Ülesmärgitud andmed on olulised. Need näitavad, et sa töötasid.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 18, artikleid 1733
[eelmine] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [järgmine]

10.01.2017

04:11 Justiitsministeerium toetab EL dokumendivahetuse lihtsustamist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister selgitab KOVidele alkoholitarbimise piirangute kehtestamise norme [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 EL ettevõtjate maksejõuetust on võimalik elektrooniliselt kontrollida [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kuritegevus püsis esimesel poolaastal samal tasemel [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium toetab valimisea langetamist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister Andres Anvelt: Perevägivalla vastu tuleb julgelt välja astuda [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister kutsub kokku dopingut puudutavate õigusaktide täiendamise ümarlaua [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Krediidikulukuse määrale tuleb kindel piir [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Avaliku ruumi mõiste peab tulevikus hõlmama ka internetti [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Tartus võistlevad jõuametkonnad [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Jõustruktuuride spordimänge juhib hetkel kaitsevägi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Jõustruktuuride spordimängud võitis politsei- ja piirivalveamet [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kuritegevus oli kerges languses [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Anvelt: Dopinguvastaseks võitluseks on seadusi küll, neid tuleb ka rakendada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vanglad otsivad poepidajat [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium koos Arengufondiga uuendab idufirmasid puudutavat seadusandlust [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister Andres Anvelt näeb riigi peaprokurörina Lavly Perlingut [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Uuring: 16-aastased noored on valimisküpsed [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Eesti inimeste mure kuritegevuse pärast on kümnendi madalaim [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium korraldab õigusmõjude analüüsi seminari [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium ootab kriminoloogiaalaseid üliõpilastöid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Arutelud avaliku alkoholitarbimise lubamise osas jätkuvad [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Omavalitsuste määrusi saab Riigi Teatajas otsida valdkondade kaupa [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kuritegevus langes kaks protsenti [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Ida-Viru stipendium anti sel aastal kahele tudengile [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Tööalasest ärakasutamisest tuleb rohkem rääkida [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium algatas korrakaitseseaduse muutmise [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeeriumi 2015. aasta eelarve keskendub kohtute töö korraldamisele [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Õigusemõistmise nädalal antakse tasuta õigusnõu kuues kohtumajas [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Tänasest reedeni tähistatakse Eestis õigusemõistmise nädalat [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium asub parandama õigusabi kättesaadavust Ida-Virumaal [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium piirab tarbijalt nõutavaid sissenõudmiskulusid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Korrakaitseseaduse muutmisele tuli mitmeid ettepanekuid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vägivaldne ebaseaduslik piiriületus muutub kriminaalkorras karistatavaks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Anvelt: hea seadus vajab nii eel- kui järelanalüüsi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Tulevikus on võimalik kohtutäiturile tasuda pikema aja jooksul ja väiksemate kuludega [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Valitsus kiitis heaks avalikus kohas alkoholi tarbimise keelamise [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Jälitustegevusest teavitamise kord muutub tõhusamaks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 E-toimik valiti Euroopa nelja parima justiitslahenduse hulka [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kuritegevus langes kolm protsenti [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium seab kiirlaenude kulukusele piiri [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium karmistab elatisvõlgnike elu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Laiendatult konfiskeeritud vara väärtus on suurenenud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Valitsus nimetas Lavly Perlingu riigi peaprokuröriks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Valmisid voldikud huvide konflikti vältimiseks omavalitsustes [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Algas naistevastase vägivalla vastu suunatud teavituskampaania [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Avalikku alkoholitarbimist keelav eelnõu läbis esimese lugemise [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vägivaldsest ebaseaduslikust piiriületusest saab kuritegu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kodanikujulguse aumärgi pälvisid sel aastal kümme julget meest [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Anvelt: kriminaalmenetlus peab muutuma tõhusamaks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Tarbijalt nõutavad sissenõudmiskulud saavad piirangud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Iduühingud saavad rohkem võimalusi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsvaldkonna aasta projektiks sai e-arveldaja [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium jätkab ühinguõiguse korrastamise ettevalmistamisega [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kuritegevus püsis kerges languses [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Elatisvõlgnike elu muutub keerulisemaks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister allkirjastab järgmisel nädalal Istanbuli konventsiooni [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister allkirjastas Istanbuli konventsiooni [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Anvelti sõnul tuleb välisvõitlejate küsimust laiemalt käsitleda [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kiirlaenude sissenõudmiskulud saavad piirangud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Riigisaladusele juurdepääsu õigust omavatele isikutele pannakse kohustus tööandjat välisreisidest teavitada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vanglateenistus kogub annetusi Ukraina toetuseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeeriumis andsid ametivande kaks uut notarit [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium on sel aastal alustanud mitmeid olulisi muudatusi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Elatisvõlgade sissenõudmine muutub tõhusamaks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Uuest aastast jõustub mitu olulist seadusemuudatust [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Eesti inimeste mure kuritegevuse pärast on jätkuvalt madal [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium otsib vanglast vabanejatele tugiisikuid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Alates 1. jaanuarist 2015 peab pärimisregistrit Notarite Koda [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Sellest aastast saab ametlikke tõlkeid eesti keelest võõrkeelde teha vaid vandetõlk [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Aasta algusest saab Juristaitab lehelt venekeelset õigusnõu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium tsentraliseerib justiitsvaldkonna hangete läbiviimise [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Parim valvur 2014 on Ervin Toots [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Sellest aastast on kõik Eesti seadused inglise keeles kättesaadavad [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Eesti kohtuekspertiisi instituudis tehti möödunud aastal 21 450 ekspertiisi ja uuringut [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Seadusemuudatus loob paremad eeldused jälitustoimingute seaduslikkuse kontrolliks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Riigisaladusele juurdepääsu õigust omavad isikud peavad tulevikus tööandjat välisreisidest teavitama [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Ka Eestis võiks kodulaenude puhul rakendada „võtmed tagasi“ põhimõtet [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kuritegude arv langes Eestis eelmisel aastal 5% [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister arutas ettevõtjate esindajatega ühinguõiguse korrastamise vajadusi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vägivalla ennetuses tuleb senisest rohkem keskenduda ohvrite abistamisele [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Ettevõtlust puudutav õigus peab pidevalt arenema [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeeriumis otsiti lahendusi üürituru kitsaskohtadele [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Viru vangla otsib direktorit [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vanglates viibivate vangide arv vähenes 2014. aastal jätkuvalt [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium tahab seada lobitööle reeglid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium tahab piirata ligipääsu lastepornole [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister arutab loomeliitudega autoriõiguse seaduse eelnõu muutmist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kohtujuristidest võivad tulevikus saada kohtunikud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Eesti tegi eelmisel aastal mitu olulist sammu vägivalla vähendamiseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Dopingu leviku piiramiseks täiendatakse Eesti seadustes dopinguainete ja –meetodite nimekirja [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium hakkab uurima noorte seksuaalse väärkohtlemise levikut [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium toetab rahaliselt venekeelse elanikonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Võrreldes 2013. aastaga vähendame tapmiste arvu aastaks 2020 poole võrra [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Algas naistevastase vägivalla vastu suunatud kampaania teine laine [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium otsib laste seksuaalse väärkohtlemise ennetajaid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Patendiameti uueks peadirektoriks saab Margus Viher [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister rõhutas prokuratuuri üha olulisemat rolli ühiskonnas [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: seaduste masstootmine tuleb lõpetada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeeriumis arutatakse üürituru kaasajastamise teemal [Justiitsministeerium] (10.01)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 18, artikleid 1733
[eelmine] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [järgmine]