Revidendid lükkavad alati tagasi kuluarve, mille lõppsumma jagub täpselt viie või kümnega.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1677
[eelmine] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [järgmine]

09.05.2014

14:25 Kanal 2 ei küsinud Tartu vangla uudise kohta Justiitsministeeriumi kommentaari [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Avaliku teabe seaduse muudatustega seoses on ilmunud eksitav info [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu võimaldaks alustada ettevõtlusega senisest lihtsamalt ja kiiremalt [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Seaduseloomest ja kaasamisest [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Mittetulunduslikud ühendused saavad taotleda toetust õigusabi andmiseks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Noorte vägivallatsejate ohvrid on tavaliselt nende tuttavad [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lang: kust läheb piir, kus ametisse nimetatud kohtunikud saavad muuta valitud rahvaesindajate otsuseid? [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglateenistuse korvpallimeeskond kaitses meistritiitlit [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium ja ettevõtjate esindaja lükkavad ümber Äripäeva hinnangud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium otsib avaliku õiguse talituse juhatajat [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Õiguslooja puberteet – peidus pool [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Naistevastane vägivald ei ole ohtlikum kui laste vastu suunatud kuriteod [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus veebikeskkond on hoogustanud majandusaasta aruannete esitamist [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu võimaldab äriühingutel sujuvalt eurole üle minna [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kõige retsidiivsemad on vargad ja kelmid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministeerium ootab valitsuse toetust ettevõtlust soodustavale eelnõule [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Veel allikakaitse eelnõust, ehk millest rääkimata jäeti [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus koda suurendab täituri- ja halduriameti usaldusväärsust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Viru vanglas jõudis lõpule mahukas koolitusprojekt [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium moodustab uued vanglakomisjonid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Notarid võtavad aasta kokku [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõuga täiendatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Äriseadustiku muudatused loovad ettevõtlusele viljaka pinnase [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti on lähedal GRECO soovituste täitmisele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium soovib karistusregistri avalikuks muuta [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ida-Virumaal on vaja parandada kvaliteetse õigusteenuse kättesaadavust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tasuta õigusabi andmine jätkub [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Rein Lang kohtus USA justiitsministriga [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtuekspertiisilaborite usaldusväärsus sai taas kinnitust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Keskkonnaõiguse kodifitseerimise esimene etapp on lõppenud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kinnipeetav põgenes Merimetsa haiglast [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Põgenenud kinnipeetav on tabatud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu suurendab ettevõtlusvabadust ja vähendab bürokraatiat [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kriminaal- ja väärteomenetlejatele tutvustatakse uuendusi E-toimikus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lapse vara peab olema kaitstud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Majandusaasta aruannete tähtaeg juba kuu aja pärast [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Miks on vaja piirata tehinguid lapse väärtpaberikontol [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Rahvusvahelise lapseröövi juhtumid on aastatega sagenenud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Äriregistris olevad dokumendid saab nüüd lihtsamini kätte [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ministeerium kuulutas välja konkursi kohtunikukohtadele [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ülehomme on majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg! [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Jõustub uus perekonnaseadus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Korruptsiooniga kokku puutunud inimeste arv on vähenenud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Homme jõustub uus perekonnaseadus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Majandusaasta aruanded on esitanud üle 60% äriühingutest [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Riigi kahjuks tehtud kohtulahendite arv on vähenenud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kinnistustoimiku dokumentidega nüüd võimalik tutvuda ka veebis [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 EN küberkuritegevuse vastast komiteed hakkab juhtima Eesti ekspert [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministrid avasid uue Euroopa õigusportaali [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Euroopa e-õiguskeskkonna portaali videotutvustus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Varguste sagenemine on tõstnud kuritegude üldarvu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu muudab riigi poolt tekitatud kahju hüvitamise korda [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Inventuur tõi välja vead narkolao pidamisel [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Valitsus toetas keskkonnaõiguse koondamist ühte seadusesse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Viru vanglas käivitus suvel mahukas koolitusprojekt [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tartu vanglas suri kinnipeetav [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Viru vanglat hakkab juhtima Andre Lilleleht [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister tunnustas edukaid vanglateenistuse sportlasi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uus eelnõu aitab tagada prokuratuuri sõltumatust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Põgenenud vang vanglas tagasi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Gruusia vanglateenistujad on Eestis praktikal [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu vähendab ettevõtlusbürokraatiat [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Viru vanglas suri kinnipeetav [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vanglateenistuse kontroll tabas kolm reegleid rikkunud kriminaalhooldusalust [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kasutajad jäid uue majandusaasta aruannete esitamise süsteemiga rahule [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Täna täitus 15 aastat äriseadustiku ja äriregistri jõustumisest [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kodanikujulguse aumärk ootab kandidaate [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kriminoloogia- ja karistusõigusalased üliõpilastööd on oodatud konkursile [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtunike otsustusõigus on vääramatu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kohtute raamatupidamiskeskus kolib [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ameerikat ei tule [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tasku tegi kohtute raamatupidamiskeskusele parima pakkumise [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Juristid hõivavad taas kaheks päevaks Tartu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kas Saksamaa on Ameerikas? [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Osaühinguid saab edaspidi asutada ilma osakapitali sissemakseta [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti Ekspress avaldas eksitavat infot [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Murru vanglast põgenes kinnipeetav [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Viru vangla koolitusprojektis tehakse vahekokkuvõtteid [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eelnõu kehtestab mitu uut keskkonnavastast kuritegu [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister: Raivo Sepa tagasivalimine on Eestile suureks tunnustuseks [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Eesti võtab üle puhkuseosakute direktiivi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeerium: ligipääs registriandmetele oli ebaseaduslik [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kurjategijate kinnipidajad said aumärgi [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Euro tulekust ja notaritasudest [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Üliõpilastööde konkursi võidud läksid Tartu Ülikooli [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Vandetõlgi eksam [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Allikakaitse seadus ei tegele arsti-patsiendi suhetega [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsministeeriumi aasta projekt on elektrooniline aruandlus [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Ennetav kahjuhüvitis kaitseb [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Pankrotihalduri eksami teade [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Notarite koja selgitus EPLi artikli kohta [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Justiitsminister tervitab erakonnaseaduse muudatuste vastuvõtmist [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Sõna ei võrdu laimuga, hüvitis ei ole trahv [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Perevägivalla vastu politsei ja seaduse jõuga [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Tööd alustas perevägivallavastane võrgustik [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Kuriteoohvrite arv on vähenenud [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Uuest aastast hakkab Riigi Teatajat välja andma justiitsministeerium [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Aastavahetusel katkeb ajutiselt Ettevõtjaportaali ja E-toimiku töö [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Harku ja Murru vangla liidetakse [Justiitsministeerium] (09.05)
14:25 Lähiajal jõustuvaid seadusi [Justiitsministeerium] (09.05)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1677
[eelmine] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [järgmine]