Pimedas on kõik naised ilusad.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 16, artikleid 1564
[eelmine] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [järgmine]

09.05.2014

14:25 Erakonnad peavad nüüdsest nimekirju jooksvalt uuendama [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministrid: seitse aastat tööd ühiste eesmärkide nimel on vilja kandnud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Jõhvis avati Eesti moodsaim justiitshoone [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vangla ehitus venib Vopaki süül [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ühtne juristieksam aitab korrastada tänast killustatud süsteemi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu vähendab äriühingute aruandlus- ja teavitamisnõudeid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang: riigikogu ei avanud arhiive ajakirjanikele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang riigikogus: lähiaastatel võivad probleemiks kujuneda identiteedivargused [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang: ka õigusrahu on väärtus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus kohtute infosüsteem vähendab kohtute töökoormust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Minister: kurjategijalt tuleb kätte saada ka tema kuritegelik teenistus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus e-lahendus lahendab väikeettevõtjate raamatupidamismure [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Jälitustegevus allutati rangemale kontrollile [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-raamatupidamissüsteem on ettevõtjate soov [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 MTÜd saavad taotleda toetust õigusabi osutamiseks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eestisse toodi karistust kandma järjekordne Jugoslaavia tribunali süüdimõistetu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtuekspertiisi päeva tähistatakse teaduskonverentsiga [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: küberkuritegevus piire ei tunne [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avatud on konkurss Viru maakohtu kohtunikukohtadele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu riigilõivude vähendamiseks valmib justiitsministeeriumis lähikuudel [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Rahvusvahelised lapseröövid on sagenenud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vahistatu üritas põgeneda [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Vägivaldne käitumine ei ole vastuvõetav, olenemata vormist või põhjusest [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 EL ootab ettevõtjate arvamusi firmade juhtimist puudutava regulatsiooni kohta [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Inimesed taunivad korruptsiooni varasemast enam [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumi asekantslerina asub tööle Kristel Siitam-Nyiri [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Mai lõpust muutub kinnistamisavalduste elektroonilise esitamise kord [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: kohtumenetlus peab muutuma kiiremaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: notaritel on soodsa ettevõtluskeskkonna kujunemisel oluline roll [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium hakkab välja töötama seksuaalkurjategijate keemilist kastreerimist võimaldavat eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Kohtunike palk on tasakaalus ootustega kohtupidamisele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: huvide deklareerimine muutub läbipaistvamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tasuta õigusabiportaali juristaitab.ee on külastatud juba üle veerand miljoni korra [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: tehnoloogia arenedes suureneb andmekaitsjate roll inimeste privaatsuse tagamisel [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tallinnas pannakse paika Euroopa kohtuekspertiisi tulevikutrendid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Laffranque: Tallinnast saab Euroopa õiguse pealinn [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus käsiraamat aitab ametnikel huvide konflikte vältida [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti kohtuekspertiis sai kõrge tunnustuse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium ja advokatuur kutsuvad stipendiumiga Ida-Virusse noori juriste [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: ühtki vägivallajuhtumit ei tohi maha vaikida ega sallida [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: Eesti toetab 23. augusti tähistamist totalitaarsete re¾iimide ohvrite mälestuspäevana [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Maailma parimaks e-valitsuse lahenduseks valiti eestlaste e-aruandlus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Justiitsministeerium soovib alandada riigilõive ja muuta kohtupidamist kiiremaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus kinnistuportaal käivitus edukalt [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vahetuvad vanglakaupluste pidajad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Viru avavangla osakonna vang ei naasnud vanglasse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglasse mittenaasnud vang leitud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium: reedel on majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Riigi kohtuvaidluste arv on tõusnud, võitude arv samuti [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: ohvri nõusolek tulevikus inimkaubitsejaid enam karistusest ei päästa [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kuidas moos kommi sisse saab ehk kuidas teha hea seadus? [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Korruptsioon – kelle mure? [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministeeriumid toetavad seksuaalkurjategijate keemilist kastreerimist võimaldava eelnõu väljatöötamist [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister Kristen Michali 100 päeva [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglaametniku eriala vastu läbi aegade suurim huvi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium: kuritegude üldarv vähenes esimesel poolaastal 14% [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu toob seadusesse inimkaubanduse koosseisu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avatud on konkurss kohtuniku- ja kohtunikukandidaadi kohtadele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avatud on konkurss kohtunikukandidaadi kohale [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avatud on konkurss viiele kohtunikukohale [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: Euroopa mälestab esimest korda üheskoos totalitaarre¾iimide ohvreid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: Totalitarism algab populismist [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: Kohtutäiturite konkurents annab parema teenuse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Alaealiste kriminaalasjade menetlemine on muutunud kiiremaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Septembrist muutub kriminaalmenetlus kiiremaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: põhiõiguste kaitse väärib meie erilist tähelepanu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglad otsivad köögiviljatarnijat [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tähelepanu lapsevanemad: lapsi tuleb virtuaalmaailmas kaitsta samaväärselt päriselule [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tallinna vangla direktor asub justiitskolled¾it juhtima [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Varguste arv on võrreldes eelmise aastaga ligi veerandi võrra vähenenud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtute raamatupidamiskeskus viiakse rahandusministeeriumi haldusalasse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 RIK hankis riigiasutustele enam kui 2200 uut arvutit [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 E-majandusaasta aruande keskkond pälvis maineka auhinna [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: uus jälitustegevuse regulatsioon on võrreldes tänasega rangem [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Maakohtute jõudlus tsiviil- ja kriminaalasjade lahendamisel on paranenud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumi järgmise aasta prioriteedid on riigi õigusabi ja kohtumenetluse kiirendamine [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: riigilõive vähendav ja kohtumenetlust kiirendav eelnõu valmib veel sel sügisel [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu aitab paremini tagada laste õigusi piiriüleste peresuhete puhul [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister alustab kohtutäiturite suhtes järelevalvemenetluse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite eestikeelsed kokkuvõtted nüüd veebis kõigile kättesaadavad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Sügisel algab vanglates uus perevägivalla vastane programm [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 EKEI juht esindas Euroopat ülemaailmsel kohtuekspertiisi strateegilise alliansi kohtumisel [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Äriseadustiku muudatused vähendavad äriühingute aruandlusele kuluvat aega [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: hea õigusloome eeskiri muudab seaduste vastuvõtmise kaasavamaks ning seadused arusaadavamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tallinna vanglas tappis kinnipeetav kambrikaaslase [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister teeb ettepaneku lükata edasi jälitustegevust puudutavate seadusemuudatuste jõustumine [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Michal: lastele elatist mittemaksvate võlgnike elu muudetakse ebamugavamaks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti toetab võlgniku pangakontode arestimist lihtsustavat eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Sel aastal on asutatud juba üle 10 000 uue osaühingu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium hakkab järgmisel aastal looma kooseluseaduse eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Inimkaubandust kriminaliseeriv eelnõu sai lõpliku kuju [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kolmveerand äriühingutest elab ikka veel krooniajas [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vene keele vandetõlgi eksam [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Euroopa ühtne müügiõigus toob Eesti tarbijale suurema valiku ja ettevõtjatele ekspordivõimalused [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kättesaadav õigusabi ja kiirem õigusemõistmine [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumil valmis seksuaalkurjategijate keemilist kastreerimist võimaldav eelnõu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus Ametlikes Teadaannetes teabe avaldamise kord parandab oluliselt isikuandmete kaitset [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium hakkab tegelema piiriülese pankroti ja pärandvara pankroti küsimustega [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Viie kuuga on kinnistuportaali kaudu esitatud ligi 9000 avaldust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Esmakordselt Eestis uuriti korruptsiooniriske tervishoiusektoris [Justiitsministeerium] (09.05)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 16, artikleid 1564
[eelmine] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [järgmine]