Vajaduse korral saab igast teile kõige kättesaadavamast tööriistast või asjast haamer.  
Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1694
[eelmine] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [järgmine]

21.04.2017

14:55 Minister Reinsalu ja volinik Jourová arutasid Eesti liitumist Euroopa Prokuratuuriga [Justiitsministeerium] (21.04)

18.04.2017

12:55 Justiitsminister vannutas ametisse uue kohtunikuabi [Justiitsministeerium] (18.04)

17.04.2017

11:50 Justiitsminister Urmas Reinsalu: „Eestis on Euroopa Liidu kõige digitaalsem kohtumenetlus“ [Justiitsministeerium] (17.04)

11.04.2017

16:20 Kai Härmand: „Õigusloome on üha enam avalikkuse, huvirühmade ja avaliku sektori ühislooming“ [Justiitsministeerium] (11.04)

05.04.2017

13:25 Valitsus kiitis heaks valitsemiskorralduse ja halduskorralduse seaduse eelnõu kontseptsiooni [Justiitsministeerium] (05.04)

03.04.2017

16:10 Justiitsminister: e-õiguskeskkond muudab inimeste elu lihtsamaks [Justiitsministeerium] (03.04)

31.03.2017

17:00 Justiitsminister rääkis volinik Kingiga terrorismivastasest võitlusest [Justiitsministeerium] (31.03)
13:55 Reinsalu: prokuratuuri sõltumatus on jätkuvalt väga oluline [Justiitsministeerium] (31.03)
11:05 Tallinna ringkonnakohtu uus esimees on Villem Lapimaa [Justiitsministeerium] (31.03)
10:10 Uuring: ühingute piiriülene liikumine peab olema lihtsam [Justiitsministeerium] (31.03)

29.03.2017

16:00 Minister moodustab riigikohtu ettepanekul põhiseaduslikkuse järelevalve küsimuses töörühma [Justiitsministeerium] (29.03)

28.03.2017

14:50 Terroristlike välisvõitlejate takistamiseks peab suurendama andmevahetust [Justiitsministeerium] (28.03)

25.03.2017

17:35 Justiitsminister: me ei unusta kunagi küüditamise ohvrite kannatusi [Justiitsministeerium] (25.03)

24.03.2017

16:05 Vanglatööstuse uued hooned loovad suurema võimaluse vangide toodangu turustamiseks [Justiitsministeerium] (24.03)

23.03.2017

11:15 25. märtsil mälestatakse 68 aasta möödumist märtsiküüditamisest [Justiitsministeerium] (23.03)

20.03.2017

09:30 Eesti astub järgmise olulise sammu naistevastase vägivallaga võitlemiseks [Justiitsministeerium] (20.03)

17.03.2017

09:25 Justiitsministeerium otsib eakatele, represseeritutele ja perevägivalla ohvritele tasuta õigusnõu pakkujaid [Justiitsministeerium] (17.03)

10.03.2017

14:30 Justiitsministeerium otsib Lõuna-Eestisse vanglast vabanejatele majutus- ja nõustamisteenuse pakkujat [Justiitsministeerium] (10.03)
08:05 Justiitsminister: lapse suhtlusõiguse täitmises esinevad probleemid tuleb kõrvaldada, seades esiplaanile lapse huvid [Justiitsministeerium] (10.03)

08.03.2017

16:56 Justiitsminister: alaealiste kuritegevus oli eelmisel aastal märgilise tähendusega [Justiitsministeerium] (08.03)

06.03.2017

10:10 Justiitsminister: Eestis peab olema seadusega tagatud õigus kaitsta oma põhiseaduses tagatud vabadusi otse riigikohtus [Justiitsministeerium] (06.03)

28.02.2017

12:45 Talumistasud muutuvad õiglasemaks [Justiitsministeerium] (28.02)

27.02.2017

14:05 Uuring: inimesed tajuvad tänavakorruptsiooni vähenemist, kuid kõrgkorruptsiooni tõusu [Justiitsministeerium] (27.02)

20.02.2017

13:40 Justiitsministeerium kutsub inimkaubanduse ohvreid endast teada andma [Justiitsministeerium] (20.02)

18.02.2017

15:40 Justiitsminister: ohtlikel isikutel tuleb tõkestada pääs riigivõimu juurde [Justiitsministeerium] (18.02)

15.02.2017

19:15 Justiitsminister kohtus Poola kolleegiga [Justiitsministeerium] (15.02)

13.02.2017

11:20 Kriminaalmenetlus muutub kiiremaks [Justiitsministeerium] (13.02)
09:00 Valitsus kaalub võimalust inimesi tulevikus vähem trahvida [Justiitsministeerium] (13.02)

06.02.2017

15:45 Justiitsminister kohtus põhiõiguste ameti direktoriga [Justiitsministeerium] (06.02)
10:35 Vanglates ja arestimajades viibivate vangide arvu langus on peatunud [Justiitsministeerium] (06.02)

03.02.2017

12:10 Sotsiaalkampaania kutsub märkama inimkaubandusega seotud juhtumeid [Justiitsministeerium] (03.02)

01.02.2017

09:55 Toimusid riigikaitse alased mõttetalgud [Justiitsministeerium] (01.02)

27.01.2017

14:50 Reinsalu: Eesti toetab Euroopa Prokuratuuri asutamise arutelu viimist Ülemkogule [Justiitsministeerium] (27.01)

25.01.2017

12:45 Justiitsministeeriumis esitleti „Lapse küsitlemise käsiraamatut“ [Justiitsministeerium] (25.01)
08:00 2016. aasta kriminaalstatistika põhjal on üldine kuritegevus ja tapmiste arv vähenenud [Justiitsministeerium] (25.01)

24.01.2017

15:55 2016. aasta kriminaalstatistika põhjal on üldine kuritegevus vähenenud ja tapmiste arv langenud [Justiitsministeerium] (24.01)

20.01.2017

09:35 Justiitsministeerium otsib tasuta õigusnõu pakkujaid erivajadustega inimestele [Justiitsministeerium] (20.01)

19.01.2017

14:45 Täna kogunes esimest korda põhiseaduse asjatundjate kogu [Justiitsministeerium] (19.01)

18.01.2017

17:40 Õigusloome nõukoda: riigi konkurentsivõime tõstmisega tuleb jätkata [Justiitsministeerium] (18.01)

12.01.2017

09:20 Justiitsministeerium otsib õigusabi pakkujaid [Justiitsministeerium] (12.01)

11.01.2017

14:05 Korruptsiooni ennetuse nõukogu: korruptsioon hävitab usaldust riigi ja kodaniku vahel [Justiitsministeerium] (11.01)

10.01.2017

12:15 Täna koguneb esimest korda korruptsiooni ennetuse nõukogu [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium ootab taotlusi venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse edendamiseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium toetab venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse suurendamist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Riigi valitsemine muutub nüüdisaegsemaks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium valmistab ette ühinguõiguse korrastamist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Eesti toetab tõhusalt toimivat Euroopa Prokuratuuri [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Anvelt: sideandmete kasutamine ei tohi tulla isikute põhiõiguste arvel [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Valitsus nimetas justiitsministeeriumi uueks kantsleriks Norman Aasa [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 OECD avaldas Eestit puudutava raporti [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister Anvelt kutsus Tartu Ülikooli üles laiemale koostööle sihtrühmadega [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Alates juulist näeb kohtute ja prokuratuuri määratud nõudeid e-maksuametis [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeeriumis arutatakse täna vägivalla vähendamise tulevikusuundi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Riigikogu võttis vastu karistusseadustiku muudatused [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kuritegevus püsis samal tasemel [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Korrakaitseseadust tutvustavatel teabepäevadel osales ligikaudu 700 ametnikku [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium kuulutab välja konkursi vägivallaohvrite aitamiseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Poola justiitsminister külastab Viru vanglat [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vanglast vabanenud noortele pakutakse tuge ühiskonnas hakkama saamiseks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Eesti elanike ja kohtunike pakutud karistuspikkused erinevad kaks korda [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Noorte kuriteoennetusega asutakse tegelema kogukonnapõhiselt [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium toetab EL dokumendivahetuse lihtsustamist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister selgitab KOVidele alkoholitarbimise piirangute kehtestamise norme [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 EL ettevõtjate maksejõuetust on võimalik elektrooniliselt kontrollida [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kuritegevus püsis esimesel poolaastal samal tasemel [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium toetab valimisea langetamist [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister Andres Anvelt: Perevägivalla vastu tuleb julgelt välja astuda [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister kutsub kokku dopingut puudutavate õigusaktide täiendamise ümarlaua [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Krediidikulukuse määrale tuleb kindel piir [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Avaliku ruumi mõiste peab tulevikus hõlmama ka internetti [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Tartus võistlevad jõuametkonnad [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Jõustruktuuride spordimänge juhib hetkel kaitsevägi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Jõustruktuuride spordimängud võitis politsei- ja piirivalveamet [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kuritegevus oli kerges languses [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Anvelt: Dopinguvastaseks võitluseks on seadusi küll, neid tuleb ka rakendada [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vanglad otsivad poepidajat [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium koos Arengufondiga uuendab idufirmasid puudutavat seadusandlust [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsminister Andres Anvelt näeb riigi peaprokurörina Lavly Perlingut [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Uuring: 16-aastased noored on valimisküpsed [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Eesti inimeste mure kuritegevuse pärast on kümnendi madalaim [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium korraldab õigusmõjude analüüsi seminari [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium ootab kriminoloogiaalaseid üliõpilastöid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Arutelud avaliku alkoholitarbimise lubamise osas jätkuvad [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Omavalitsuste määrusi saab Riigi Teatajas otsida valdkondade kaupa [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Kuritegevus langes kaks protsenti [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Ida-Viru stipendium anti sel aastal kahele tudengile [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Tööalasest ärakasutamisest tuleb rohkem rääkida [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium algatas korrakaitseseaduse muutmise [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeeriumi 2015. aasta eelarve keskendub kohtute töö korraldamisele [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Õigusemõistmise nädalal antakse tasuta õigusnõu kuues kohtumajas [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Tänasest reedeni tähistatakse Eestis õigusemõistmise nädalat [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium asub parandama õigusabi kättesaadavust Ida-Virumaal [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Justiitsministeerium piirab tarbijalt nõutavaid sissenõudmiskulusid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Korrakaitseseaduse muutmisele tuli mitmeid ettepanekuid [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Vägivaldne ebaseaduslik piiriületus muutub kriminaalkorras karistatavaks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Anvelt: hea seadus vajab nii eel- kui järelanalüüsi [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Tulevikus on võimalik kohtutäiturile tasuda pikema aja jooksul ja väiksemate kuludega [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Valitsus kiitis heaks avalikus kohas alkoholi tarbimise keelamise [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 Jälitustegevusest teavitamise kord muutub tõhusamaks [Justiitsministeerium] (10.01)
04:11 E-toimik valiti Euroopa nelja parima justiitslahenduse hulka [Justiitsministeerium] (10.01)

Kuvatakse 100 artiklit, lehekülgi 17, artikleid 1694
[eelmine] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [järgmine]