Võib hästi ja targalt rääkida, aga veel parem on hästi ja targalt vait olla!  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1613
[eelmine] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [järgmine]

09.05.2014

14:25 Korruptsioon – kelle mure? [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministeeriumid toetavad seksuaalkurjategijate keemilist kastreerimist võimaldava eelnõu väljatöötamist [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister Kristen Michali 100 päeva [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglaametniku eriala vastu läbi aegade suurim huvi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium: kuritegude üldarv vähenes esimesel poolaastal 14% [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu toob seadusesse inimkaubanduse koosseisu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avatud on konkurss kohtuniku- ja kohtunikukandidaadi kohtadele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avatud on konkurss kohtunikukandidaadi kohale [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avatud on konkurss viiele kohtunikukohale [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: Euroopa mälestab esimest korda üheskoos totalitaarre¾iimide ohvreid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Totalitarism algab populismist [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: Kohtutäiturite konkurents annab parema teenuse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Alaealiste kriminaalasjade menetlemine on muutunud kiiremaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Septembrist muutub kriminaalmenetlus kiiremaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: põhiõiguste kaitse väärib meie erilist tähelepanu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglad otsivad köögiviljatarnijat [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tähelepanu lapsevanemad: lapsi tuleb virtuaalmaailmas kaitsta samaväärselt päriselule [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tallinna vangla direktor asub justiitskolled¾it juhtima [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Varguste arv on võrreldes eelmise aastaga ligi veerandi võrra vähenenud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtute raamatupidamiskeskus viiakse rahandusministeeriumi haldusalasse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 RIK hankis riigiasutustele enam kui 2200 uut arvutit [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-majandusaasta aruande keskkond pälvis maineka auhinna [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: uus jälitustegevuse regulatsioon on võrreldes tänasega rangem [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Maakohtute jõudlus tsiviil- ja kriminaalasjade lahendamisel on paranenud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumi järgmise aasta prioriteedid on riigi õigusabi ja kohtumenetluse kiirendamine [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: riigilõive vähendav ja kohtumenetlust kiirendav eelnõu valmib veel sel sügisel [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu aitab paremini tagada laste õigusi piiriüleste peresuhete puhul [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister alustab kohtutäiturite suhtes järelevalvemenetluse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite eestikeelsed kokkuvõtted nüüd veebis kõigile kättesaadavad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Sügisel algab vanglates uus perevägivalla vastane programm [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 EKEI juht esindas Euroopat ülemaailmsel kohtuekspertiisi strateegilise alliansi kohtumisel [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Äriseadustiku muudatused vähendavad äriühingute aruandlusele kuluvat aega [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: hea õigusloome eeskiri muudab seaduste vastuvõtmise kaasavamaks ning seadused arusaadavamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tallinna vanglas tappis kinnipeetav kambrikaaslase [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister teeb ettepaneku lükata edasi jälitustegevust puudutavate seadusemuudatuste jõustumine [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: lastele elatist mittemaksvate võlgnike elu muudetakse ebamugavamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti toetab võlgniku pangakontode arestimist lihtsustavat eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Sel aastal on asutatud juba üle 10 000 uue osaühingu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium hakkab järgmisel aastal looma kooseluseaduse eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Inimkaubandust kriminaliseeriv eelnõu sai lõpliku kuju [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kolmveerand äriühingutest elab ikka veel krooniajas [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vene keele vandetõlgi eksam [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Euroopa ühtne müügiõigus toob Eesti tarbijale suurema valiku ja ettevõtjatele ekspordivõimalused [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kättesaadav õigusabi ja kiirem õigusemõistmine [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumil valmis seksuaalkurjategijate keemilist kastreerimist võimaldav eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus Ametlikes Teadaannetes teabe avaldamise kord parandab oluliselt isikuandmete kaitset [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium hakkab tegelema piiriülese pankroti ja pärandvara pankroti küsimustega [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Viie kuuga on kinnistuportaali kaudu esitatud ligi 9000 avaldust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Esmakordselt Eestis uuriti korruptsiooniriske tervishoiusektoris [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus korruptsioonivastase seaduse eelnõu sai valmis [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kuritegude arv on vähenenud eelmise aasta esimese kümne kuuga võrreldes 14% [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu muudab korteriomandiga seotud küsimused igaühele selgemaks ja lihtsamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: Edukamad on riigid, kus kodanikud ise on julgeoleku loojad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister andis üle 2011. aasta kodanikujulguse aumärgid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avalik-õiguslikke nõudeid hakatakse edaspidi jagama täiturite edukuse alusel [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: kvalifitseeritud ja motiveeritud kohtuametnikkonna loomine on justiitsministeeriumi prioriteet [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Riigi Teataja hakkas avaldama omavalitsuste määrusi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kuriteoennetuse Nõukogu arutas lastega töötamise piiranguid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium premeeris parimaid üliõpilastöid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Käimas on konkurss kuuele kohtuniku kohale [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumi aasta projekt on õiguspoliitika arengusuunad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: Eesti teevad tugevaks ühised väärtused [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus tulevikusuund – piiriülesed kinnisvaratehingud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Valitsus kiitis heaks inimkaubandust kriminaliseeriva seaduse eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu kaotab avalikus teenistuses põhjendamatud soodustused ja loob läbipaistva palgasüsteemi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lõppev aasta tõi juurde hulgaliselt uusi ettevõtjaid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Hea seaduse mõõt on selgus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu täpsustab jälitustoimingute läbiviimise tingimusi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium: Kriminaalmenetlus alustatakse 93% perevägivalla juhtumite puhul [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Rein Lang sai kohtuekspertidelt teenetemärgi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus nõuete jagamise kord motiveerib täitureid tõhusamalt tööle [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu loob DNA ja sõrmejälgede registrite tegevusele selgemad raamid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumi 2011. aasta olulisemad märksõnad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Karistusregister muutub uuest aastast avalikuks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Valitsus kinnitas hea õigusloome põhimõtted [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tallinna vangla uus direktor on Rait Kuuse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu tõhustab kontrolli kriminaalhooldusaluste üle [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium kooskõlastas lõppeval aastal 112 eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtuekspertidel oli tegus aasta [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus halduskohtumenetluse kord kiirendab kohtupidamist [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 2011. aastal asutati 61% osaühingutest ilma sissemakseta [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avatud on konkurss viiele kohtunikukandidaadi kohale [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kinnistuportaali vastu toimus rünne [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Inimkaubandust kriminaliseeriv eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti sai juurde vandetõlgi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelmisel aastal vähenes kuritegevus Eestis 12% [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Riigilõivude alandamise huvides eraldatakse kohtumenetluse kiirendamise osa eraldi eelnõuks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Riigi Teataja võrguväljaanne täieneb oluliselt [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium jagab MTÜdele tasuta õigusnõustamiseks 85 000 eurot [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-äriregister hakkas ettevõtete registrikaarte väljastama ka ingliskeelsena [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministrid arutavad Taanis kriminaalkaristuste ühtlustamise vajadust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumil valmis kohtulõive alandav eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: inimeste turvatunne on püsinud viimastel aastatel stabiilne [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Jälitustoimingute läbiviimise tingimused muudetakse täpsemaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Seksuaalkurjategijate keemilist kastreerimist võimaldav eelnõu sai valitsuse heakskiidu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtunikuabi amet saab täna 15 aastaseks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: vähenenud on nii kuritegevus kui vangide arv [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium otsib kolme uut kohtutäiturit [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: kohtusüsteemi avatus on väärtus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avatud on konkurss viiele kohtuniku ja ühele kohtunikukandidaadi kohale [Justiitsministeerium] (09.05)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1613
[eelmine] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [järgmine]