Vandumine on keel, mida programmeerijad valdavad kõige paremini.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 18, artikleid 1730
[eelmine] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [järgmine]

10.01.2017

04:11 Kuriteoohvrite õigused on tulevikus paremini tagatud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 MTA hakkab teostama järelevalvet majandusaasta aruannete õigeaegse esitamise üle [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Täna koguneb esimest korda süüteoennetuse nõukogu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Jälituslubade arv vähenes eelmisel aastal 4% võrra [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Viru vangla uueks direktoriks saab Anu Möldri [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Notarid saavad tulevikus õiguse teha kandeid abieluvara kohta [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister ja advokatuur arutasid riigi õigusabi teemadel [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Osaühingud saavad alates juulist rohkem võimalusi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: meie kohus on kommunismiohvreid mäletada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Täna astuti oluline samm isikuandmete parema kaitse suunas [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Emor uurib korruptsiooni erasektoris [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: joobes juhtimise vähendamisel karistuse karmus rolli ei mängi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Rattavarguse vastu on võimalik ennast kaitsta [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks saavad toetust kaks projekti [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Seaduste ületootmine tuleb peatada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: omanikud peavad saama trasside eest õiglast hüvitust [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium asub ette valmistama maksejõuetusreformi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: vajame uut Tallinna vanglat turvalisema ühiskonna jaoks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: kommunismi kuriteod tuleb üheselt hukka mõista [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vabadussõja võidusama juures mälestati totalitarismiohvreid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kaheksa riigi esindajad võtsid vastu ühisavalduse kommunismikuritegude uurimiseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeeriumis toimus täna ümarlaud pagulaspoliitika teemal [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Täitemenetluses peab koostöö Soomega suurenema [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister Urmas Reinsalu moodustas Eesti konkurentsivõimelisema ärikeskkonna juhtrühma [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Konkurentsiamet on homsest justiitsministeeriumi valitsemisalas [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kuriteoohvrid on edaspidi paremini kaitstud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister moodustas nõukoja [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Ukraina toetab Eesti algatust kommunismikuritegude rahvusvahelisel uurimisel [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium ootab taas kriminoloogiaalaseid üliõpilastöid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministri õigusloome nõukoja esimeheks nimetati Jüri Raidla [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister: seaduste laviin tuleb peatada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister: Otto Tiefi valitsuse moodustamine andis Eesti riigile õigusliku järjepidevuse katkematuse [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeeriumi 2016. aasta eelarve keskendub vanglaametnikele ja prokuratuurile [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister külastas Harku ja Murru vangla amortiseerunud vanglakompleksi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Õigusemõistmise nädalal toimub mitmeid üritusi ja jagatakse tasuta õigusnõu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister: korruptsioonivastane võitlus nõuab pidevat tööd [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister andis tasuta õigusnõu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Tarbijalt nõutavad sissenõudmiskulud on edaspidi piiratud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu sõnul peab riik ausaid korteriomanikke kaitsma [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantslerina jätkab Kai Härmand [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeeriumi haldusalas koondatakse 70 inimest [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister: Euroopa Liit peab võtma suurema vastutuse inimsmugeldajate karistamisel [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Tallinna vanglast põgenes kaks vahistatut [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Bulgaaria ja Rumeenia ühinesid Eesti algatusega kommunismikuritegude uurimiseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Tallinnas toimub naistevastasele vägivallale keskenduv rahvusvaheline konverents [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister Reinsalu kutsus Moldovat ühinema kommunismikuritegude uurimise algatusega [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Valitsus kinnitas kohtunikuabide suunamise regioonidesse ja 70 töökoha koondamise justiitsministeeriumi haldusalas [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministri nõukoda: seaduste masstootmisele tuleb pidurit tõmmata [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: Eesti majandusarengu huvides tuleb seaduste masstootmine lõpetada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu allkirjastas lisaprotokolli terrorismi ennetamiseks ja tõkestamiseks Eestis [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Ida-Viru stipendium anti sel aastal kolmele õigusõppe tudengile [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium tahab vähendada korduvaid joobes juhtimisi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister liikluskomisjonile: peame tegutsema joobes juhtimise vähendamisel senisest targemini [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister esitas riigikogule kümme ettepanekut õigusloome vähendamiseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vanglaametnikud võtsid kinni avavanglasse mitte tagasi pöördunud Igor Karpi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Eestis kogunevad krimilaborite kvaliteedijuhid kogu Euroopast [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Balti justiitsministrid alustavad ühist tegevust okupatsioonikahjude nõude esitamiseks Venemaale [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Valmisid Skandinaavia ja Balti riikide maksejõuetusõiguse uuendamise soovitused [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: kohtunikukohti asub ministeerium täitma juba järgmisel nädalal [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Täna on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Trahviühiku suurus tõuseb kaheksale eurole [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: Euroopa peab muutma terrorivastaseid reegleid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister kuulutas välja konkursi nelja kohtunikukoha täitmiseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium tegi ettepaneku presidendi valimise seaduse muutmiseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kodanikujulguse aumärgi pälvisid sel aastal 11 julget [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Taas selgusid parimad kriminoloogiaalased üliõpilastööd [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Tarbija saab edaspidi eluasemelaenu kohta rohkem teavet [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium saatis arvamuse avaldamiseks naiste tervise ja väärikuse kaitse eelnõu väljatöötamiskavatsuse [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: täitemenetlus peab muutuma tõhusamaks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeeriumi aasta projekt on kiirlaenu kulude piiramine [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: sideandmete säilitamisel on oluline roll võitluses kuritegevusega [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: sõda terroriga vajab terrorikuritegude ringi laiendamist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium otsib vanglast vabanejatele majutus- ja nõustamisteenuse pakkujaid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Õigusloome mahu vähendamise kava on jõudsalt tööle hakanud [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Lootuse Küla hakkab toetama vanglast vabanenuid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister külastab Ukrainat [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Eesti hakkab Ukrainat abistama avalike teenuste e-lahendustes [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Aasta lõpul nimetatakse ametisse kolm esimese astme kohtu esimeest [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vanglateenistuse ametnikud võtsid kinni ühe Tallinna Vangla põgeniku [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vang põgenes lühiajalise väljaviimise käigus [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kodukülastuselt põgenenud noor vang saadi kätte [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Avavangla vang ei naasnud vanglasse [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Täpsustuvad julgeolekuriskiga seotud ülesandeid täitvate inimeste taustakontrolli reeglid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Eesti inimeste mure kuritegevuse pärast on jätkuvalt väike [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Parim valvur 2015 on Sirli Naha [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Uuring: üle poole ärijuhtidest on puutunud kokku korruptsiooniga [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Võru ja Põlva kohtumajade tööpiirkonnad ühendatakse [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Süüteoennetuse nõukogu: õigusrikkumisi toime pannud laste kohtlemissüsteem vajab muutmist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: kuulutame sõja laste seksuaalse väärkohtlemise vastu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Tapmiste arv oli 2015. aastal taasiseseisvusmisaja madalaimal tasemel [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Harku vangla suletakse 1. juunil [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: algatame maksejõuetusreformi ausate ettevõtjate kaitseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium toetab 151 000 euroga tasuta õigusnõu andmist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu sõnul on kohtusüsteem riigireformis eeskujuks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Õigusloome nõukoda: majanduskasvu tõstmiseks on vaja kogu valitsuse koostööd [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu rõhutas kohtutäiturite rolli elatisabi fondi juures [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister ja siseminister andsid suunised kuritegevusvastases võitluses [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: ohtlike narkootikumide levitamist peab riik tõkestama prioriteetse kuriteona [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Reinsalu: riik hakkab paadunud kurjategijatega jõulisemalt tegelema [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Täna anti avalöök konkurentsivõime parandamise raporti tegevustele [Justiitsministeerium] (10.01)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 18, artikleid 1730
[eelmine] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [järgmine]