Tehnoloogias domineerivad need, kes juhivad seda, mida nad ei tea.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1693
[eelmine] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [järgmine]

09.05.2014

14:25 Üliõpilastööde konkursi võidud läksid Tartu Ülikooli [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vandetõlgi eksam [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Allikakaitse seadus ei tegele arsti-patsiendi suhetega [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumi aasta projekt on elektrooniline aruandlus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ennetav kahjuhüvitis kaitseb [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Pankrotihalduri eksami teade [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Notarite koja selgitus EPLi artikli kohta [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister tervitab erakonnaseaduse muudatuste vastuvõtmist [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Sõna ei võrdu laimuga, hüvitis ei ole trahv [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Perevägivalla vastu politsei ja seaduse jõuga [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tööd alustas perevägivallavastane võrgustik [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kuriteoohvrite arv on vähenenud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uuest aastast hakkab Riigi Teatajat välja andma justiitsministeerium [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Aastavahetusel katkeb ajutiselt Ettevõtjaportaali ja E-toimiku töö [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Harku ja Murru vangla liidetakse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lähiajal jõustuvaid seadusi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang: uuest aastast lihtsustub ettevõtlusega alustamine [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministeerium uurib intellektuaalse omandi õiguse ühtlustamise võimalusi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministeerium ootab arvamusi ettevõtluskeskkonna parendamise teemal [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium: täiturite süsteem ongi juba ümber tehtud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium vabastab Lantini ametist [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium ootab Vopakilt koostööd [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tallinna vanglas avastati seagripp [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Möödunud aastal kuritegevus ei kasvanud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uues portaalis saab tasuta õigusnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Täidetakse viis uut kohtutäiturikohta [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti aitab luua elektroonilist piiriülest kohtumenetlust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglateenistuse meeskond võitis riigiametnike korvpalliturniiri [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avatud on konkurss kuuele kohtunikukohale [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Erakonnad peavad nüüdsest nimekirju jooksvalt uuendama [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministrid: seitse aastat tööd ühiste eesmärkide nimel on vilja kandnud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Jõhvis avati Eesti moodsaim justiitshoone [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vangla ehitus venib Vopaki süül [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ühtne juristieksam aitab korrastada tänast killustatud süsteemi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu vähendab äriühingute aruandlus- ja teavitamisnõudeid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang: riigikogu ei avanud arhiive ajakirjanikele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang riigikogus: lähiaastatel võivad probleemiks kujuneda identiteedivargused [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang: ka õigusrahu on väärtus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus kohtute infosüsteem vähendab kohtute töökoormust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Minister: kurjategijalt tuleb kätte saada ka tema kuritegelik teenistus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus e-lahendus lahendab väikeettevõtjate raamatupidamismure [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Jälitustegevus allutati rangemale kontrollile [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-raamatupidamissüsteem on ettevõtjate soov [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 MTÜd saavad taotleda toetust õigusabi osutamiseks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eestisse toodi karistust kandma järjekordne Jugoslaavia tribunali süüdimõistetu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtuekspertiisi päeva tähistatakse teaduskonverentsiga [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: küberkuritegevus piire ei tunne [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avatud on konkurss Viru maakohtu kohtunikukohtadele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu riigilõivude vähendamiseks valmib justiitsministeeriumis lähikuudel [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Rahvusvahelised lapseröövid on sagenenud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vahistatu üritas põgeneda [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Vägivaldne käitumine ei ole vastuvõetav, olenemata vormist või põhjusest [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 EL ootab ettevõtjate arvamusi firmade juhtimist puudutava regulatsiooni kohta [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Inimesed taunivad korruptsiooni varasemast enam [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumi asekantslerina asub tööle Kristel Siitam-Nyiri [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Mai lõpust muutub kinnistamisavalduste elektroonilise esitamise kord [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: kohtumenetlus peab muutuma kiiremaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: notaritel on soodsa ettevõtluskeskkonna kujunemisel oluline roll [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium hakkab välja töötama seksuaalkurjategijate keemilist kastreerimist võimaldavat eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Kohtunike palk on tasakaalus ootustega kohtupidamisele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: huvide deklareerimine muutub läbipaistvamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tasuta õigusabiportaali juristaitab.ee on külastatud juba üle veerand miljoni korra [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: tehnoloogia arenedes suureneb andmekaitsjate roll inimeste privaatsuse tagamisel [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tallinnas pannakse paika Euroopa kohtuekspertiisi tulevikutrendid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Laffranque: Tallinnast saab Euroopa õiguse pealinn [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus käsiraamat aitab ametnikel huvide konflikte vältida [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti kohtuekspertiis sai kõrge tunnustuse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium ja advokatuur kutsuvad stipendiumiga Ida-Virusse noori juriste [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: ühtki vägivallajuhtumit ei tohi maha vaikida ega sallida [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: Eesti toetab 23. augusti tähistamist totalitaarsete re¾iimide ohvrite mälestuspäevana [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Maailma parimaks e-valitsuse lahenduseks valiti eestlaste e-aruandlus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Justiitsministeerium soovib alandada riigilõive ja muuta kohtupidamist kiiremaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus kinnistuportaal käivitus edukalt [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vahetuvad vanglakaupluste pidajad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Viru avavangla osakonna vang ei naasnud vanglasse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglasse mittenaasnud vang leitud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium: reedel on majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Riigi kohtuvaidluste arv on tõusnud, võitude arv samuti [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: ohvri nõusolek tulevikus inimkaubitsejaid enam karistusest ei päästa [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kuidas moos kommi sisse saab ehk kuidas teha hea seadus? [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Korruptsioon – kelle mure? [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministeeriumid toetavad seksuaalkurjategijate keemilist kastreerimist võimaldava eelnõu väljatöötamist [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister Kristen Michali 100 päeva [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglaametniku eriala vastu läbi aegade suurim huvi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium: kuritegude üldarv vähenes esimesel poolaastal 14% [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu toob seadusesse inimkaubanduse koosseisu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avatud on konkurss kohtuniku- ja kohtunikukandidaadi kohtadele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avatud on konkurss kohtunikukandidaadi kohale [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avatud on konkurss viiele kohtunikukohale [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: Euroopa mälestab esimest korda üheskoos totalitaarre¾iimide ohvreid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Totalitarism algab populismist [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: Kohtutäiturite konkurents annab parema teenuse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Alaealiste kriminaalasjade menetlemine on muutunud kiiremaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Septembrist muutub kriminaalmenetlus kiiremaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: põhiõiguste kaitse väärib meie erilist tähelepanu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglad otsivad köögiviljatarnijat [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tähelepanu lapsevanemad: lapsi tuleb virtuaalmaailmas kaitsta samaväärselt päriselule [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tallinna vangla direktor asub justiitskolled¾it juhtima [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Varguste arv on võrreldes eelmise aastaga ligi veerandi võrra vähenenud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtute raamatupidamiskeskus viiakse rahandusministeeriumi haldusalasse [Justiitsministeerium] (09.05)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1693
[eelmine] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [järgmine]