Sõnaderohkus ei näita veel silmaringi laiust.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1694
[eelmine] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [järgmine]

09.05.2014

14:25 Justiitsministeerium muudab perekonnaseadust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: elektrooniline lähenemiskeelu jälgimine oleks tõhus aga ka kulukas [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tasuta õigusalase nõustamise pakkujad on selgunud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Riigilõive vähendav eelnõu saadeti valitsusse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Veebruaris jäi kuritegevus eelmise aasta tasemele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Karistusregistrile on sel aastal esimese kahe ja poole kuuga esitatud ligikaudu 6200 päringut [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtuekspertiisilabor tõstis küber- ja isikuvastaste kuritegude tõendamise kvaliteedi uuele tasemele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium kutsub kaasa rääkima Euroopa äriühinguõiguse tuleviku üle [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-äriregistrist on nüüd nähtav ka maksuvõlg [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-aruandlus võimaldas hinnanguliselt kokku hoida üle 4,6 miljoni euro [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 DNA ja sõrmejälgede registrite tegevus saab selgemad raamid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Kohtunikuabide töö tagab hästitoimivad registrid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: notarite töövaldkond muutub tulevikus laiaemaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Euroopa ühtne müügiõigus muudaks Eesti suuremaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal Riigikogus: õigusnõustamise maht on kasvanud ligi kolmekordseks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Eestkostjate aruandekohustus muutub lihtsamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avaliku teenistuse seadus läbis Riigikogus esimese lugemise [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti kohtueksperdid peavad sünnipäeva [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Oma maja ehitamine muutub lihtsamaks, kiiremaks ja odavamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tarbija õiguste kaitse muutub kaasaegsemaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: riigipoolse õigusabi andmisele peaks eelnema analüüs [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus ehitusseaduse eelnõu muudab otsustamist selgemaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Korruptsioonivastase seaduse eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: kohtuasjade riigilõivud vähenevad ja kohtupidamine kiireneb [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu muudab abieluvararegistri elektrooniliseks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: 2012 on üheks vägivalla vähendamise põhisuunaks perevägivald [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Algas konkurss kohtuniku leidmiseks Harju maakohtusse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Esimeses kvartalis jäi kuritegevuse üldarv eelmise aastaga samale tasemele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: kannatanud ja tunnistajad hindavad politsei ja prokuratuuri tööd kõrgelt [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uuring: Eestis tajutakse korruptsiooni enim ehituslubade väljastamisega seoses, hinnangud valitsuse tööle korruptsiooni tõrjumisel on Euroopa parimate hulgas [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Käivitus üleeuroopaline karistusandmete vahetuse süsteem [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Rahvusvaheline õigusabikoostöö järjest kasvab [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Tervitan valitsuse otsust viia vanglate osakond Jõhvi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Järgmisest aastast saavad Eesti inimesed elektrooniliselt pöörduda teise Euroopa Liidu riigi kohtusse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Tasuta õigusnõustamised erinevates Eesti linnades on käivitunud edukalt [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: Valitsuse ainus võimalus on seista euro püsimise eest [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eestkostjate probleemi lahendus jõudis Riigikokku [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Sissemakseta osaühingute registreerimiste arv kasvab [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tartus seatakse Euroopa CSI ja kohtuekspertiisi tulevikusuundi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kuritegevus püsib eelmise aasta tasemel [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: intellektuaalomandiõigus peab käima ühte jalga tehnoloogia arenguga [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Algas kriminoloogiaalaste üliõpilastööde konkurss [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium parandab kuriteoohvrite õiguste kaitset [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 2011. aastal vähenes kriminaalasjades välja antud jälituslubade arv 4% võrra. [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avaliku teenistuse seadus on täna Riigikogus teisel lugemisel [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tallinnas toimuval FIDE kongressil kohtub üle 500 õigusvaldkonna tippspetsialisti [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Elektrooniline Riigi Teataja saab 10. aastaseks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Riigikogu võttis vastu keemilise kastreerimise eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 GRECO eksperdid külastavad Eestit [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium: suurenev alkoholitarbimine kasvatab kuritegevust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium tutvustas intellektuaalomandi õigusega seotud plaane [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtu riigilõivud alanevad 1. juulist ning kohtumenetlus kiireneb [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lapse hooldusõiguse määramise ülemineku aega pikendatakse aasta võrra [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: Vähendame riigilõive ja muudame kohtupidamist kiiremaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Riigikogu võttis vastu uue korruptsioonivastase seaduse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Notarite tegevusvaldkond tulevikus laieneb [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Majandusaasta aruande esitamise tähtaeg läheneb [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Markko Künnapu jätkab EN küberkuritegevuse vastase komitee presidendina [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Riigikogu võttis vastu uue avaliku teenistuse seaduse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Valitsus kiitis heaks korruptsioonivastase strateegia täitmisaruande [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lisakaristusena riigist väljasaatmine muutub järjest sagedasemaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Inglise keelde on tõlgitud juba ligikaudu 150 seadust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Riigi õigusabi süsteem muutub tõhusamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Põhiseaduse 20. aastapäeva puhul ilmub e-raamatu kujul põhiseaduse kommenteeritud väljaanne [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: otsime koos ettevõtjate katusorganisatsioonidega bürokraatiat vähendavaid lahendusi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Samm tagasi, et astuda edasi [Justiitsministeerium] (09.05)

07.05.2014

10:30 Anvelti sõnul võiks täite- ja pankrotimenetlustes Soomega suuremat koostööd arendada [Justiitsministeerium] (07.05)

06.05.2014

14:25 Anvelt: rahvakohtunikel on oluline roll üldsuse hoiakute kaasamisel kohtumõistmisse [Justiitsministeerium] (06.05)
14:20 Laste õigusrikkumiste arv on vähenenud, kuid ohvrikslangemine sagenenud [Justiitsministeerium] (06.05)
14:15 Justiitsministeerium küsib arvamusi ühe osanikuga osaühingute asutamise direktiivi eelnõule [Justiitsministeerium] (06.05)
14:10 Alates 31. maist toimub huvide deklareerimine elektroonselt [Justiitsministeerium] (06.05)
14:10 Justiitsminister Anvelt kutsus Balti kolleege üles tihedamaks julgeolekualaseks õiguskoostööks Euroopa Liidus [Justiitsministeerium] (06.05)

18.04.2014

11:15 Kuritegevus püsis võrreldes eelmise aastaga samal tasemel [Justiitsministeerium] (18.04)

17.04.2014

10:50 Riigijuhtimine muutub paindlikumaks [Justiitsministeerium] (17.04)
10:45 Vägivalla vähendamiseks astuti eelmisel aastal mitmeid olulisi samme [Justiitsministeerium] (17.04)

16.04.2014

09:40 Justiitsministeerium ootab arvamusi Euroopa algatusele raskustes ettevõtjate aitamiseks [Justiitsministeerium] (16.04)

15.04.2014

11:10 Tallinna Vangla uus direktor on Kaimar Karuauk [Justiitsministeerium] (15.04)
11:10 Uuring: probleemidega lapsi saaks aidata sekkumisprogrammiga [Justiitsministeerium] (15.04)
11:05 Ettevõtlust puudutav õiguskeskkond muutub selgemaks [Justiitsministeerium] (15.04)

04.04.2014

12:20 Uuring: seksuaalkurjategijatele tuleb luua tõhus ravisüsteem [Justiitsministeerium] (04.04)
11:35 Lastevastasele vägivallale pööratakse järjest enam tähelepanu [Justiitsministeerium] (04.04)
09:10 Tutvustatakse autoriõiguse seaduse eelnõu [Justiitsministeerium] (04.04)

02.04.2014

17:55 Anvelt arutas Taani kroonprintsessiga perevägivalla küsimusi [Justiitsministeerium] (02.04)

26.03.2014

14:40 Pevkuri viimane ettepanek justiitsministrina - muudame riigijuhtimise paindlikumaks! [Justiitsministeerium] (26.03)

25.03.2014

14:50 Pevkur: SMS laenudele tuleb krediidikulukuse ülempiir ja keelatakse tarbijavaidluste lahendamine vahekohtutes [Justiitsministeerium] (25.03)
09:30 Mais toimub norra ja leedu keele vandetõlgi eksam [Justiitsministeerium] (25.03)

24.03.2014

15:25 Aprillis toimub vene keele vandetõlgi eksam [Justiitsministeerium] (24.03)
15:05 Pevkur teeb ettepaneku piirata kiirlaenude sissenõudmiskulusid [Justiitsministeerium] (24.03)

18.03.2014

10:55 Kuritegevus langes esimese kahe kuuga 5% [Justiitsministeerium] (18.03)

17.03.2014

13:30 Avavangla kolib Rummust Maardusse [Justiitsministeerium] (17.03)

12.03.2014

16:05 Pevkur tegi ettepaneku jätta süüdimõistetute nimede asendamist puudutav punkt eelnõust välja [Justiitsministeerium] (12.03)

08.03.2014

16:35 Tartu vanglas tappis ennast vahistatu [Justiitsministeerium] (08.03)

07.03.2014

14:06 Pevkur prokuröride üldkogul: jälitamist ja läbiotsimist saab reeglina lubada vaid kohus [Justiitsministeerium] (07.03)

05.03.2014

09:50 Justiitsminister kinnitas vanglate kontrollkomisjonide liikmed [Justiitsministeerium] (05.03)

04.03.2014

15:40 Justiitsminister allkirjastas Euroopa ühtse patendikohtu piirkondliku talituse asutamise kokkuleppe [Justiitsministeerium] (04.03)
10:00 Justiitsministeerium ootab taotlusi venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmiseks [Justiitsministeerium] (04.03)

27.02.2014

19:11 Finantsinspektsioon hoiatab: isePankur ja Omaraha on risk Jutiitsministeeriumi uudiste RSS voog Ühinemismenetlus pakub võimalust äriühingu kiiremaks lõpetamiseks [Justiitsministeerium] (27.02)
10:45 Ühinemismenetlus pakub võimalust äriühingu kiiremaks lõpetamiseks [Justiitsministeerium] (27.02)

25.02.2014

12:50 Pevkur: ehitamine lihtsamaks, järelevalve tugevamaks [Justiitsministeerium] (25.02)

22.02.2014

09:40 Jaanuaris vähenes kuritegevus 6% [Justiitsministeerium] (22.02)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1694
[eelmine] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [järgmine]