeeriumis kogunes üüriõiguse ümarlaud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Eesti toetab tugeva Euroopa prokuratuuri loomist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Reinsalu: Eesti vajab konkurentsivõime parandamiseks konkurentsireformi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister moodustas põhiseaduse asjatundjate kogu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Viru maakohtu esimeheks sai Astrid Asi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Reinsalu: Eestis tuleb luua alaealiste õigusrikkujate erikohtlemise süsteem [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Justiitsminister nimetas Liivi Loide teiseks ametiajaks Tartu maakohtu esimeheks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:10 Parim valvur 2016 on Aulis Teetlok [Justiitsministeerium] (10.01)

30.05.2014

14:15 Justiitsminister ja siseminister arutasid seadusemuudatuste kitsaskohti [Justiitsministeerium] (30.05)
11:05 Vangla otsib taga Sergei Semiglasovit [Justiitsministeerium] (30.05)

29.05.2014

14:15 Uue vägivalla vähendamise arengukava koostamise ettepanek ootab arvamusi [Justiitsministeerium] (29.05)

28.05.2014

10:45 Anvelti hinnangul võiks valimisiga langetada [Justiitsministeerium] (28.05)

27.05.2014

18:05 Notaritel võiks abielude lahutamisel olla suuremad volitused [Justiitsministeerium] (27.05)

23.05.2014

11:05 Kuritegevus kasvas nelja kuuga 3% [Justiitsministeerium] (23.05)

21.05.2014

11:35 Justiitsministeeriumi kantsler lahkub ametist [Justiitsministeerium] (21.05)

20.05.2014

17:30 Krediidikulukuse määrale tuleb ülempiir [Justiitsministeerium] (20.05)

19.05.2014

10:50 Rahvusvahelise justiitskoostöö hulk kasvab iga aasta märgatavalt [Justiitsministeerium] (19.05)

16.05.2014

10:30 Anvelti sõnul on riigil ettevõtjatelt palju õppida [Justiitsministeerium] (16.05)

15.05.2014

09:00 Riigist väljasaatmist lisakaristusena kohaldatakse järjest enam [Justiitsministeerium] (15.05)

14.05.2014

16:15 Riigi valitsemine muutub kaasaegsemaks [Justiitsministeerium] (14.05)

13.05.2014

11:45 Euroopa Komisjon andis välja juhised inimõiguste teemal interneti kasutamisel [Justiitsministeerium] (13.05)
10:00 Justiitsministeerium toetab venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmist [Justiitsministeerium] (13.05)

12.05.2014

12:45 Alates tänasest saavad ametiisikud huvisid elektroonselt deklareerida [Justiitsministeerium] (12.05)

09.05.2014

14:25 Uuest aastast muutus pärimise kord [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Taasühiskonnastamist asus juhtima Kristel Varm [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu tõhustab võitlust kartellidega [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglateenistuse juubelil tunnustati tublimaid töötajaid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministeerium korraldab eksami uute pankrotihaldurite leidmiseks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti ja Leedu kriminalistid vahetasid esmakordselt DNA-andmebaase [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministeerium kuulutab välja konkursi õigusabi andjate leidmiseks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tulevikus saavad notarid õigusi ja kohustusi juurde [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus korruptsioonivastase seaduse eelnõu suurendab avaliku sektori läbipaistvust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-Toimik rakendus plaanipäraselt [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang: Postimees vassib [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kuritegevuse näitajad on stabiilsed [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Statistika näitab, et kuritegevus on stabiilne [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Inimlik eksitus tegi Valgast kuriteopesa [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Riigireetjate karistused karmistuvad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Valga on suuremate linnade seas kuritegevuse tasemelt alles kuues [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 MTÜ-de ja sihtasutuste osapoolte kaitse paraneb [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus töölepinguseadus ei takista Statistikaameti tööd [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-äriregistri uue süsteemi kaudu on esitatud sadu majandusaasta aruandeid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu muudab kuriteoks nii identiteedivarguse kui pilootide pimestamise [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kartellikuriteod Eestis ja nendevastane leebusprogramm [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang tervitab kohtute seaduse eelnõu valmimist [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: kohtute aruandlus on kohtute läbipaistvuse küsimus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang: rasketel aegadel peaks kokkuhoidu solidaarselt panustama [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang: palkade vähendamiseks peavad asutuste juhtidel olema õiguslikud võimalused [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Reisiparvlaeva Estonia komisjoni aruanne [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tallinna Vangla värbamiskampaania lõppes edukalt [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglateenistuse võistkond tuli riigiametnike korvpallimeistriks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Aktsionäri õiguste teostamine lihtsustub [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Õigussüsteem on stabiilne ja avalik [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ettevõtjaportaalis saab avada firmale e-stardikonto [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Endisel vangil tasub silm peal hoida [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-kinnistusraamat on nüüd 100% elektrooniline [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Aruandluse esitamine muutub ettevõtjatele lihtsamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kinnipeetav üritas haiglast põgeneda [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kas elu Eestis on vägivaldne ja ohtlik? [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Õigusabi andjate leidmiseks kuulutatakse välja uus konkurss [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus avaliku teenistuse seaduse eelnõu sai valitsuse heakskiidu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtupsühhiaatriaekspertiiside tasud ühtlustuvad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Minister Lang on visiidil Hiiumaal [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Registrite ja Infosüsteemide Keskus sai uue juhi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Üldkasuliku töö ja elektroonilise valve võimalusi plaanitakse laiendada [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus korruptsioonivastane seadus muudab avaliku sektori läbipaistvamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu tõhustab kriminaalasjade lahendamist [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumi ja FBI pressikonverents [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-äriregistri ettevõtjaportaalis loodi Soome ID kaardiga esimene ettevõte [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 FBI tippkonverentsil said koolitust 13 riigi küberkuritegevuse uurijad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglateenistus vallandas protokollide võltsimise tõttu kriminaalhooldustalituse juhataja [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Pankrotiavalduse esitamata jätmine on kriminaalkuritegu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Õiguskaitseorganid: valimised peavad olema ausad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium ei soovi tõsta firma loomise riigilõivu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Saneerimine – mitte võluvits, vaid armuaeg ettevõttele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ettevõtjad pääsevad mitmekordsest andmete esitamisest [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 ©veitsi riik investeerib Eesti kohtuekspertiisi 35 miljonit [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eestlane sai Euroopa kohtuarstide juhatusse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Luxembourgis arutatakse ebaseadusliku sisserändega seonduvaid probleeme [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Majandusaasta aruanne tuleb esitada õigeaegselt [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ettevõtjad peavad teavitama oma põhitegevusalast [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang: riigihankeid võiks korraldada üks asutus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kontroll ohtlike kalduvuskurjategijate üle suureneb [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Äriregistrisse on registreerunud alla kolmandiku FIEsid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eestisse toodi karistust kandma Jugoslaavia tribunali süüdimõistetu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Joobe tuvastamise reeglid karmistuvad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu võimaldab määrata ÜKT-d ka väärtegude puhul [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Perevägivalla vastu: ennetamise ja karistamisega [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Norra toetab Viru vanglat ligi kümne miljoni krooniga [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 EKEI uus maja saab nurgakivi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Mitteabielulise kooselu õigusliku regulatsiooni analüüs [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministrid: riigihangete läbiviimise kord tuleb läbi vaadata [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-stardikonto on väga populaarne [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Murru vanglas on kehtestatud liikumispiirang [Justiitsministeerium] (09.05)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 18, artikleid 1745
[eelmine] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [järgmine]