Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1693
[eelmine] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [järgmine]

10.01.2017

04:11 Justiitsministeerium seab kiirlaenude kulukusele piiri [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium karmistab elatisvõlgnike elu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Laiendatult konfiskeeritud vara väärtus on suurenenud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Valitsus nimetas Lavly Perlingu riigi peaprokuröriks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Valmisid voldikud huvide konflikti vältimiseks omavalitsustes [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Algas naistevastase vägivalla vastu suunatud teavituskampaania [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Avalikku alkoholitarbimist keelav eelnõu läbis esimese lugemise [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vägivaldsest ebaseaduslikust piiriületusest saab kuritegu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kodanikujulguse aumärgi pälvisid sel aastal kümme julget meest [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Anvelt: kriminaalmenetlus peab muutuma tõhusamaks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Tarbijalt nõutavad sissenõudmiskulud saavad piirangud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Iduühingud saavad rohkem võimalusi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsvaldkonna aasta projektiks sai e-arveldaja [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium jätkab ühinguõiguse korrastamise ettevalmistamisega [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kuritegevus püsis kerges languses [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Elatisvõlgnike elu muutub keerulisemaks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister allkirjastab järgmisel nädalal Istanbuli konventsiooni [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister allkirjastas Istanbuli konventsiooni [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Anvelti sõnul tuleb välisvõitlejate küsimust laiemalt käsitleda [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kiirlaenude sissenõudmiskulud saavad piirangud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Riigisaladusele juurdepääsu õigust omavatele isikutele pannakse kohustus tööandjat välisreisidest teavitada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vanglateenistus kogub annetusi Ukraina toetuseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeeriumis andsid ametivande kaks uut notarit [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium on sel aastal alustanud mitmeid olulisi muudatusi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Elatisvõlgade sissenõudmine muutub tõhusamaks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Uuest aastast jõustub mitu olulist seadusemuudatust [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Eesti inimeste mure kuritegevuse pärast on jätkuvalt madal [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium otsib vanglast vabanejatele tugiisikuid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Alates 1. jaanuarist 2015 peab pärimisregistrit Notarite Koda [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Sellest aastast saab ametlikke tõlkeid eesti keelest võõrkeelde teha vaid vandetõlk [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Aasta algusest saab Juristaitab lehelt venekeelset õigusnõu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium tsentraliseerib justiitsvaldkonna hangete läbiviimise [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Parim valvur 2014 on Ervin Toots [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Sellest aastast on kõik Eesti seadused inglise keeles kättesaadavad [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Eesti kohtuekspertiisi instituudis tehti möödunud aastal 21 450 ekspertiisi ja uuringut [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Seadusemuudatus loob paremad eeldused jälitustoimingute seaduslikkuse kontrolliks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Riigisaladusele juurdepääsu õigust omavad isikud peavad tulevikus tööandjat välisreisidest teavitama [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Ka Eestis võiks kodulaenude puhul rakendada „võtmed tagasi“ põhimõtet [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kuritegude arv langes Eestis eelmisel aastal 5% [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister arutas ettevõtjate esindajatega ühinguõiguse korrastamise vajadusi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vägivalla ennetuses tuleb senisest rohkem keskenduda ohvrite abistamisele [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Ettevõtlust puudutav õigus peab pidevalt arenema [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeeriumis otsiti lahendusi üürituru kitsaskohtadele [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Viru vangla otsib direktorit [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vanglates viibivate vangide arv vähenes 2014. aastal jätkuvalt [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium tahab seada lobitööle reeglid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium tahab piirata ligipääsu lastepornole [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister arutab loomeliitudega autoriõiguse seaduse eelnõu muutmist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kohtujuristidest võivad tulevikus saada kohtunikud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Eesti tegi eelmisel aastal mitu olulist sammu vägivalla vähendamiseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Dopingu leviku piiramiseks täiendatakse Eesti seadustes dopinguainete ja –meetodite nimekirja [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium hakkab uurima noorte seksuaalse väärkohtlemise levikut [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium toetab rahaliselt venekeelse elanikonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Võrreldes 2013. aastaga vähendame tapmiste arvu aastaks 2020 poole võrra [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Algas naistevastase vägivalla vastu suunatud kampaania teine laine [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium otsib laste seksuaalse väärkohtlemise ennetajaid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Patendiameti uueks peadirektoriks saab Margus Viher [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister rõhutas prokuratuuri üha olulisemat rolli ühiskonnas [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: seaduste masstootmine tuleb lõpetada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeeriumis arutatakse üürituru kaasajastamise teemal [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Notarid võiksid lahutada ka välismaalasega sõlmitud abielu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Taas on aeg deklareerida ametiisikute huvid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: Riigi kohalolekut Ida-Virumaal tuleb suurendada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kuriteoohvrite õigused on tulevikus paremini tagatud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 MTA hakkab teostama järelevalvet majandusaasta aruannete õigeaegse esitamise üle [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Täna koguneb esimest korda süüteoennetuse nõukogu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Jälituslubade arv vähenes eelmisel aastal 4% võrra [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Viru vangla uueks direktoriks saab Anu Möldri [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Notarid saavad tulevikus õiguse teha kandeid abieluvara kohta [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister ja advokatuur arutasid riigi õigusabi teemadel [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Osaühingud saavad alates juulist rohkem võimalusi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: meie kohus on kommunismiohvreid mäletada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Täna astuti oluline samm isikuandmete parema kaitse suunas [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Emor uurib korruptsiooni erasektoris [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: joobes juhtimise vähendamisel karistuse karmus rolli ei mängi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Rattavarguse vastu on võimalik ennast kaitsta [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks saavad toetust kaks projekti [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Seaduste ületootmine tuleb peatada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: omanikud peavad saama trasside eest õiglast hüvitust [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium asub ette valmistama maksejõuetusreformi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: vajame uut Tallinna vanglat turvalisema ühiskonna jaoks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: kommunismi kuriteod tuleb üheselt hukka mõista [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vabadussõja võidusama juures mälestati totalitarismiohvreid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kaheksa riigi esindajad võtsid vastu ühisavalduse kommunismikuritegude uurimiseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeeriumis toimus täna ümarlaud pagulaspoliitika teemal [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Täitemenetluses peab koostöö Soomega suurenema [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister Urmas Reinsalu moodustas Eesti konkurentsivõimelisema ärikeskkonna juhtrühma [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Konkurentsiamet on homsest justiitsministeeriumi valitsemisalas [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kuriteoohvrid on edaspidi paremini kaitstud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister moodustas nõukoja [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Ukraina toetab Eesti algatust kommunismikuritegude rahvusvahelisel uurimisel [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium ootab taas kriminoloogiaalaseid üliõpilastöid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministri õigusloome nõukoja esimeheks nimetati Jüri Raidla [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister: seaduste laviin tuleb peatada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister: Otto Tiefi valitsuse moodustamine andis Eesti riigile õigusliku järjepidevuse katkematuse [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeeriumi 2016. aasta eelarve keskendub vanglaametnikele ja prokuratuurile [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister külastas Harku ja Murru vangla amortiseerunud vanglakompleksi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Õigusemõistmise nädalal toimub mitmeid üritusi ja jagatakse tasuta õigusnõu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister: korruptsioonivastane võitlus nõuab pidevat tööd [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister andis tasuta õigusnõu [Justiitsministeerium] (10.01)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1693
[eelmine] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [järgmine]