Kui panete lusikatäie veini reovee vaati, on tulemuseks reovesi. Kui panete lusikatäie reovett veinivaati, on tulemuseks reovesi.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1694
[eelmine] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [järgmine]

09.05.2014

14:25 Kohtute raamatupidamiskeskus viiakse rahandusministeeriumi haldusalasse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 RIK hankis riigiasutustele enam kui 2200 uut arvutit [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-majandusaasta aruande keskkond pälvis maineka auhinna [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: uus jälitustegevuse regulatsioon on võrreldes tänasega rangem [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Maakohtute jõudlus tsiviil- ja kriminaalasjade lahendamisel on paranenud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumi järgmise aasta prioriteedid on riigi õigusabi ja kohtumenetluse kiirendamine [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: riigilõive vähendav ja kohtumenetlust kiirendav eelnõu valmib veel sel sügisel [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu aitab paremini tagada laste õigusi piiriüleste peresuhete puhul [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister alustab kohtutäiturite suhtes järelevalvemenetluse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite eestikeelsed kokkuvõtted nüüd veebis kõigile kättesaadavad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Sügisel algab vanglates uus perevägivalla vastane programm [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 EKEI juht esindas Euroopat ülemaailmsel kohtuekspertiisi strateegilise alliansi kohtumisel [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Äriseadustiku muudatused vähendavad äriühingute aruandlusele kuluvat aega [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: hea õigusloome eeskiri muudab seaduste vastuvõtmise kaasavamaks ning seadused arusaadavamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tallinna vanglas tappis kinnipeetav kambrikaaslase [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister teeb ettepaneku lükata edasi jälitustegevust puudutavate seadusemuudatuste jõustumine [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: lastele elatist mittemaksvate võlgnike elu muudetakse ebamugavamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti toetab võlgniku pangakontode arestimist lihtsustavat eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Sel aastal on asutatud juba üle 10 000 uue osaühingu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium hakkab järgmisel aastal looma kooseluseaduse eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Inimkaubandust kriminaliseeriv eelnõu sai lõpliku kuju [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kolmveerand äriühingutest elab ikka veel krooniajas [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vene keele vandetõlgi eksam [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Euroopa ühtne müügiõigus toob Eesti tarbijale suurema valiku ja ettevõtjatele ekspordivõimalused [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kättesaadav õigusabi ja kiirem õigusemõistmine [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumil valmis seksuaalkurjategijate keemilist kastreerimist võimaldav eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus Ametlikes Teadaannetes teabe avaldamise kord parandab oluliselt isikuandmete kaitset [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium hakkab tegelema piiriülese pankroti ja pärandvara pankroti küsimustega [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Viie kuuga on kinnistuportaali kaudu esitatud ligi 9000 avaldust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Esmakordselt Eestis uuriti korruptsiooniriske tervishoiusektoris [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus korruptsioonivastase seaduse eelnõu sai valmis [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kuritegude arv on vähenenud eelmise aasta esimese kümne kuuga võrreldes 14% [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu muudab korteriomandiga seotud küsimused igaühele selgemaks ja lihtsamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: Edukamad on riigid, kus kodanikud ise on julgeoleku loojad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister andis üle 2011. aasta kodanikujulguse aumärgid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avalik-õiguslikke nõudeid hakatakse edaspidi jagama täiturite edukuse alusel [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: kvalifitseeritud ja motiveeritud kohtuametnikkonna loomine on justiitsministeeriumi prioriteet [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Riigi Teataja hakkas avaldama omavalitsuste määrusi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kuriteoennetuse Nõukogu arutas lastega töötamise piiranguid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium premeeris parimaid üliõpilastöid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Käimas on konkurss kuuele kohtuniku kohale [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumi aasta projekt on õiguspoliitika arengusuunad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: Eesti teevad tugevaks ühised väärtused [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus tulevikusuund – piiriülesed kinnisvaratehingud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Valitsus kiitis heaks inimkaubandust kriminaliseeriva seaduse eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu kaotab avalikus teenistuses põhjendamatud soodustused ja loob läbipaistva palgasüsteemi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lõppev aasta tõi juurde hulgaliselt uusi ettevõtjaid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Hea seaduse mõõt on selgus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu täpsustab jälitustoimingute läbiviimise tingimusi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium: Kriminaalmenetlus alustatakse 93% perevägivalla juhtumite puhul [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Rein Lang sai kohtuekspertidelt teenetemärgi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus nõuete jagamise kord motiveerib täitureid tõhusamalt tööle [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu loob DNA ja sõrmejälgede registrite tegevusele selgemad raamid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumi 2011. aasta olulisemad märksõnad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Karistusregister muutub uuest aastast avalikuks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Valitsus kinnitas hea õigusloome põhimõtted [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tallinna vangla uus direktor on Rait Kuuse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu tõhustab kontrolli kriminaalhooldusaluste üle [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium kooskõlastas lõppeval aastal 112 eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtuekspertidel oli tegus aasta [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus halduskohtumenetluse kord kiirendab kohtupidamist [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 2011. aastal asutati 61% osaühingutest ilma sissemakseta [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avatud on konkurss viiele kohtunikukandidaadi kohale [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kinnistuportaali vastu toimus rünne [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Inimkaubandust kriminaliseeriv eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti sai juurde vandetõlgi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelmisel aastal vähenes kuritegevus Eestis 12% [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Riigilõivude alandamise huvides eraldatakse kohtumenetluse kiirendamise osa eraldi eelnõuks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Riigi Teataja võrguväljaanne täieneb oluliselt [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium jagab MTÜdele tasuta õigusnõustamiseks 85 000 eurot [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-äriregister hakkas ettevõtete registrikaarte väljastama ka ingliskeelsena [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministrid arutavad Taanis kriminaalkaristuste ühtlustamise vajadust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumil valmis kohtulõive alandav eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: inimeste turvatunne on püsinud viimastel aastatel stabiilne [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Jälitustoimingute läbiviimise tingimused muudetakse täpsemaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Seksuaalkurjategijate keemilist kastreerimist võimaldav eelnõu sai valitsuse heakskiidu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtunikuabi amet saab täna 15 aastaseks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: vähenenud on nii kuritegevus kui vangide arv [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium otsib kolme uut kohtutäiturit [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: kohtusüsteemi avatus on väärtus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avatud on konkurss viiele kohtuniku ja ühele kohtunikukandidaadi kohale [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Jaanuaris vähenes kuritegevus Eestis 3% [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Kuritegevus on vähenenud, tulevikus peab ennetuses olema eritähelepanu noortel [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium ootab kandidaate õiguspoliitika asekantsleri kohale [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus korruptsioonivastase seaduse eelnõu sai valitsuse toetuse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Tänapäevane avalik teenistus peab olema peresõbralik [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministrid: Ida-Virumaa julgeolek vajab jätkuvalt eritähelepanu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium asub uuendama ehitus- ja planeerimisõigust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: sisejulgeoleku valdkonnas tuleb pakkuda kvaliteetset ning praktilist haridust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: tänu riikide koostööle saadakse kurjategijad maailmast kätte [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Alaealistega tegelevad kriminaalhooldusametnikud alates homsest Viru vangla koosseisus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: vägivallakuritegude puhul pole menetluse alustamine valik, aga kohustus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Võrru otsitakse uut notarit [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Jälitustoimingud saavad täpsemad raamid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Seksuaalkurjategijate keemilist kastreerimist võimaldav eelnõu läbis esimese lugemise [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumis toimus ümarlaud puuetega inimeste eestkoste küsimustes [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu viib lõpule korrakaitseõiguse reformi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tartu vangla uus direktor on Raini Jõks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Patendiameti taasasutamisest täitub 20 aastat [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Eesti on tööstusomandi kaitsel suunanäitajaks [Justiitsministeerium] (09.05)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1694
[eelmine] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [järgmine]